Marjampolės darželių kainų mažinimas.

Osmuntas Krušinskas. Adresuota: Marijampolės savivaldybė

Marijampolės darželių kainos už maitinimą per didelės. Tėvai į darželius turi supirkti visus reikmenis , kurių nesugeba suteikti. Leisti vaiką į darželį darosi prabanga.

Kelio atkarpos tvarkymas, Kazlų Rūda-Jankai

Indrė Adomaitytė. Adresuota: Marijampolės savivaldybė / Kazlų Rūdos meras

Šioje miško kelio dalyje Kazlū Rūda-višakio rūda-Jankai Yra tragiškas kelias, daug avariju,sudaužytų mašinos stiklų dėl šalikelės akmenu, stačių asvalto šlaitų or duobių. Prasilenkimo galimybės yra labai sudėtingos, atkarpoje telpa tik viena mašina. Ar gali pagaliau sutvarkyti mums kelia. Kviečiu visus pasirašyti kam rūpi saugus vairavimas ir saugiai grįšti namo be jokiu mašinos sugadinimų.

Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos kainos mažinimo

TS-LKD Marijampolės skyrius. Adresuota: Marijampolės savivaldybės merei, Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriui

Marijampolės savivaldybėje bendrovės „Litesko“ centralizuotai tiekiamos šilumos kaina yra viena didžiausių Lietuvoje ir beveik 40 procentų viršija šalies vidutinę šilumos kainą. Dėl šios priežasties marijampoliečiai apmokėjimui už šildymą išleidžia didelę dalį savo pajamų, o kai kurie dėl to net vos gali pragyventi. 2017 metais savivaldybė prisiėmė įsipareigojimą siekti, kad centralizuotai tiekiamos šilumos kaina Marijampolėje būtų sumažinta bent iki vidutinės šilumos kainos Lietuvoje, tačiau iki šiol jokių realių žingsnių nepadaryta. Mes, žemiau pasirašiusieji, reikalaujame, jog Marijampolės savivaldybės vadovai nenuolaidžiautų privačiam šilumos tiekėjui ir neatidėliotinai imtųsi konkrečių veiksmų įgyvendinti savivaldybės veiklos prioritetą dėl centralizuotai tiekiamos šilumos kainos mažinimo tam, kad marijampoliečių gaunamos sąskaitos už šilumą nebūtų didesnės negu vidutiniškai Lietuvoje.

Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos kainos

TS-LKD Marijampolės skyrius. Adresuota: Marijampolės savivaldybės merui, Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriui

Marijampolės savivaldybė savo šilumos ūkį jau 17 metų nuomoja bendrovei „Litesko“, kuri už centralizuotai tiekiamą šilumą pelnosi iš marijampoliečių, priversdama juos apmokėti neadekvačiai dideles šildymo sąskaitas. Šiuo metu šilumos kaina Marijampolės vartotojams yra viena aukščiausių Lietuvoje ir beveik 40 procentų viršija vidutinę centralizuotai tiekiamos šilumos kainą respublikoje. Mes, žemiau pasirašiusieji, reikalaujame, kad Marijampolės savivaldybės vadovai imtųsi realių ir ryžtingų veiksmų, jog centralizuotai tiekiamos šilumos kaina Marijampolėje būtų sumažinta bent iki vidutinės šilumos kainos Lietuvoje. Ir jei yra reikalinga, raginame nutraukti šilumos ūkio nuomos sutartį su bendrove „Litesko“ bei šilumos ūkį tvarkyti pačiai savivaldybei arba konkurso tvarka išnuomoti sąžiningesniam, mažesnę šilumos kainą galinčiam pasiūlyti šilumos tiekėjui.

Dėl Rusijos vėliavos pašalinimo iš Marijampolės J.Basanavičiaus aikštės

TS-LKD Marijampolės skyrius. Adresuota: Marijampolės savivaldybės merui, Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriui

Marijampolė – vienintelis Lietuvos miestas, kurio centrinėje aikštėje jau penkerius metus šalia Rusijos Federacijos garbės konsulo V. Kučinsko valdomo Mercure viešbučio yra iškelta Rusijos Federacijos vėliava, nemaloniai stebinanti bei piktinanti daug miesto gyventojų ir jo svečių. Ši vėliava, tarsi akibrokštas, plevėsuoja netoli paminklo lietuvių Tautai ir Kalbai, kurias Rusija tremtimis, katorgomis, gulagais ir spaudos draudimais siekė sunaikinti per ilgus ne vienos okupacijos laikotarpius. Mes, žemiau pasirašiusieji, reikalaujame, kad Marijampolės savivaldybės vadovai imtųsi neatidėliotinų veiksmų, jog Lietuvą daugelį dešimtmečių engusios, šiuo metu agresiją Ukrainoje vykdančios bei kaimyninėms valstybėms grasinančios šalies valstybinę vėliavą Marijampolės mero visuomeninis patarėjas V.Kučinskas pašalintų iš Marijampolės J.Basanavičiaus aikštės, perkeldamas ją į savo kabinetą ar kitą žmonių mažiau lankomą ir pastebimą miesto vietą:

Dėl geležinkelio vėžės Rail Baltica

LVZS Marijampolės skyrius. Adresuota: Marijampolės savivaldybės merui, administracijos direktoriui ir savivaldybės Tarybai

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos Marijampolės skyrius Marijampolės savivaldybės merui, administracijos direktoriui ir savivaldybės Tarybai Dėl geležinkelio vėžės Rail Baltica AB „Lietuvos geležinkeliai“ vykdant europinės vėžės tiesimo darbus Marijampolėje susidarė sudėtinga situacija. Nuo birželio 22 dienos uždarius Saulės gatvės pervažą, jau ir esamos sudėtingos eismo sąlygos taps kritinėmis, pietvakarinės miesto dalies gyventojams ir verslui, įsikūrusiam toje miesto dalyje. Prašome objektyviai, paremiant dokumentais, spendimais ir terminais informuoti visuomenę vietinėje spaudoje ir savivaldybės svetainėje apie tolimesnę darbų eigą ir apie eismo pasikeitimus ir perspektyvą Marijampolės mieste. Prašome Saulės gatvės pervažą palikti neuždarytą iki to laiko, kol bus baigtas Aušros gatvės požeminis tunelis, ir baigta Marių gatvės rekonstrukcija.

Už LAISVĄ jaunimą Marijampolėje!

MJOT "Apskritas stalas". Adresuota: Marijampolės savivaldybė

Marijampolės jaunimo organizacijų taryba "Apskritas stalas" (toliau- MJOT "Apskritas stalas") - šeštus metus veikianti jaunimo organizacijas vienijanti asociacija. Pagal LR Jaunimo politikos pagrindų įstatymą, regioninės jaunimo organizacijų tarybos pagrindinis tikslas - vienyti Lietuvos Respublikos teritorijos administraciniame vienete veikiančias jaunimo organizacijas ir joms atstovauti. ( [url=http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=22379]JPPĮ 2 str. 7 punktas[/url] ) Tačiau Marijampolės politikai taip nemano, susitikime 2011 m gegužės 31 d. savivaldybės TEISININKĖ [b] V. Švetkauskienė [/b] savo raštu teigia, kad dėl to, kad [b][i]MJOT "Apskritas stalas" pavadinime nėra žodžių REGIONINĖ JAUNIMO ORGANIZACIJŲ TARYBA, ji nėra įstatyme minima regioninė jaunimo organizacijų taryba [/i][/b], neatstovauja teritorijoje veikiančių jaunimo organizacijų. Tam pritarė ir Marijampolės miesto VICEMERAS [b]S. Valančius[/b] bei JAUNIMO REIKALŲ KOORDINATORĖ [b]L. Rutkauskienė[/b] Lietuvos [b] regioninės jaunimo organizacijų tarybos[/b], kreipiamės į Jūs prašydami išreikštii savo nuomonę, ir savo parašu paneigti teiginį, kad jei pavadinime nėra žodžių REGIONINĖ JAUNIMO ORGANIZACIJŲ TARYBA, tai jūs nevienijate ir neatstovaujate jaunimo organizacijų bei nesate REGIONINĖ JAUNIMO ORGANIZACIJŲ TARYBA. Lietuvoje veikia <n> regioninių jaunimo organizacijų tarybų, kurių pavadinimuose nėra šių žodžių, tai: Akmenės rajono jaunimo ir jaunimo organizacijų sąjunga „Jaunimo apskritasis stalas” Alytaus visuomeninių jaunimo organizacijų sąjunga„Apskritasis stalas“ Jonavos rajono jaunimo visuomeninių organizacijų sąjunga „Apskritas stalas“ Joniškio rajono jaunimo sąjunga „Apskritas stalas“ Kauno jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas” Klaipėdos jaunimo organizacijų asociacija „Apskritasis stalas” Klaipėdos rajono visuomeninių jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas” Marijampolės jaunimo organizacijų taryba „Apskritas stalas” Panevėžio jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas” Pasvalio rajono jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritas stalas“ Rokiškio jaunimo organizacijų sąjunga „Apvalus stalas“ Šiaulių jaunimo organizacijų asociacija „Apskritasis stalas” Šilalės rajono visuomeninių jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“ Ukmergės rajono jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“ Utenos visuomeninių jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas" Vilniaus jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritas stalas” Visagino jaunimo organizacijų asociacija „Apskritas stalas” Zarasų rajono jaunimo visuomeninių organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas” [b]Ar visos šios organizacijos, jau nebe regioninės jaunimo organizacijų sąjungos? [/b] Nuoširdžiai dėkojame už palaikymą! Tai mums labai svarbu.