Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos kainos mažinimo