Mažinkite kainas: Kvietimas veikti siekiant mažinti pragyvenimo išlaidas Lietuvoje


Parašų: 13
Paramos: < 20 EUR

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos.

  • Autorius: Riad TAIHI
  • Adresuota: Ekonomikos ir inovacijų ministras
  • Kategorija: Kita

Gerbiamasis Pone/Ponia,

Mes, žemiau pasirašę, esame susirūpinę dėl nuolat augančių būtiniausių maisto ir buities prekių kainų visos šalies prekybos centruose. Manome, kad didelės kainos sukelia pernelyg didelę finansinę įtampą daugeliui šeimų, ypač toms, kurios ir taip sunkiai gyvena.

Kaip žinote, per pastaruosius kelerius metus pragyvenimo lygis Lietuvoje nuolat augo ir tai turėjo nemažos įtakos paprastų piliečių biudžetams. Suprantame, kad prekybos centrai taip pat susiduria su didėjančiomis išlaidomis dėl infliacijos, darbo sąnaudų, tiekimo grandinės sutrikimų, tačiau manome, kad šių išlaidų našta neturėtų būti perkelta ant vartotojų.

Todėl prašome imtis veiksmų mažinti būtiniausių prekių kainas prekybos centruose visoje Lietuvoje. Siūlome šias priemones:

Vyriausybės įsikišimas: Lietuvos valdžia turėtų bendradarbiauti su prekybos centrų tinklais, ieškodama būdų, kaip sumažinti kainas. Tai gali apimti mokesčių lengvatų ar subsidijų teikimą prekybos centrams, kurie sutinka sumažinti kainas, arba pagrindinių prekių kainų kontrolės įvedimą.

Konkurencijos skatinimas: Vyriausybė turėtų skatinti konkurenciją tarp prekybos centrų, remdama naujus rinkos dalyvius, skatindama vietos įmones įsilieti į sektorių ir užtikrindama, kad nebūtų kliūčių patekti į rinką.

Vietinių produktų reklamavimas: Prekybos centrai turėtų reklamuoti vietinius produktus ir sumažinti jų priklausomybę nuo importo. Tai ne tik padės sumažinti kainas, bet ir parems vietos verslą bei ūkininkus.

Skaidrumas. Prekybos centrai turėtų skaidriai skelbti savo kainų politiką ir teikti aiškią informaciją vartotojams apie veiksnius, turinčius įtakos kainoms.

Tikime, kad šios priemonės padės sumažinti būtiniausių prekių kainas prekybos centruose, palengvins finansinę naštą, su kuria šiuo metu tenka susidurti daugeliui šeimų. Raginame kuo greičiau imtis veiksmų šiuo klausimu.

Dėkojame už dėmesį šiai svarbiai problemai.

Pagarbiai