Sprendimo paversti bendrabutį socialiniu būstu Bukiškio k. stabdymas (125)

Artūras. Adresuota: Vilniaus rajono savivaldybės administracija, Lietuvos Respublikos seimas, Finansų Ministerija, LR Vyriausybė, Vyriausioji Tarnybinės Etikos komisija

Turto bankas nemokamai perduoda Bukiškio bendrabutį, unikalus Nr. 4198-5068-1012, 1N5/p, bendras plotas 2370,31 kv. m), esantį Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bukiškio k., Mokyklos g. 6. Vilniaus rajono savivaldybės administracijai. Dabar jame planuojama įrengti 38 socialinius būstus. Žmonių, kurie patiria socialines problemas, negalima segreguoti sukišant į vieną daugiabutį. Problema yra ne soc. būsto atsiradime, bet būstų koncentracijoje. Vilniuje yra ne vienas rajonas (pvz. Pilaitė), kuriame akivaizdu, kad didelė koncentracija žmonių, kurie turi tam tikrų socialinių problemų, nesprendžia problemų, netgi atvirkščiai - jas didina bei sukelia socialinę atskirtį. Tai yra pagrindinis integracijos trūkumas. Prašome, kad VRSA (Vilniaus rajono savivaldybės administracija) nedelsiant stabdytų sprendimo priėmimą ir inicijuotų viešą klausimo svarstymą. Taip pat prieš priimant sprendimus šiuo klausimu - jų detales derintų su Bukiškio bendruomene. Šis pastatas reikalingas bendruomenės veikloms, apie jo likimą nebuvo diskutuojama su bendruomene ar bent jau kaimynais. Mes jaučiamės nesaugūs, kai neturime jokios informacijos apie tai, kas vyksta aplink.

El. Paspirtukai (1)

Tomas. Adresuota: Lietuvos Respublikos seimas

Šiai dienai opi problema - el. paspirtukas! Nesenai turėjome paauglio netektį, kai vairuotojas partrenkė jaunuolį važiuojantį el. paspirtuku. Jaunuolis buvo be šalmo, kirto gatvę neleistinoi vietoi, bet galiausiai liko kaltas automobilio vairuotojas. Visi esame eismo dalyviai, visi turime laikytis eismo taisyklių, kad neturėtumėme tokių skaudžių patirčių! Todėl mano siūlymas griežtinti, bei riboti paspirtukus! Taikyti tokias kelių eismo taisykles jog jos atitiktų ir užtikrintų mūsų automobilių vairuotojų, bei paspirtukų, dviratininkų ir pėsčiųjų sveikatos saugumą! 0

Apriboti bet kokius LR URM kontaktus su dabartiniu Baltarusijos ambasadoriumi , išskyrus būtinų kontaktų atvejus.

Maryia. Adresuota: Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija

Mes, Lietuvoje gyvenantys Baltarusijos piliečiai, o taip pat ir Lietuvos bei kitų šalių piliečiai, norėtume nuoširdžiai padėkoti visiems Lietuvos politikams, piliečiams bei jums asmeniškai, pone Linkevičiau, už palaikymą bei solidarumą su Baltarusijos tauta šiuo nepaprastu laiku ! Norėtume atkreipti jūsų dėmesį ir paprašyti palaikymo apribojant bet kokius Lietuvos respublikos URM kontaktus su dabartiniu Baltarusijos respublikos ambasadoriumi p. Baranovskiu, išskyrus būtinų kontaktų atvejus. Ketiname išsiųsti panašaus pobūdžio kreipimus į kitas valstybines įstaigas bei verslo atstovams. Šiuo metu mes nesėkmingai bandome inicijuoti susitikimą su p. Baranovskiu, aptarti situaciją, susiklosčiusią Baltarusijoje, bei gauti jo reakciją kaip oficialaus Baltarusijos atstovo Lietuvoje. Deja, mūsų laiškai, keipimaisi ir net piketai prie ambasados niekaip nepaveikė p. Baranovskio noro išreikšti savo poziciją dėl susiklosčiusios padėties Baltarusijoje. Manome, jog toks ambasadoriaus elgesys demonstruoja visišką nenorą reaguoti į tragiškus įvykius Baltarusijoje, o taip pat smerkti prievartą prieš taikius žmones. Tikimės, jog kontaktų ribojimas iš Lietuvos vyriausybės bei verslo bendruomenės pusės nuolat priminės p. Baranovskiui apie Lietuvos respublikos požiūrį į įvykius Baltarusijoje, apie vieningą Lietuvos visuomenės poziciją, smerkiančią Baltarusijos valdžios veiksmus. Galu gale p. Baranovskiui bus sunkiau ignoruoti situaciją Baltarusijoje bei Lietuvoje gyvenančių baltarusių nuomones. Galbūt tai pastums p. Ambasadorių stoti piliečių pusėn.

