Visa I.Šimonytės vyriausybė turi nedelsiant atsistatydinti!