Dėl kurčių vaikų ir jų šeimos diskriminacijos mažinimo