Prieš paminklų žuvusiems kovoje su fašistine vokietija nugriovimą , sunaikinimą