Už išrintkųjų darbą iš dalies visuomeniniais pagrindais, atlygio suvienodinimą ir atsakingą eterio laiką

A. Kučas. Adresuota: LR Seimas, Vyriausybė, Prezidentūra

Auksas brangus ne dėl to, kad jis retas ar unikalus, o todėl, kad jį reikia iškasti. Grįžkime prie pamatinių dalykų. Situacija kaip vaizdo klipe. Visuomenės širdis atsakingai pumpuoja pinigų kraują į komos ištiktas neatsakingas valdžios smegenis. Kol tautos vaikų ateitis žudoma neatsakingo valdžios pinigų godulio, tol valdžios vaikai auga neatsakingai. Linkiu nepamiršti, kad žmonės, kurie patiria per daug džiaugsmo, neišvengiamai bunka (H. de Balzakas). Kol „gerbūvio rūbų“ nėra, tol viena „pinigų kepure“ galima pridengti tik vieną galvą. Valdžioje ir ne tik pastoviai mąstoma taip, kad jau geriau pasaulis mus matytų su pridengta valdžios galva negu tautos skurdo gėda. Lietuva nedraugiška kaimynams. Bet ar ji draugiška piliečiams? Tie kurie pakankamai gudrūs karo būdu papulti į valdžią, tikrai nėra pakankamai išmintingi dirbti taikos metu. Jei nori taikos - ruoškis karui, tik ne rinkimų, o informaciniam ir šmeižto karui. Kol jie kariauja tautos akims, o po to puotauja visi kartu - tauta vargsta. Susidaro toks įspūdis, kad tokiai tvarkai išgyvendinti reikia diktatoriaus ir vedlio kuriuo tauta tikėtų, o vykdomoji ir leidžiamoji vadžia bijotų. Ar mums to reikia? Kažkas yra negerai. „Nesikabinant“ prie žodžių tampa aišku, kad su tokiais mūsų išrinktųjų citavimais kokie dabar yra Europoje ir pasaulyje toli nenueisim. Išrinktiesiems trūksta apsiskaitymo, tam, kad juos tinkamai galėtų cituoti tauta, Europa ir pasaulis. Žinomumas, pripažinimas ir žinojimas yra gaunamas ne per vieną naktį, ir yra ilgamečio vaisingo darbo vaisius. Kandidatai ir jų darbai net tautoje nėra žinomi, duodama jiems po 60 sekundžių eterio, kad apie juos sužinotu - ką tai reiškia? Citavimas per prievarta? Kam to reikia? Yra tokių žmonių kurie tyliai žinomi ir cituojami savo darbais Lietuvoje ir pasaulyje – džiugu ir kartu gaila, kad tokie žmonės žino savo vietą ir gadinti savo reputacijos i Lietuviškos valdžios glėbį neskuba. Jie žino, kad būdami mažiukai sukurs žymiai didesnę pridėtine vertę, nes žino ką daro ir daro tai atsakingai. Juos pasaulis cituos ir po 100 metu, kaip progresą padariusius žmones. Jų mūsų išrinktieji dienos šviesoje nenori matyti. Mūsiškių valdžios atstovų ateityje taip necituos niekas, tik cituos, kad asmeninės jų problemos buvo dangstomos bendra situacija, kad jų moralinės vertybės buvo svarbiau už dorumą ir, kad jie vertė mus tikėti tuo, kuo patys netiki, auklėjo kitus ir pamiršo saviauklą. Suprantama, kad paneigti esamą situacija reikia pasiūlyti kažką naujo. Piketai prie valdžios institucijų kaip istorija parode ir valdžių keitimasis nieko nepakeis, bet valdžios atstovų tinkama kontrolė pakeistų situaciją. Išrinkti demokratiniu keliu atstovai turi pasirašyti ne tik darbo sutartį, bet ir prisiimti įsipareigojimus asmeniškai už savo vykdomą veiklą ir jei taip būtų - kuriamą tautai žalą. Išsisukinėjimas yra gėda. Viešinimo programos tik viešina valdžios atstovų veiklą su imperatyvia nuostata baudimui ir atsakingam darbui. To tikimasi bet niekada neįvyksta. Tačiau geriau ne bausti, o vykdyti prevenciją. Renkamų visų tautos atstovų alga turi neviršyti Lietuvoje gaunamų algų vidurkio. Kuo daugiau gausim mes, tuo daugiau gaus ir jie. Tai būtų taikoma išrinktiesiems į valdžią tautos atstovams ir jų komandoms. Idealu jei valdžioje natūraliai liktų tik