Agnė Bilotaitė turi atsistatydinti


Parašų: 29


  • Autorius: A.Š.
  • Adresuota: Lietuvos Respublikos Seimas, Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Lietuvos Respublikos Prezidentas
  • Kategorija: Valdžia ir politika

Mes reikalaujame, kad atsistatydintų Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė. Primename, kad šios ministerijos dalis veiklos sričių, kuriose Agnė Bilotaitė turi prisiimti visišką atsakomybę, yra šios:
1. Valstybės politikos įgyvendinimas viešojo saugumo srityse.
2. Atsakas į neapykantos nusikaltimus ir neapykantą kurstančias kalbas.
3. Nusikaltimų prevencija.

Būtent šiose srityse Agnė Bilotaitė nesugebėjo atlikti savo pareigų tinkamai kaip Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministrė. Ji turėjo užtikrinti, kad jai pavaldžios institucijos tinkamai atliktų savo darbą. Įrodymai, kada ji nesugebėjo prisimti atsakomybės, yra šie:
1. Covid-19 pandemijos akivaizdoje viešasis saugumas tapo kaip niekad aktualus, tačiau Agnei Bilotaitei tas, panašu, neatrodo svarbu. Užuot vykdžius realistiškas priemones viešajam saugumui užtikrinti, labiau taikoma draudimų ir baudimų politika. Bus išrašoma 500eur bauda ne savo savivaldybėje bėgiojančiam gyventojui kažkur giliai miške, užuot vykdžius būtiną politiką, jog būtų užtikrinta, kad Covid-19 plistų mažiau naudojant esamas draudimų ir ribojimų priemones. Pavyzdžiui, kodėl iki šiol nėra užtikrinama, kad prekybos centruose pirkėjai laikytųsi būtinų atstumų? Arba kodėl leidžiama turistams skraidyti po visą pasaulį pirmyn ir atgal, kas galimai nulėmė Covid-19 mutacijų iš Jungtinės Karalystės ir Pietų Afrikos Respublikos atvežimą į Lietuvą ir dar blogiau pablogėjusia epidemiologinę situaciją šalyje? Tačiau aplankyti tėvų, senelių kitoje savivaldybėje piliečiai kažkodėl negali.

2. Juodomis zonomis buvo paverstos tos savivaldybės, kuriose virusas išplitęs mažiau nei tose, kurios nebuvo juodoje zonoje. Pavyzdžiui, 2021-03-24 duomenimis remiantis Kauno mieste Covid-19 buvo paplitęs 7-8 kartus labiau negu Varėnos rajone, tačiau Kauno miestas nebuvo juodojoje zonoje, o Varėnos rajonas buvo. Vadinasi, Agnei Bilotaitei pavaldžios institucijos nukreipė resursus į tas vietas, kuriose epidemiologinė situacija šalyje mažiau pavojinga, užuot tie resursai būtų paskirstyti ten, kur tas yra būtina. Taip nutiko, nes buvo remiamasi netinkamu skaičiavimo metodu, t.y., užuot ėmus atvejų skaičių kvadratiniam kilometrui, buvo kažkodėl pasirinktas atvejų skaičius 100000 gyventojų.

3. Taip pat Covid-19 pandemijos metu padaugėjo tam tikrų neapykantos pasireiškimų. Užuot pritaikius jau esamas teisines priemones, buvo pasirinkta eiti bauginimų ir grasinimų keliu priimant priemones, kurių dalis galimai yra ir antikonstitucinės, pavyzdžiui, virtualaus patrulio atsiradimas, kuris galimai grubiai pažeidžia žmogaus žodžio laisvę. Esamos teisinės priemonės egzistuoja ne šiaip sau, o tam, kad jomis naudojantis būtų ištirtas neapykantos nusikaltimų sistemiškumas. Kodėl nesinaudojama esama teisine baze ir nėra siekiama užtikrinti jos efektyvų vykdymą, yra klausimas, bet galimai Agnė Bilotaitė arba neturi kompetencijos tuo užsiimti, arba jos tikslai yra visai kiti. Vienas iš galimų tikslų galbūt yra sukurti represinį aparatą, skirtą taikyti prieš visus šalies piliečius?

4. Dar daugiau, Covid-19 pandemijos metu ypač svarbi tapo nusikaltimų prevencija, ypač būtina siekti užtikrinti, kad žmonės nesibūriuotų, laikytųsi saugių atstumų. Tai turėtų būti įtvirtinama tokiomis priemonėmis kaip judėjimo apribojimai tarp savivaldybių, užsikrėtusių asmenų izoliacija nustatytam laiko tarpui. Šios priemonės yra taikomos paprastiems piliečiams, tačiau atrodo, kad egzistuoja kažkokia "neliečiamųjų" grupė, kuri gali šiuos apribojimus apeiti. Neseniai vykęs M.A.M.A. apdovanojimų vakarėlis, kas vadintina ne kaip kitaip, o kaip tik "puota maro metu", parodė mažiausiai šiuos dalykus:
a) Tam tikri žmonės gali keliauti tarp savivaldybių be jokios pateisinamos priežasties. Tame vakarėlyje dalyvavusieji tikrai ne visi buvo iš Kauno. Palyginimui - keliami didžiausi skandalai, apie tai trimituojama visose įmanomose spaudos priemonėse, kai koks nors pilietis bėgioja vienui vienas miške arba nuvažiuoja apsipirkti ne savo savivaldybėje laikydamasis visų būtinųjų saugos reikalavimų. Ir šiam yra iškart be jokių kalbų skiriama bauda. Kodėl M.A.M.A. dalyviai dar nesulaukė baudų?
b) Tam tikroms grupėms žmonių negalioja nei saugaus atstumo, nei kaukių dėvėjimo, nei grupavimosi daugiau nei dviem namų ūkiams apribojimai. Palyginimui - išvaikomi 5-6 studentų organizuojami vakarėliai, visiems išrašomos didžiausios baudos be jokių kalbų. Tačiau M.A.M.A. dalyviai nebuvo išvaikyti, jokių baudų nesulaukė. Kai kurie žmonės liudijo, jog, paskambinus bendruoju pagalbos telefonu 112 ir pasiteiravus apie šią situaciją, jiems buvo nurodyta, kad neva M.A.M.A. dalyviams taikomi kitokie kriterijai. Paklausus, kodėl jie yra išskirtiniai, operatoriai ar operatorės tiesiog numesdavo ragelį, pagrasindavo baudomis, taip pat piktybiškai sakydavo, kad į diskusiją nesivels ir dar pasiųsdavo rusiškais keiksmažodžiais.

Mes matome, kad Agnė Bilotaitė šioje srityje visiškai neturi kompetencijos, jos elgesys, komunikacija yra nederami Covid-19 pandemijos metu, ji su savo užimamomis pareigomis susitvarkyti nesugeba. Tai, kas čia aprašyta, yra tik maža dalis to, ko ji nesugebėjo užtikrinti, kad jai pavaldžios institucijos vykdytų. Todėl mes reikalaujame, kad ji atsistatydintų iš Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos ministrės pareigų, jog jos vietą užimtų aukštesnio lygio kompetencija pasižymintis asmuo.

# Vardas Komentaras
1 Neskelbiama
2021-10-26 / 13:18
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
2 Neskelbiama
2021-04-03 / 11:05
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
3 Neskelbiama
2021-03-29 / 12:54
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
4 Neskelbiama
2021-03-28 / 21:36
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas