Saviizoliacijos nereikia po koronos testo (4)

Mantas. Adresuota: Lietuvos Respublikos seimas

Pasidarius testa, nereikia saviizoliacijos

Meilės, ne turizmas (12)

M.. Adresuota: Lietuvos Respublikos seimas

Nuo kovo mėnesį Lietuvoje įvestas karantins, ir daug žmonių kūrė turi santykius ir nori būti kartu to nebegali padaryt. Vizos nė be išduoda. Jau 10 Europos šalių surado sprendimą kaip žmonės gali būti kartu (susitikti) ir iregestroti savo santykius. Kodėl Lietuvoje nieko ne be daromo apie šią situaciją ? Pvz: https://www.tourdom.ru/news/vlyublennye-rossiyane-poluchili-shans-popast-k-svoim-polovinkam-v-evropu.html

Pensijos kaupimas (1)

R.Zi. Adresuota: Lietuvos Respublikos seimas

Nuo 2020.06.30 jaunesni, nei 40 metų dirbantys asmenys, esame įtraukti be mūsų raštiško sutikimo į II pakopos pensijos kaupimą. (ar tikrai tylėjimas tolygus sutikimui?) Dėl pensijos kaupimo apsispręsti buvo skirtas tik PUSMETIS be galimybės nutraukti šio kaupimo (galima tik vieniems metams, vieną kartą sustabdyti). Esame bejėgiai, jei norime atsisakyti pensijos kaupimo, ir kaupti pinigus patys. Prailginkime kartu šį apsisprendimą bent jau dar pusmečiui. Galbūt nevisi spėjome atsisakyti. Padėkime vieni kitiems!

UŽDRAUSKIME VERSLINĘ ŽVEJYBĄ KURŠIŲ MARIOSE NUO KLAIPĖDOS IKI PASIENIO ZONOS PRADŽIOS (3)

J.Kazeliauskas. Adresuota: Lietuvos Respublikos Seimas

UŽDRAUSKIME VERSLINĘ ŽVEJYBĄ KURŠIŲ MARIOSE NUO KLAIPĖDOS IKI PASIENIO ZONOS ŠIAURINĖS RIBOS.VERSLINEI ŽVEJYBAI PALIKIME TIK PASIENIO ZONĄ,KAD ATSIGAVĘ ŽUVŲ IŠTEKLIAI NEPABĖGTŲ İ UŽSIENĮ TEN 5 KM PLOČIO PASIENIO ZONOJE TURĖTŲ BÜTI STATOMI VISI VERSLINIAI ŽVEJYBOS ĮRANKIAI.LIKUSIOJE LIETUVAI PRIKLAUSANČIOJE DALYJE LEISKIME TIK MĖGĖJIŠKĄ ŽVEJYBĄ.

Nepripažinti Aleksandro Lukašenkos naujai išrinktu Baltarusijos Prezidentu (31)

Ž.Degutis. Adresuota: Lietuvos Respublikos seimas, LR Prezidentas ir Jungtinės Tautos

[LT] Prašome Lietuvos bei visos Tarptautinės bendruomenės nepripažinti Aleksandro Lukašenkos 2020.08.09 rinkimuose išrinktu Baltarusijos Prezidentu. Vietos valdžia laiku nepakvietė į šalį ESBO nepriklausomų rinkimų stebėtojų, esamiems rinkimų stebėtojams trukdė bei ribojo atlikti savo darbą, valdžia spaudė viešojo sektoriaus darbuotojus išankstinio balsavimo metu palaikyti A. Lukašenką arba jį remiančius kandidatus, klastojami balsalapiai, tautos iniciatyvinės alternatyvos buvo gniuždomos represinėmis priemonėmis, ribojama laisvo žodžio teisė. [ENG] We ask Lithuania and the entire International community not to recognize Alexander Lukashenko as the President of Belarus elected in the elections of 9 August 2020. The local authorities did not invite independent OSCE election observers to the country in time, obstructed and restricted the work of existing election observers, the government pressed public sector employees to support Lukashenko or the candidates who supported him during the early voting, forged ballots, the nation's proactive alternatives were repressed by repressive measures, and the right to free speech was restricted.