kažko gyvenime ir karjeroje pasiekę verslo ir mokslo atstovai tikrai suinteresuoti tautos gerbūviu ir gerai išmanantys savo darbą konkrečioje srityje. Šią pozicija neigiant, ir klausinat, ar kad dings politika? Klausimas i klausimą - o ar ji buvo? Ar buvo mūsų politikų gudrių sprendimų citavimas pasaulyje? Atsakymas – taip. Bet, tik pavieniai atvejai ir cituoti buvo tikrai dori, savo darbą išmanantys žmonėsir jų sprendimai. Viskas kas sudaro didžiąją informacijos liūto dalį apie Lietuvą - tai kaip apie mazuto lašą medaus statinėje...Juk jei ateinantis kandidatas profesionalas prieš sutarties pasirašymą būtų vertinamas kitų nepriklausomų užsienio profesionalų atžvilgiu komandos, manau tikrai korupcija nesumažėtų, bet į profesionalumo reikalaujamą darbo vietą papultų bent jau darbą išmanantys žmonės. Rinkimus laimėti, dar nereiškia dirbti. Politinis patikėjimas yra didesnė yda nei neutralus vertinimas. Tokiu atveju pavyktų sutaupyti ir būtų mažiau tuščių polemikų. Tikėjimas tuo ką darai, o ne slapstymasis po partiniais įsipareigojimais išgelbėtų Lietuvą nuo moralinio ir fizinio bankroto. Mieli tautiečiai man gėda už tuos kurie yra išrinkti ir nekontroliuojami. Gėda ne prieš savus - prieš Europą ir pasauli. Mes turime elgtis atsakingai, taip turi būti ir pas visus. Kodėl mes tokie atlaidūs kitų klaidoms, kai mus už pačių klaidas baudžia. Gal ši peticija paskatins viešo intereso gynimo infrastruktūros vystymąsi ateityje, tačiau pradžiai ypatingai svarbu sutvarkyti atsakingų už mus pareigūnų atlygio už darbą kontrolę suniveliuojant jų atlygimus iki tautos vidurkio ir reikalaujant atsakomybės už darbą. Ir tikrai nereikia polemizuoti apie darbo krūvį ar vykdomo darbo svarbą. Jei taip norima susireikšminti teeina tie žmones BVP „kelti“ individuliai, tik ne bet kaip, o eksportuojant darbą bei produktus ir importuojant pinigus. Tam, kam atlygis yra opus klausimas, tam daugiau turbūt niekas ir nerūpi, o tokių mums kaip tik ir nereikia. Dirbant darbą atsakingai ir dorai bei nemąstant apie pinigus - pinigai patys „įkris“. Suprantama, bus nepritarančių šitoms mintims ir peticijai. Bus kontraargumentų, kad ne viskas pragalvota. Tačiau jei nepritarimas argumentuotas - jis bus gerbiamas ir bus diskusija kuri lems progresą. Taip pat nereikia pamiršti, kad palyginimas - dar ne įrodymas. Ir tie argumentai, kad jei visas pasaulis taip daro ir mes taip darysim - yra beverčiai. Tokie yra necituojami. Kaip dabar taip ir ateityje bus cituojami bus tie kurie pasielgė kitaip negu visi, bet protingiau, išradingiau, išmintingiau ir originaliau. Lūkestis ateičiai būtų, ne juodai pavydėti, kad kažkas turi daug pinigų o aš ne, o baltai - kad tie kas turi sprendimo galią naudojasi ja visų mūsų ir mūsų vaikų ateičiai. Stiprus vadovas tas kuris turėdamas jėgos paimti daugiau sau, ja nesinaudoja, ir padalina kitiems, o reformas pradeda nuo savęs. Duokime 60 sekundžių kiekviena mėnesį gero komercinio eterio laiko visiems išrinktiesiems individualiai, ne ketinimams, o atliktų konkrečių darbų pristatymams ir bus viskas aišku už ką balsuoti po 5 metų. Sekime išrinktųjų laiką. Negaiškime laiko tuščioms seimo salės transliacijoms darbo dienos metu. Jei neužtenka 60s duoto laiko rezultatams pristatyti, reiškia yra nemokama laiko taupyti, planuoti, darbai neatlikti arba labiausiai tikėtina, kad nemokama sisteminti savo minčių. Girdimos citatos paprastai susideda iš vieno-dviejų sakinių, o ne iš partijos programos ir seimo darbo polemikos.

