Dėl automobilių atvežtų iš JAV registravimo supaprastinimo