# Vardas Komentaras
1 Neskelbiama
2018-11-27 / 15:57
Dumai jau verciasi, bet gal padesiu nors kiek.
2 Egidijus
Aš už katilinę, bet prieš statybą mieste.
3 Veronika
Nesutiku su statybos vieta
4 Vaidas
Pritariu
5 Gintarė
Netinkama vieta statybai
6 Danutė
Pritariu peticijai
7 Dalia
Nesutinku su statybos vieta
8 Arturas
Ne
9 Vytautas
Griežtai nepritariu vietai, kuri parinkta katilinei.
10 Asta
-
11 Milvydas
Peticijai pritariu. Taikyti griežtesnius reikalavimus arba perkelti satybos vietą atokiau miesto.
12 Vesta
Nenoriu kad dumais mus nuodytu
13 V.Pučkienė
Pritariu ir pasirašau.
14 Gediminas
Ne !
15 Rima
Stetiškių rajonui papildoma ora tarša. Neseniai mokymo centras įsirengė vairuotojų mokymo aikštelę
16 Kęstutis
Jokių biokatilynių prie mokyklos!
17 Otilija
aplink gyvenamieji kvartalai, mokyklos, vaikų darželiai, ar nebėra aplink Panevėžį vietos tai katilinei kitur, pav buvusiame pramoniniame rajone.
18 Filogonijus
Man rūpi mūsų miestas, dėl to statome ekologiškus namus A++ klasės
19 Laimonas
Prieš katilinę
20 Jolita
Pritariu, kad vieta katilinei - netinkama
21 Violeta
Už sauģią aplinką sveikatai
22 Ramūnas
Aš nesu prieš Biokatilinę, bet... kodėl pasirinkta būtent ya vieta, kuomet Panevėžyje vyrauja šios krypties vėjai (t.y. viskas bus nešama į miesto pusę)
23 Živilė
Už peticija.
24 Danute
As tik už švaria gamta ir saugia musu Lietuva mums visiems.
25 Mindaugas
Katilinej ne
26 Rima
Dėl sveikos gyvenamosios aplinkos
27 Regimantas
Pritariu peticijai.
28 Renata
Nenoriu kad katiline stovetu vos ne centre
29 Justina
Už sveikata
30 Jolita
Visiška nesąmonė katilinę statyti gyvenamąjam rajone

Peticija dėl karantino ribojimų bei LR piliečių prigimtinių teisių bei laisvių suvaržymo panaikinimo (2071)

Loreta. Adresuota: Lietuvos Respublikos seimas ir vyriausybė

LR Vyriausybė 2020 m. gruodžio 14 d. nutarimu Nr. 1418 apribojo Lietuvos Respublikos piliečių prigimtines teises ir laisves. Įvesti beprecedenčiai taikos metui apribojimai yra represiniai ir pertekliniai – šiuo nutarimu LR Vyriausybė galimai pažeidė LR Konstitucijos 18, 20, 21, 22, 23, 32, 36, 38, 46, 53, 93 straipsnius (sąrašas nebaigtinis). Mes, žemiau pasirašę LR piliečiai, reikalaujame nedelsiant atšaukti 2020 m. gruodžio 14 d. nutarimu Nr. 1418 LR piliečių teises paminančias nuostatas. Kreipiamės į LR Seimo narius, kad šie skubos tvarka inicijuotų kreipimąsi į LR Konstitucinį Teismą išaiškinimo dėl LR Vyriausybės veiksmų teisėtumo. Taip pat reikalaujame: 1. Įvedant užkrečiamų ligų plitimo prevencijos priemones, taikyti mažiausios žalos principą. Apribojimų šalies mastu taikymo praktikos turi būti atsisakyta. Šalies savivaldybes įgalinti taikyti infekcijos kontrolės priemones atsižvelgiant i vietinius virusinės infekcijos paplitimo rodiklius. 2. Nedelsiant parengti komercinių bei visuomeninių veiklų epidemiologinio rizikingumo sąlyginius įverčius bei nustatyti higieninius ir epidemiologinius reikalavimus jų veikloms vykdyti. 3. Kaukių dėvėjimą padaryti rekomendaciniu, įvertinus atnaujintus mokslo duomenis bei atsižvelgiant į tarptautinių sveikatos ir užkrečiamųjų ligų kontrolės organizacijų rekomendacijas. 4. Panaikinti visus apribojimus visiems gyventojams, išskyrus saviizoliacijos reikalavimus susirgus Covid-19 liga bei nustačius pirminio kontakto atvejį, taip pat visų tipų veikloms, joms įgyvendinus 2 punkto reikalavimus. https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/85898ad43e3311eb8c97e01ffe050e1c https://www.lrs.lt/home/Konstitucija/Konstitucija.htm

Ar vienuolis kapucinas tėvas Stanislovas Dobrovolskis turėtų būti paskelbtas šventuoju? Taip. Jis to vertas. (347)

Valdas. Adresuota: Kauno arkivyskupui Kęstučiui Kėvalui

Tėvas Stanislovas - visų, esančiųjų bėdoje brolis. Atoki Paberžės kaimo parapija, į kurią tėvas Stanislovas buvo paskirtas grįžęs iš tremties, netrukus virto krizėje atsidūrusiųjų priebėga, kur jie buvo laukiami, išklausomi, šiltai priimami, taip pat ir dvasinės traukos centru. Jo asmenybės šilumą, tikrą neturtą ir asketizmą, išmintį pamena visi jį pažinojusieji. Tėvas Stanislovas vertas būti paskelbtas šventuoju.