Peticija / Kreipimasis dėl asmenų ir visuomenės interesų gynimo, dėl prievartos dėvėti kaukes (2)

J.S.. Adresuota: Skirta visiems LR valstybės ir EU tarnautojams pagal kompetenciją, ir visiems turintiems galią įvykdyti peticijos reikalavimus

Remiantis LR Konstitucijos (toliau – LRK) 118 str. 2 dalimi asmenys (žmonės) / visuomenė, visuomenės dalis pasirašę šią peticiją reikalaują prokuroro apginti jų interesą, t. y. kreiptis į Teismą, kad pastarasis kreiptųsi į Konstitucininį teismą dėl visų teisės aktų, kuriais yra įgalintas priverstinis kaukių dėvėjimas, t. y. dėl nustatymo ar visi teisės aktai, kuriais įgalintas priverstinis kaukių dėvėjimas neprieštarauja LRK-jai, t. y. straipsniams: 18 straipsnis Žmogaus teisės ir laisvės yra prigimtinės. 19 straipsnis Žmogaus teisę į gyvybę saugo įstatymas. 21 straipsnis Žmogaus asmuo neliečiamas. Žmogaus orumą gina įstatymas. Draudžiama žmogų kankinti, žaloti, žeminti jo orumą, žiauriai su juo elgtis, taip pat nustatyti tokias bausmes. Su žmogumi, be jo žinios ir laisvo sutikimo, negali būti atliekami moksliniai ar medicinos bandymai. Ir kitiems. *Visi pasirašę šią peticiją, ją pasirašydami pareiškia, kad priverstinis kaukių dėvėjimas atima iš jų žmogaus prigimtinę teisę rinktis ir / ar žeminą orumą, ir / ar yra kankinami, ir / ar žalojami, ir / ar yra žiauriai su jais elgiamasi, ir / ar nedavė laisvo sutikimo su jais atlikinėti mokslinį ir / ar medicininį bandymą.

Reikalavimas dėl VDAI-jos daromo LRK-jos 5 str. pažeidimo pašalinimo

J.S.. Adresuota: Skirta visiems LR valstybės ir EU tarnautojams pagal kompetenciją, ir visiems turintiems galią įvykdyti peticijos reikalavimus

Kaip ir visos LRVI-jos, taip ir „Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija“ (toliau – VDAI) turi prievolę tarnauti žmonėms (LRK-jos 5 str.: https://www.konstitucija.lt/lt/konstitucija/5--straipsnis/ ), tačiau VDAI-ja teikdama konsultacijas telefonu labai robotą laiką, t. y.: „Konsultacijų tel. (8 5) 212 7532, pirmadienį–ketvirtadienį 9.00–11.00 val. ir 13.00–15.00 val.“ (citata iš tinklalapio: https://vdai.lrv.lt/ ) Tai yra - neteikdama konsultacijų įprastomis darbo dienomis ir valandomis, vien tuo - pažeidžia Lietuvos žmonių 5 Konstitucinę teisę. Todėl, visi, kam aktualu ir, kas patyrė betkokią žalą dėl VDAI-jos neteikiamų konsultacijų telefonu, įprastomis darbo dienomis ir valandomis (standartinę darbo svaitę), pasirašo šią peticiją ir reikalaują: • užtikrinti, kad VDAI-ja teiktų konsultacijas telefonu nuo [ I iki V ] imtinai; • įprastinėmis darbo valandomis, t. y. 8 darbo val. per dieną [I – IV] ir 6-7 darbo val. V; • užtikrinti tokį konsultantų telefonų skaičių, kad būtų įmanoma prisiskambinti par žmoniškai trumpą laiką.

REIKALAVIMAS Įvesti Konstitucinį įstatymą, kad kiekvienas įstatymas būtų tikrinimas ar jis neprieštarauja LRK-jai (11)

E.S.. Adresuota: Skirta visiems LR valstybės ir EU tarnautojams pagal kompetenciją, ir visiems turintiems galią įvykdyti peticijos reikalavimus

Remiantis LRK-jos 4 straipsnio pirma dalimi: „Aukščiausią suverenią galią Tauta vykdo tiesiogiai [...].“ Visi pasirašę šią peticiją reikalaują: • įvesti Konstitucinį įstatymą, remiantis kuriuo, kiekvienas naujas įstatymas būtų tikrinamas ar jis neprieštarauja LRK-jai. Remiantis minimu konstituciniu įstatymu, visi pasirašę šią peticiją, reikalauja: • įvesti ištakinius įstatymus, kuriais remiantis: - įstatymai, kurie prieštarauja LRK-jai būtų automatiškai užkardinami; - būtų taikoma atsakomybė: įspėjimas, bauda, nušalinimas, baudžiamoji atsakomybė, įkalinimas ir pan., valstybės tarnautojams parengusiems įstatymą prieštaraujantį LRK-jai; - senesni įstatymai, taip pat, būtų tikrinami ir būtų taikomos tokios pačios priemonės kaip ir naujiems įstatymams (automatiškai užkadrinami ir valstybės tarnautojams taikoma atsakomybė). *Peticijai / reikalavimui turėti bent šiokio tokio svorio, reikia ne mažiau negu 50 000 parašų.

