Visų egzaminų ir įskaitų užduočių autoriai privalo būti paviešinami po egzamino (ar įskaitos)