Panaikinti COVID-19 iš pavojingų ligų sąrašo

J.. Adresuota: Lietuvos Respublikos seimas

Jeigu COVID-19, koronoviruso infekcija, yra panaikinama iš pavojingų lygų sąrašo įsakymo, Nebelieka saviizoliacijos reikalavimų, kaukių devėjimo, testavimo, vakcinacijos reikalavimų ar kitų suvaržymų dėl COVID-19 Nr. 62-2527, DĖL PAVOJINGŲ IR YPAČ PAVOJINGŲ UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ, DĖL KURIŲ LIGONIAI, ASMENYS, ĮTARIAMI, KAD SERGA PAVOJINGOMIS AR YPAČ PAVOJINGOMIS UŽKREČIAMOSIOMIS LIGOMIS, ASMENYS, TURĖJĘ SĄLYTĮ, AR ŠIŲ LIGŲ SUKĖLĖJŲ NEŠIOTOJAI TURI BŪTI HOSPITALIZUOJAMI IR (AR)IZOLIUOJAMI, TIRIAMI IR (AR) GYDOMI PRIVALOMAI, SĄRAŠO PATVIRTINIMO https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.169400/asr

Elektros tiekėjo pasirinkimo akcijos nutraukimas (2)

Elektra. Adresuota: Lietuvos respublikos seimas

Reikalaujame atšaukti elektros tiekėjų pasirinkimo akciją. Tiekėjai teikia brangesnius pasiūlymus nei dabar mokame už elektrą. Nenorime mokėti brangiau už elektrą. Prašome atšaukti elektros tiekėjų padirinkimo įstatymą.

Prieš prievartinį šaukimą į Lietuvos kariuomenę (1)

Ponas. Adresuota: Lietuvos respublikos seimas

1. Tai pažeidžia žmogaus teises, kuris turi teisę laisvai rinktis. 2. Kariuomenėje žmogus patirs psichologinį ir fizinį stresą , kuris ves pries sviekatos problemų. 3. Užsienyje (ar Lietuvoje) dirbantys žmonės neprivalo mesti darbo dėl kariuomenės nes užmokestis tarp normalaus darbo užsienyje ir gaunamų pinigų kariuomenėje skiriasi daugiau nei 10 kartų. 4. Emigracijoje esančiui žmogui bus padaryta labai didelė financinė žala. 5. Užsienyje (ar Lietuvoje) gyvenantys žmonės turi teisę kreiptis į Europos Teismą ir apskųsti kariuomenės įstatymus. 6. Žmogus kariuomenėje gali tapti diskriminacijos auka.

Dėl susimetimo su savo EX vaikinais/merginomis (1)

Benas. Adresuota: LIetuvos Respublikos visuomenė

Daugybę metų Lietuvos Respublikos piliečiai kenčia dėl to, jog apimti jausmų ir emocijos susibėga su savo buvusiais ar buvusiomis. Kas kartą tikisi, jog bus geriau, o visada gaunasi tas pats ar netgi dar blogiau. Nuo to kenčia mūsų visuomenės kolektyvinė sąmonė, pavienių individų psichinė būklė. Tokie susimetimai su savo buvusiais ar buvusiomis trukdo ateities santykiams ko pasekoje mažėja darnių šeimų bei gimstamumas. Siūlau įstatymu uždrausti pakartotinius santykius su savo buvusiais ar buvusiomis.

Gyvūnam kaip ir žmoniem skauda (1)

Gabrielė. Adresuota: Lietuvos Respublikos seimas

Esu prieš gyvūnų skriaudimą! Jiem kaip ir žmonėm skauda. Kiekvienas esame gyvas ir norime būti mylimi. Nejaugi šiais laikais nebėra mumyse gėrio? Jeigu taip elgiamasi su gyvūnais tai ko stebėtis,kad šiais laikais bet kuri gyvybė yra nieko verta. Lietuviai yra nužmogėję,ir tai jie įrodo savo žiauriu elgesiu prieš silpnesnius. Jei norime geresnės ateities, pirmiausia turime pradėti nuo mažiausių gyvybių,turime saugoti ir globoti juos.

Sekmadienis ne darbo diena. (1)

Lukas. Adresuota: Lietuvos Respublikos seimas

Už nedarbą sekmadienį prekybos centruose. Sekmadienis tai šventa diena pabūti su savo šeima bei draugais. Krikščionybės protėviai - žydai, kurie turėjo išimtinį visame pasaulyje įsakymą švęsti šeštadienį: viena diena savaitėje turi būti išimtinai paskirta Dievo garbei, sielos reikalams, dvasiniam gyvenimui. Po Kristaus prisikėlimo jo įkurta Bažnyčia išsaugojo šį protingą ir žmogui tiesiog būtiną įstatymą, tik šventės dieną perkėlė į Kristaus prisikėlimo dieną - sekmadienį. Apibendrinimui - sekmadienis šventa diena.

Panaikinti Laikmenos mokestį (1)

Eglė. Adresuota: Lietuvos Respublikos seimas, Finansų ministerija

Mes visi esame be nusikaltimo įrodymo priversti mokėti baudą, skambiai pavadintą "Laikmenos mokesčiu". Jį paskirto organizacija nepateikia jokių įrodymų pagal kam ir kokiu principu paskirtsomos lėšos. Didžiąją dalį surenka lietuvos kūrėjai, ačiau nelegalaus turinio tai sudaro mažuma - jie apvagia savo užsienio kolegas? Šou verslas yra verslas, kaip ir visi kiti turėtų išgyventi iš savo kūrybos o ne Visuomeniniu finansavimu (angl. crowdfunding). Šis mokestis yra visiškai nelogiškas ir žeidžiantis žmogaus orumą. Šis įstatymas priimtas dar tais laikais kai dar neegzistavo "on demand" paslaugos, manau laikas jį panaikinti.