Riaušininkai te atsako už nuostolius

I. Savickaitė. Adresuota: LR seimas, profsąjungos

Nesutinkame, kad 2009 01 16 d.riaušių padaryti nuostoliai (t.y. sudaužyti langai ir visa kita) būtų tvarkomi iš visų LR piliečių surinktus pinigus - biudžeto. Nuostolius privalo atlyginti patys riaušininkai, arba profsąjungos, kurios atsakingos už visuomenės kvietimą į šį mitingą. Už savo veiksmus atsakykime.

Sugriežtinti petardų prieinamumą nepilnamečiams

Vytautas. Adresuota: LR seimas

11- metis neščiai merginai po kojomis numetė petarda, ši sprogo ir netik stipriai sužalojo merginą, bet ir vos nenužudė jos vaikelio, 13-mečio "dėka" jo draugas liko be keturių pirštų...Tai tik dalis kraupių nelaimių. Taigi susimastykime ar galima tokiem mažiams taip lengvai įsigyti tas petardas ir kitas sprogstamąsias medžiagas? Šventės jau atėjo, ir daugybė žmonių bus sužaloti, tik vien dėl mažvaikių neatsargumo ir neatsakingumo. Reikia ta pagaliau itin sugriežtinti, griežtai bausti tuos kurie padėjo "bombikes", neparduoti ju mažamečiams.

saugos diržai kiekvieno asmeninis reikalas

Vairuotoja. Adresuota: LR seimas

Segtis saugos diržus privaloma visiems tačiau norėčiau paprieštarauti! Segtis saugos diržus manau yra kiekvieno asmeninis reikalas, nes AŠ neužsisegdamas saugos diržų ištikus nelaimei susižaloju pats nesužalojų kito žmogaus neprisisegdamas jų. Daugiau avarijų ar jų situacijų susidaro vairuotojams išvydus policijos ekipažą bandant greitai SD prisisegti, kad išventi baudos. Kiek yra buvę atvejų, kad saugos diržai ne tik negelbėja gyvybės, bet ir ją atima užsikirsdami. todėl manau, kad segtis saugos diržą ar ne yra kiekvieno asmeninis reikalas!!!!!

Naftos karui - NE

Kęstutis Ženovas. Adresuota: Prezidentūra , LR seimas

...Ką mes darom,žmonės? MILITARIZMUI - GRIEŽTAS NE !!! Neskatinkime "Super" valstybių ,tarpusavio lenktyniavimo karinėje pramonėje... ...Ekologinės anomalijos , pačios sunaikins žmoniją... Jei atidžiau pažvelgtume į abi šias problemas ( net kvailiui darosi aišku ) ,kad visko kaltininkas yra- naftos kartelis, kuris,netik stabdo ekologinio kuro panaudojimo įgyvendinimą , bet ir skatina karus,dėl naftos telkinių.... ,o kaip tik NAFTA ,gi, pagrindinis GAMTOS NUODAS...

Prieš Danijos verslininko kiaulių komplekso plėtrą Mažeikių rajone

Bugenių kaimo bendruomenė. Adresuota: LR seimas/LR prezidentas/Danijos ambsadorius Lietuvoje.

