Už Lietuvos liaudies buitiesmuziejuje esančios arklių bandos išsaugojimą