Parašo atšaukimas peticijoje: „Eilinio Emilio Grigo slapyvardžio keitimas grupėje ,,Degantys Lietuviai''“