Mažeikių rajono savivaldybė, rajono kaimo bendruomenės jau dvejus metus kovoja prieš bet kokią Danijos verslininko E. Niseno planuojamą kiaulių komplekso UAB „Bugenių Agro” veiklą Bugenių kaime. Bugenių kaimo bendruomenės gyventojai baiminasi kiaulių komplekso kaiminystės todėl, kad bus žalojama Šerkšnės hidrologinio draustinio flora ir fauna. Užterš gruntinius vandenis, terš Ventos, Varduvos upes, bei kitus vandens telkinius. Kenksmingos atliekos įtakos žmonių sveikatos sutrikimus. Laistant laukus visas srutų dvokas sklis ne tik gyvenvietėje, bet pasieks ir visą Mažeikių rajoną. Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentas nurodė tokius motyvus: netoli komplekso yra Ventos upės slėnis, „Natura 2000“ teritorija bei Šerkšnės hidrografinis draustinis, palei gamybinę teritoriją esantis Didamiškio apsauginis griovys teka į Varduvos upę, kurios santaka su Venta yra ties Latvijos siena, dėl to galima tarpvalstybinė tarša. Pas Mažeikių rajono savivaldybės merą Vilhelmą Džiugelį buvo atvykęs Danijos ambasadorius Lietuvoje Lauridsas Mikaelsenas tartis dėl šio kiaulių komplekso plėtros, bet neradus kompromiso jis surengė Vilniuje tarptautinę konferenciją „Lietuva pasaulyje: konkurencinga ar nukonkuruota?“ Konferencijoje ambasadorius pateikė teisiškai nepagrįstus motyvus, iškraipydamas ne tik Mažeikių rajono savivaldybės sprendimų, bet ir teismų sprendimų esmę pateikdamas tikrovės neatitinkančius teiginius netgi tarptautiniame kontekste. Tokiais veiksmais ambasadorius pažemino Mažeikių rajono savivaldybės dalykinę reputaciją. L.Mikaelseno veiksmai Mažeikiuose ir pasisakymas per spaudos konferenciją taip pat supykdė Bugenių kaimo bendruomenės žmones: jie pasijuto įžeisti, kai ambasadorius prakalbo apie korupciją. Mes, visi čia pasirašę žmonės, prieštaraujame prieš bet kokią Danijos verslininko kiaulių komplekso UAB „Bugenių Agro” plėtrą Bugenių kaime ir taip pat reikalaujame Danijos ambasadoriaus Lietuvoje Lauridso Mikaelsono viešai atsiprašyti Mažeikių rajono savivaldybės, bei Bugenių kaimo bendruomenės.[b][/b] [url=http://www.peticija.lt/forumas/viewtopic.php?f=3&t=133]Peticijos aptarimas[/url]

Teisių laikymas nuo 17 metų

Ji. Adresuota: LR seimas

Buvo priimtas įstatymas: leista laikyti teises nuo 17m. , o po metų perlaikyti jas dar kartą. Šiandien įstatymą atmetė,kuris turėjo pradėti galioti nuo liepos 1d. Pasirašykime visi,jauni žmonės ir pritariantys mums vyresnieji,kad ankščiau išlaikyti teises yra geriau,juk visvien po metų jas reikia perlaikyt antrą kartą! Tegu įstatymą persvarsto ir vistik tegu jis įsigalioja nuo liepos 1d.! Ačiū visiems supratusiems.

STOP miško kirtimams netinkamose vietose

Viktorija Makūnaitė. Adresuota: LR seimas, Jurbarko rajono savivaldybė, įmonė ir žmonės kertantys tą mišką

Lietuvoje iškertama daug miško vietų, iš kurių lieka tik kelmuotos plynės, tačiau viena kai medžiai būna kertami miško gelmėse, kur mažai kas pastebi ir tai neturi didelės reikšmės žmonėms, bet kai miško dalis būna iškertama prie vandens telkinio ir poilsiaviečių, tai piktina žmones. Jurbarko rajone, greičių soduose, prie žmonių iš sodų ir iš miesto mėgstamo karjero pastaruoju metu dedasi nevisai geri ir naudingi žmonėms ir gamtai dalykai: nukasamos jau kadaise įspūdingos smėlio kopos, su kuriomis kartus "netyčia" nusikasė ir pušys, bei kiti medžiai augę tų kopų viršuje, visai neseniai iškirsta miško dalis visai šalia karjero. Pro tuos medžius žmonės iš sodų takeliu eidavo prie karjero, būdavo smagu pamatyti iš medžių išnyrantį karjerą ir link jo nusileisti jau žolėmis apaugusiomis kopomis, bet dabar net liūdna žiūrėti į tą iškirstą miško ruožą. Greičių miškuose tai ne pirma iškirsta miško plynė, tačiau kitose vietose tai neatrodo taip baisiai. Ar jums būtų smagu atvažiavus į savo mėgstamą mišką pamatyti kad jo jau nėra? Nebūtinai Greičiuose, miškai kertami visur Lietuvoje. BESAIKIS MIŠKŲ KIRTIMAS TURI LIAUTIS!!! [url=http://www.peticija.lt/forumas/viewtopic.php?f=3&t=84]Peticijos aptarimas[/url]