Pažeidimams ne (2)

Dangerutė. Adresuota: Lietuvos Respublikos Seįmas

Labao norėčiau, kad Lietuvoje sumažėtų žiaurumas. Jeigu atsiras tarpusavio pagarba ir elgsimės normaliai.

Peticija šuniuko Greido vardu prieš gyvūnų kankinimus ir prievartavimus (1468)

K.D. Adresuota: Lietuvos Respublikos seimas

Peticija PRIEŠ Gyvūnų kankinimus ir prievartavimus. Įpareigoti socialinius darbuotojus ir savivaldybes atlikti savo darbą ir skirti akylesnę priežiūrą psichiškai nestabiliems žmonėms. Šunelio Greido istorija Ukmergėje yra šios peticijos atsiradimo priežastis. Nes nebegalime daugiau žiūrėti Lietuvoje barbariško smurto, žiaurumo ir iškrypusio elgesio prieš gyvūnus. Tai visiskai menkina pasitikejimą atsakingomis institucijomis ir jų darbu. Mes, Lietuvos valstybės piliečiai, jaučiame didelį susirūpinimą ir pareigą tai pasakyti, ir paprašyti Lietuvos Respublikos seimo įstatyminiu būdu pagalbos užkirsti kelią šiems nusikaltimams prieš gyvūnus, įpareigojant savivaldybes ir jų darbuotojus atlikti savo nepriekaištingą darbą. Šio baisaus, Lietuvą sukrėtusio nusikaltimo prieš šunelį Greidą galėjo būti išvengta. Jis nebūtų patyręs tiek nepriežiuros ir baisaus ilgalaikio smurto, jei socialinės darbuotojos ir savivaldybe butų atlikusi savo darbą. Jei žmogus negydomas, tai socialiniai darbuotojai turi atlikti savo darba, kitu atveju tai yra savivaldybės psichiškai nestabilių žmonių nepriežiūra. Šiuo atvėju savo darbo neatliko savivaldybė, ji turėjo informuoti socialinius darbuotojus dėl tokio asmens, jam turėjo būti skirta akylesnė priežiūra. Išlieka aiškiai neabejotinas ir realus pavojus, kad ateityje nuo šio asmens tikrai gali nukentėti ir kiti gyvūnai. Todel mes, Lietuvos piliečiai, reikalaujame, kad tokiems zmonėms ateityje būtu visam laukui įstatymiškai uždrausta laikyti bet kokį gyvūną. Lietuvos savivaldybės turėtu stebėti, kad būtu nepažeidinėjami Lietuvos Respublikos įstatymai, įpareigojimai ir greitai reaguoti i pažeidimus. Lietuvos mokeščių mokėtojai nefinansuoja ir nepritaria tokiam žiauriam elgesiui prieš gyvūnus. Joks zmogus neturi teisės prievartauti gyvūno, skriausti ar kitaip barbariskai kankinti. Todel reikalingi nauji įpareigojimai ir įstatymai, kurie sugriežtintų ne tik institucijų darbą , bet ir skirtų žymiai griežtesnes baudas smurtautojams kartu su draudimu laikyti bet kokį gyvūną ateityje. Seimo nariai, neprisidėkite prie šio brutalaus elgesio, o padėkite mums įstatymiškai užtikrinti saugią aplinką gyvūnams. Nes kitą dieną barbariško žmogaus auka gali tapti jau žmogus. Mieli,Lietuvos Respublikos piliečiai, kurkime šviesią Lietuvos ateitį ne tik sau, bet ir ateinančioms kartoms. Puoselėkime atjautą, gėrį ir meilę gamtai, gyvūnams ir savo artimui, kitiems žmonems.

