Prašymas sumažinti Lab, darb. užduotis Nr. 2. apimtį (arba bent jau nukelti datą)


Parašų: 0
Paramos: < 20 EUR

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos.

  • Autorius: Povilas Daniulaitis
  • Adresuota: R. Indriliūnaitei ir A. Žiliui
  • Parašai renkami iki: 2023-06-30
  • Kategorija: Kita

Prisidėkite prie šios peticijos:

Pasirašyti Pasidalinti Paremti

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos, skiriant 100% paramos šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas ir kt.). Nepasiekus šios ribos, parama bus skirta bendrai VŠĮ Peticijos veiklai.

Nuoširdus prašymas iš Viešosios Komunikacijos 3 kurso studentų dėstytojams R. Indriliūnaitei ir A. Žiliui sutrumpinti arba nukelti Labaratorinio  darb. užduotį Nr. 2..

Studentai ką tik rašė 15 000 simbolių darbą ir yra išsekę rašyti dar tiek pat.

Pasirašyti peticiją

Kiekvienas šiai peticijai paaukotas 1 EUR leidžia mums pasiekti apie 500 žmonių su peticijos žinute ir surinkti daugiau parašų. Paramą administruoja ne pelno siekianti organizacija VŠĮ "Peticijos". 100% paramos yra skiriama šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas).


      Jokios kitos informacijos nesiųsime