Gelbėkit Minijos kaimą (Mingę) (32)

M.Petrošius. Adresuota: LR Prezidentei

Mes norime,kad Minijos (Mingės) kaimas išliktų architektūriniu draustiniu. Mes už tai, kad krantinės ir pylimai Minijos kaime būtų tvarkomi laikantis architektūrinio draustinio reikalavimų. Mes esame už tai, kad prieplaukųadministravimas būtų patikėtas Minijos kaimo bendruomenei. Mes esame prieš didelių laivų uostąMinijos kaimo teritorijoje. Jis gali būti tik kaimo prieigose.

Reikalaukime generalinio prokuroro A.Valantino ir kitų aukštų pareigūnų atsistatydinimo (55)

„Aktyvi. Adresuota: LR Prezidentei

Kiekvieną, kuris neabejingas Lietuvą sukrėtusiai tragedijai ir nori gyventi ne pedofilų, o teisinėje ir demokratinėje valstybėje, kviečiame pasirašyti šią REZOLIUCIJĄ - pareikalaukime aukštų pareigūnų atsistatydino ir D.Kedžio dukters jos seneliams sugrąžinimo. Lietuvos Respublikos Prezidentei Lietuvos Respublikos Seimui Lietuvos Respublikos Teisingumo ministrui Lietuvos Respublikos Generalinei prokuratūrai Kauno apygardos prokuratūrai Lietuvos Vaiko teisių apsaugos tarnybai R E Z O L I U C I J A Dėl rezonansinių bylų numarinimo Už rezonansinių bylų Kiesų, Abromavičiaus, Pociūno, pedofilų ir t.t.) vilkinimą bei akivaizdų teisėsaugos funkcijų sabotavimą R E I K A L A U J A M E A T S I S T A T Y D I N T I : - Respublikos Generalinį prokurorą A.Valantiną, - Generalinio prokuroro pavaduotoją V.Barkauską, - Generalinės prokuratūros pavaduotoją G.Jasaitį, - Kauno apygardos vyriausiąjį prokurorą K.Betingį, - Lietuvos Vaiko teisių apsaugos kontrolierę R.Šalaševičiūtę, - Kauno raj.Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėją J.Dabašinskienę. Taip pat REIKALAUJAME grąžinti D.Kedžio dukrą Deimantę senelių priežiūron į normalią namų aplinką iš vaikų globos namų, apsaugant nuo galimo psichinio spaudimo ir savavališko gydymo. Rezoliuciją su surinktais pirmaisiais parašais LR Prezidentei D.Grybauskaitei įteiksime spalio 12 d. 11 val. Galinčius kviečiame atvykti. Parašai visoje Lietuvoje bus renkami nuolat. Piliečių iniciatyvinė grupė „Aktyvi visuomenė“. "Desperacija", "Kitokia Lietuva" BŪK AKTYVUS!