Keiskime baudžiamą kodeksą

Vile. Adresuota: LR seimas

Kiekvieną dieną išgistama apie vis sunkesnius nusikaltimus ir absurdiškas bausmes, kurias gauna nusikalteliai. Kodėl Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas yra toks palankus nusikaltėliams. Siūlau: visiems pedofilams skirti mirties bausmę be teisės skųsti bausmę, nes tvirkinamų vaikų niekas neklausia ar jie gali rinktis, žmogžudžiams mirties bausmę, kad aukų artimieji jų dar neišlaikytų sėdinčių kalėjimuose.

Ne - Kosovo pripažinimui de jure

Lačplesis. Adresuota: Lietuvos Respublikos Seimas, LR Seimas, Užsienio Reikalų Ministerija

NE - "nepriklausomam" Kosovui - Europos nestabilumo židiniui. Ar tikrai Lietuvai turėtų rūpėti JAV interesai ir siekiai susaldyti Europą? Kodėl LR Prezidentas taip suskubo pripažinti šią "šalį"? (http://www.lrytas.lt/-12033520511203210203-p1-Lietuvos-diena-V-Adamkus-ragina-pripa%C5%BEinti-Kosovo-nepriklausomyb%C4%99.htm). O gal neverta taip skubėti o verčiau susimąstyti? Kodėl mes vėl turime būti "kaip visi", beveidžiai, be savo nuomonės? Gal metas,kaip ragino A.Mamontovas su savo nauja daina "pradėti gyenti savo gyvenimą" užuot ginti kažkieno neaiškus interesus? „Lietuva, būdama Europos Sąjungos ir NATO narė, visuomet pabrėžė saugumo bei stabilumo svarbą, - sakė šalies vadovas. Su visa pagarba Jums, Prezidente, leiskite suabėjti Jūsų žodžiais, ir paklausti - kur Jūs esant šiai situacijai matote tariamą saugumą bei stabilumą? Daugelio Europos šalių bei visuomenių lyderiai pareiškia dėl to visiškai kitokią nuomonę - ir nurodo kurkas daugiau pavojų nei privalumų tokio neapgalvoto poelgio. Tiesa, kitos vad."didžiosios" valstybės entuziastiškai ir beatodairiškai skubo sveikinti "naują valstybę" - turint tam tikrus savo geopolitinius interesus. Bet kokius geopolitinius interesus turi šiuo klausimu Lietuva? Kodėl mes visada turime glaustis prie didžiųjų nuomonės? Kodėl nepažvelgus tiesai į akis ir nepavadinus juodą juodu, o baltą - baltu? "Lietuvos vadovo nuomone, Kosovo atvejis yra unikalus ir negali būti vertinamas kaip precedentas kituose kraštuose, kurie esmingai skiriasi nuo šios valstybės." - O gal vis dėlto gali? O ko gi Kosovo atvėjis taip unikalus? Ogi visu pirma tuo, kad Kosovas nėra ir niekada nebuvo valstybė, o jo gyventojai nėra atskira tauta. Pavyzdžius ir analogijas galima ieškoti ir rasti daugybę, bet lietuviams užtek gal vieno - Vidurio Lietuva (Litwa Środkowa). Prisiminate tokią "valstybę", jos atsiradimo ypatumus bei tolesnį likimą? Tiek šio atvėju Želigovskio vaidmenį atliko NATO, o ES ir mums tame tarpe siūloma pritarti bei įteisinti šį sumanymą. Susimąstykime! Neskubėkime aklai kartoti kitų klaidas. [url=http://www.peticija.lt/forumas/viewtopic.php?f=3&t=69]Peticijos aptarimas[/url]