Už leidimą LGBT eitynėms Kaune


Parašų: 21


  • Autorius: Evelina Makselytė
  • Adresuota: Kauno miesto savivaldybė
  • Kategorija: Žmogaus teisės

Žmogaus teisės yra prigimtinės teisės, kurios, nepriklausomai nuo žmogaus pilietybės, lyties, etninės kilmės, odos spalvos, religijos ir kitų aspektų, turi būti užtikrintos visiems. Šias teises užtikrina įvairūs visuotinai priimti susitarimai, kurie įpareigoja apsaugoti žmogaus teises ir laisves.

Šiandien vis dar susiduriame su grubiu žmogaus teisių ir laisvių suvaržymu. Vienas iš jų – Kauno miesto savivaldybės 3 kartus neišduotas leidimas rugsėjo mėnesį Kaune rengti LGBT eitynes. Savivaldybė leidimo neišdavė kelis kartus pasiteisindama fizinėmis kliūtimis miesto gatvėse, negalėjimu užtikrinti apsaugos ir nepasiūlė alternatyvų.

LGBT bendruomenės eitynių Kaune tikslas yra atkreipti visuomenės dėmesį į iššūkius ir problemas, su kuriomis susiduria bendruomenė:

• patyčios ir diskriminacija dėl šeiminio statuso, lytinės tapatybės ar seksualinės orientacijos darbe, mokyklose ir kitose viešose vietose;

• neužtikrintos teisinės ir socialinės garantijos;

• LGBT bendruomenei adresuota neapykantos kalba, kuri pateisinama žodžio laisve.

Eisenos organizatorių paviešintame renginio manifeste nurodoma, kad juo reikalaujama pagarbos, saugios aplinkos, švietimo, paremto mokslu, o ne dogmomis, LGBTQ+ žmonių apsaugos nuo diskriminacijos, teisės į santuoką, partnerystę ir įvaikinimą, lyties keitimą, privatumą, orios sveikatos apsaugos, kompetentingos psichologinės pagalbos, teisės pasirinkti norimą vardą.

Kviečiu pasirašyti peticiją už leidimą vykti LGBT eitynėms Kaune.