LRVI-jos turi prievolę laikytis LR Konstitucijos, nesilaikymas yra esminis viešojo intereso pažeidimas (47)

J.S.. Adresuota: Skirta visiems LR valstybės ir EU tarnautojams pagal kompetenciją, ir visiems turintiems galią įvykdyti peticijos reikalavimus

„Lietuvos įstatymų leidėjas nepateikė viešojo intereso apibrėžimo, ir teismas kiekvieną kartą turi ad hoc nustatyti viešojo intereso buvimo faktą. [...] viešasis interesas suvokiamas kaip tai, kas objektyviai yra reikšminga, reikalinga, vertinga visuomenei ar jos daliai [...].“ (236psl. https://www.lvat.lt/data/public/uploads/2018/01/16_apibendrinimas.pdf) LR Konstitucija yra aukščiausią juridinę galią turintis teisės aktas, kuriuo grindžiami visi Lietuvos Respublikos teisės aktai, kuriais grindžiamas visas lietuvių tautos ir Lietuvos gyventojų gyvenimas. Todėl, LR Konstitucija ir tai, kad ją gerbtų ir joje nustatytų normų laikytųsi visi gyventojai ir ypač LR valstybinės institucijos (toliau – LRVI) / valstybės tarnautojai yra svarbiausias LR gyventojų (viešasis) interesas. Taigi, visi pasirašę šią peticiją: • išreiškia savo viešąjį interesą t. y. svarbą, reikalingumą ir reikšmingumą, kad LRVI-jos nepažeidinėtų LR Konstitucijos. Ir reikalauja: • kompetentingų valstybės tarnautojų imtis visų reikiamų veiksmų, viešąjam interesui apginti atvejais, kai LRVI-jos pažeidė / pažeidžia LR Konstituciją t. y. pažeidžia svarbiausią viešąjį interesą; • reikalauja įpareigoti LRVI-jas pašalinti padarytus LR Konstitucijos pažeidimus; • ir / arba reikalaujame kreiptis į teismą / Konstitucinį teismą ir pan., kad pastariejį pašalintų LRVI-jų padarytus pažeidimus, tais atvejais, kai LRVI-jos nešalina padarytų LR Konstitucijos / viešojo intereso pažeidimų pačios.

Reikalaujame padėti tikroms genocido aukoms - baltaodžiams ūkininkams P. Afrikoje ir...

Autorius. Adresuota: Visiems turintiems galią įvykdyti peticijos reikalavimus

Pietų Afrikoje vyksta baltaodžių fermerių genocidas. Daugiau informacijos apie tai yra 2020-03-01 d., video klipe: „Freedom of speech 'no longer exists' in Australia and the UK: Katie Hopkins“, tačiau nei spaudoje, nei EU nesigirdi jokių raginimų ir nesimato kvotų, kad padėti šiems žmonėms, kurių kultūra yra artima senąjai Europai ir Lietuvai. Vietoje to, EU ir Lietuva užmerkia į tai akis ir padėta nelegaliems emigrantams, kurių apsigyvenimas EU kelia pavojų EU kultūrų ir tautų įvairovei dėl atvykstančių imigrantų kultūros ir religijos nesuderinamumo su betkokia kita kultūra bei religija. Toks Europos ir Lietuvos politikų elgesys - nepriimtinas. Taip pat, baltaodžių genocido Afrikoje, požymiai matomi ir Didžiojoje Britanijoje, bei kitose EU šalyse. Greitu metu tokia situacija bus ir Lietuvoje. Todėl visi pasirašę šią peticiją reikalauja: - nepriimti nei vieno nelegelaus imigranto; - nepriimti nei vieno imigranto, kurių kultūra ir vertybės nesuderinamos su lietuvių tautos, bei keltų grėsmę lietuvių tautos išlikimui; - deportuoti visus imigrantus, kurie atvyko nelegaliai arba kurių kultūra nesuderinama su lietuviškomis vertybėmis, kultūra, bei kurie kelia pavojų lietuvių tautos išlikimui; -- jei aukščiau įvardintiems reikalavimams įvykdyti nėra įstatiminės bazės, tai reikalaujame ją sukurti; - padėti, suteikti prieglobstį Afrikos baltiesiems fermeriams, kurių genocidas yra vykdomas. Papildoma informacija: - „Freedom of speech 'no longer exists' in Australia and the UK: Katie Hopkins“ https://www.youtube.com/watch?v=6WyRdz1Ix64 - „Katie Hopkins with Dominik Tarczyński, Law & Justice Party, Poland“ https://www.youtube.com/watch?v=VvaJBXeiyrk - „UK Patriots & Tommy Robinson Expose Islamic bookshop selling EXTREMIST literature!“ https://www.youtube.com/watch?v=ztYAicTZD9Q

Žemaitijos autonominis regionas

D.. Adresuota: Visi

Žemaitijos tautybės paskelbimas ir autonomijos suteikimas.

Prieš filmai.in užblokavima (271)

E.Uždavinytė. Adresuota: Visi

Noriu, kad sugražintu filmai.in svetainę. Ačiū :)

Palikim Velocity Map įjungtą (5)

D.. Adresuota: Visi

Palikim Velocity Map įjungtą, prašau!!!

Klaipėdos KU Botanikos sodo sunaikinimui NE! (19)

Aldona. Adresuota: Prezidente, Seimas, Vyriausybe, verslininkai visi Lietuvos gyventojai

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTEI, LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI, LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBEI, LIETUVOS RESPUBLIKOS KANDIDATAMS Į PREZIDENTUS, VISIEMS LIETUVOS VERSLININKAMS KLAIPĖDOS KRAŠTO GYVENTOJAMS, VISIEMS LIETUVOS ŽMONĖMS KREIPIMASIS - PETICIJA Reikalingas skubus atsakymas, Klaipėda, 2019-02-14 m Mes, Klaipėdos gyventojai ir kiti Lietuvos gyventojai, išgirdę apie naują Klaipėdos strateginį plėtros planą apie KU Botanikos sodo sunaikinimą, pavertimą nauju gyvenamuoju mikrorajonu, giliai pasipiktinę Klaipėdos m. stateginiu plėtros planu ir kategoriškai protestuojame dėl KU BOTANIKOS SODO sunaikinimo. Mes, Lietuvos pensininkų susivienijimo nariai labai didžiuojamės, kad Klaipėda turi tokį nuostabų KU Botanikos sodą. Mūsų narių ir KU Botanikos sodo DARBUOTOJŲ vardu norime pareikšti, kad KU Botanikos sodas visiems Lietuvos gyventojams labai reikalingas, nes ten vyksta Botanikos žinių studijos ne tik senjorams (mes jau mokėmės du metus), bet ir visoms švietimo įstaigoms: lopšelinukams, darželinukams, mokykloms ir kt. gyventojams. Kodėl dar iki šiol niekas to nesugeba įvertinti? Nuostabiai sutvarkytas KU Botanikos sodas kiekvienam žmogui ne tik žinių trokštantiems ar norintiems pasikonsultuoti sodininkystės klausimais, bet ir dvasinio tobulėjimo siekiantiems – širdies atgaiva. Vis dažniau gamtos grožio poreikis žadina supratimą apie Dievo dovanas žmogui sunkiame gyvenimo kelyje. Vis dažniau kalbama apie visos Visatos vienybę, kuri apjungia gyvąją ir negyvąją gamtą, o KU Botanikos sode tikrai tai galima pajausti meditacijos metu ar šiaip grožintys gamtos tobulybe. Ar galima iš žmogaus atimti tai, kas taip svarbu ir reikalinga jo gyvenime. Sunkus žmogaus gyvenimas tiek nedaug teikia grožio ir pasigerėjimo minučių ir taip nedaug mieste tokių vietų kur tai galima patirti. Kieno negailestinga ranka gali pakilti sunaikinti tokį nuostabų gamtos kampelį? Kreipiamės į visus, tikėdamiesi supratingumo, ypatingai į sveikatos, švietimo, sporto ir kt. įstaigas, kurių pareiga mokyti ne tik ekologijos, bet ir galimybės susilieti su gamtos grožiu, kuris pakylėja dvasiškai. Kreipiamės į verslininkus, kurie galėtų daugiau KU Botanikos sodą pagloboti ar paremti finansais. Juk Jūms ir Jūsų vaikučiams ten tikrai nuostabi tyro oro oazė. Mieste oras labai užterštas ir tai ne tik dulkės ar smulkiosios dalelės, bet ir gamyklinė tarša, automobilių išmetamosios dujos, tai nors KU Botanikos sode galima pasigrožėti gamta, bet ir įkvėti gryno oro gurkšnį ne tik vaikams, bet ir visiems klaipėdiečiams. Ten vyksta įvairios šventės, kur prisimenami lietuvių papročiai ir tradicijos, ten vyksta įvairūs konkursai: meno saviveiklos ir kt. Tai mėgstamiausia miestiečių susibūrimo vieta įvairiomis asmeninių švenčių (vestuvės, gimtadieniai, naujų knygų pristatymai ir kt.) proga. Kaip galima naikinti tokį kultūros židinio erdvę? Kviečiame visus klaipėdiečius, visas organizacijas, visus Lietuvos žmones pasirašyti šitą kreipimąsi, kaip protestą prieš valdžios savavališką, nepasitarus su miestiečiais, suplanuotą tokį niekingą sumanymą. Rinksime parašus, budėsime dieną naktį, bet savavaliavimo neleisime! Aldona Marija Gedvilienė Lietuvos pensininkų susivienijimo prezidentė

Neprivaloma tarnyba kariuomenei (1)

Čaplijevskij. Adresuota: Visiems

Jei norite privalomai tarnauti kariuomenei, sekmės, bet jei ne, pasirašykite, nes kariuomenė gali įtakoti jūsų ateitį.