REIKALAUJAME INFORMACIJOS APIE VISUS SOVIETINIŲ REPRESINIŲ STRUKTŪRŲ BENDRADARBIUS PAVIEŠINIMO! (185)

Tomas. Adresuota: Lietuvos Respublikos seimas

MES, žemiau pasirašiusieji, SIEKDAMI istorinio teisingumo ir SUPRASDAMI, kad - kiekviena tauta turi žinoti ne tik savo didvyrius, bet ir išdavikus, lėmusius didelį lietuvių tautos naikinimą bei tremtį; - 30 metų Lietuvą valdančios politinės nomenklatūros sprendimai riboja galimybes Lietuvos žmonėms, įskaitant ir nuo tremties bei represijų nukentėjusiems ar/ir jų palikuoniams, realizuoti šią teisę, nes istorinė tiesa yra slepiama, prisidengiant tariamai dar neįvykdytais Valstybės įsipareigojimais prisipažinusiems KGB darbuotojams; - prisipažinusių KGB bendradarbių įslaptinimas, kuomet jo trukmė viršiją daugelio nuo represijų nukentėjusių ar net ir jų palikuonių gyvenimo trukmę, yra nepagrįstas ir neproporcingas, o kartu paneigiantis daugumos Lietuvos žmonių teisę žinoti kolaboravusius su okupaciniu režimu ir bendradarbiavusius asmenis; - dar 1990 metais Lietuvos Respublika įsipareigojo visiems Lietuvos žmonėms, kad praėjus 15 metų terminui prisipažinusių KGB bendradarbių tapatybės bus atskleistos; - LR Konstitucijos 25 str. 2 dalis garantuoja, jog žmogui neturi būti kliudoma ieškoti, gauti ir skleisti informaciją, KREIPIAMĖS Į Lietuvos Respublikos Seimą, kad per įmanomai trumpiausią laiką, ne vėliau kaip iki 2021 m. liepos 1 d. būtų išslaptinti ir paskelbti visi prisipažinę KGB tarnavę ir su ją bendradarbę asmenys bei įvardinti kitoms sovietinio režimo represinėms struktūroms tarnavę asmenys, todėl REIKALAUJAME: atitinkamai pakeisti LR asmenų, slapta bendradarbiavusių su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis, registracijos, prisipažinimo, įskaitos ir prisipažinusiųjų apsaugos įstatymą Nr. VIII-1436 bei kitus įstatymus. Peticiją teikia politinė partija Nacionalinis susivienijimas (www.susivienijimas.lt)

prieš mokyklinės unofrmos (1)

A.. Adresuota: Lietuvos Respublikos seimas

Punktai prieš. 1) Tai yra gana brangu, atsižvelgiant į tai, kad kai kurie tėvai turi kelis vaikus, kurie auga kiekvienais metais, tai yra, kad tėvams reikia išleisti daugiau pinigų. 2) Vaikai ir paaugliai praranda teisę reikšti savo individualumą ir saviraišką. Uniforma to neleidžia. 3) Mokytojai labai griežtai reikalauja, kad vaikai laikytųsi taisyklių, nors kai kurie patys nesilaiko jokio dres - kodo. 4) „kad paaugliai jaustųsi kolektyvu ir vienas kitam ne pavydėtų“. Ar apranga yra kolektyvizmo pasireiškimo dalis? Manau, kad tai priklauso nuo studentų pomėgio mokytis. Vaikai ir paaugliai gali parodytis gadžetus, batus, sportinę uniformą ir tai, kas yra ne mokykloje. 5) Uniforma dažnai būna nepatogi, aš ir mano klasės draugai (dauguma) joje jaučiamės nepatogiai. dres - kodas - gal ir neblogas variantas.

Tyčinis skatinimas savižalai (4)

Wyn. Adresuota: Lietuvos Respublikos Seimas

Krizės, susijusios su Covid19, metu grupės asmenų ar atskiri individai, besireiškiantys socialiniuose tinkluose, tokiuose kaip YouTube, Facebook ir t.t. įnirtingai neigia viruso egzistavimą, tuo pačiu skatindami visuomenę nedėvėti apsauginių priemonių, vengti vakcinų ir nevykdyti vyriausybės nurodimų ar rekomendacijų. Siūlau asmenis užsiimančius šia ar panašia veikla, galinčia pakenkti žmogaus sveikatai ar gyvybei, bausti pritaikant Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 17 skyrių (nusikaltimai žmogaus gyvybei) ir 18 skyrių (nusikaltimai žmogaus sveikatai).