Prieš pavasarinį laikrodžių sukaliojimą


Parašų: 17


  • Autorius: Prof. hab. dr. A.Puokas
  • Adresuota: Lietuvos Respublikos Seimo kosmonautams
  • Kategorija: Žmogaus teisės

Mes, žemiau pasirašiusieji žmonės-pelėdos, reiškiame protestą prieš pavasarinį laiko pakeitimą, kurio įvedimą Lietuvoje inicijavo mūsų opozicija žmonės-vyturiai (apie juos pakalbėsime vėliau). Manome, kad pavasarinis laiko pakeitimas yra neteisėtas, nes:

a) jis pažeidžia mūsų, kaip mažumos (o gal didumos – nebuvo atlikti jokie tyrimai!) teises;
b) prieš įvedant vasaros laiką nebuvo atlikta masinė apklausa, nebuvo netgi surengtas eilinis referendumas ir tuo pačiu – nesužinota Lietuvos žmonių nuomonė (į kurią ir taip niekas dėmesio nekreipia),
c) nenustatyta ir įstatymiškai neapibrėžta vasaros laiko autorystė. Ar tas, kuris jį sukūrė, turėjo tokiam veiksmui licenciją? Ar jis sumokėjo visus mokesčius? Ar deklaravo visas pajamas, kurias jam suteikė vasaros laikas? Deja, tai – paslaptis…

Mes, žemiau pasirašiusieji, taip pat manome, kad vasaros laikas yra labai žalingas, nes:

a) Nemaža dalis tautos, per prievartą nuėjusi miegoti ir negalinti užmigti, nervingai vartosi ir gali prisigalvoti visokių keistų bei žalingų minčių, pvz.,"kur mes nueisim…." ir pan.
b) Toji pati tautos dalis iš ryto atsikėlusi būna pikta, suirzusi, nedarbinga (nors šie bruožai ir taip būdingi lietuviams), todėl labai krenta darbo našumas (jei jis išvis turi aukštumą, nuo kurios gali kristi).
c) Pablogėjo kriminogeninė situacija naktimis, mat budrios pelėdos, besidairydamos po naktines apylinkes, sugebėdavo užkirsti kelią ne vienam nusikaltimui.
d) Rytais labai pagausėjo greitosios pagalbos bei policijos iškvietimų buitinių konfliktų pagrindu, ypač kai vienas iš sutuoktinių yra pelėda, o kitas – vyturys.
e) Pedagogai skundžiasi nevaldoma situacija mokyklose bei vaikų darželiuose, mat dalis vaikų per pirmąsias pamokas miega, taigi vasaros laikas pažeidžia ir vaikų teises.

Ir TRYS SVARBIAUSI PUNKTAI:
1.Gali sumažėti ir taip jau mažas vaikų gimstamumas, nes pelėdos naktimis ne vien kūryba užsiima…
2. Niekas nesužinos ir nesuskaičiuos, kiek buvo užgniaužta ir žuvo genialių idėjų, minčių, kurios galėjo laisvai ir nevaržomai gimti naktį. Žinoma, toji pati mintis gali ateiti į galvą ir dieną, bet tada ji bus kitokia, kažkokia pilka, surizgusi ir gali atrodyti kaip visiška nesąmonė. Taigi vasaros laikas yra tikras idėjų genocidas ir tuo pačiu progreso stabdys.
3.O dabar įsivaizduokite, kas gali atsitikti, kaip gali pakrypti mūsų tautos likimas, jei visi neišsimiegoję, blogai besijaučiantys ir pikti Pelėdos susirenka prie balsavimo urnų. Tada, nepaisant visų auksaburnių vyturių giesmių, nei dvigubos pilietybės, nei sumažinto Seimo narių skaičiaus, nei normalaus prezidento gali nebebūti...

Taigi mes, žemiau pasirašiusieji, prašome visuomenės bei atsakingų valdžios institucijų atkreipti dėmesį į aukščiau išvardintus punktus ir liautis žalojus Lietuvos liaudį (kuri ir taip yra sužalota). Mes jaučiame, kad vasaros laikas yra įvestas valstybės priešų – korumpuotų, mafijozinių vyturių sluoksnių, kuriems yra naudinga tokia tautos sumaištis bei susiskaldymas, ir kurie visais laikais savo įkyriomis giesmėmis sveikino aušrą iš Rytų.

Prašome atsižvelgti į tai, kad pelėda visais laikais buvo laikoma išminties simboliu ir prašome kuo greičiau įgyvendinti šiuos mūsų pasiūlymus:
1.Gerbiant visų Lietuvos piliečių (vis dėlto, tarp jų ir vyturių) valią, surengti referendumą dėl vasaros laiko.
2.Iki referendumo žmonėms-pelėdoms leisti vėluoti į darbą visą valandą arba leisti tiek pat laiko ryte ramiai ir netrukdomai snausti darbo vietoje. Mokiniams-pelėdoms leisti vėluoti į pamokas arba snausti per pirmąsias, kviesti atsakinėti – griežtai draudžiama.
Jei per artimiausią laikotarpį neįvyks radikalių pasikeitimų, imsimės kraštutinių priemonių: ūkausime prie Seimo dieną ir naktį, tuo pačiu vesdami seimūnus iš proto ir pranašaudami nelaimes geriau nei bet kokie pranašai….