Mažinti automobilių skaičių miestuose


Parašų: 0
Paramos: < 20 EUR

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos.

  • Autorius: Gedas Vilkas
  • Adresuota: Seimas, vyriausybė
  • Parašai renkami iki: 2023-08-31
  • Kategorija: Kita

Prisidėkite prie šios peticijos:

Pasirašyti Pasidalinti Paremti

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos, skiriant 100% paramos šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas ir kt.). Nepasiekus šios ribos, parama bus skirta bendrai VŠĮ Peticijos veiklai.

Norime padaryti mūsų miestus saugesniomis, tvaresniomis ir sveikesniomis vietoms, kuriuose gyvename. Kad tai pasiektume, turime sumažinti automobilių skaičių miestuose ir pereiti prie tvarios ir aplinkai draugiškos transporto sistemos.

Automobiliai turi neigiamą poveikį mūsų miestų aplinkai ir sveikatai. Jie skleidžia daugybę kenksmingų medžiagų, kurios žalingos žmonių sveikatai, kelia nemažą triukšmą, mažiau judime. Didelis automobilių skaičius sukelia eismo kamščius, dėl kurių praleidžiamas brangus laikas ir kenkiama sveikatai. Automobiliai yra brangūs dėl pirkimo, priežiūros, remonto, degalų ir kitų kaštų, ir dažniau reikia keisti/remontuoti kelius. Kai žmonės daugiau vaikšto, yra didesnis šansas, kad bus naudojamasi smulkiaisias verslais mieste, kurie šiais laikais sunkiai laikosi. Be to, dėl klimato kaitos, turime mažinti CO2 kiekį.

Siūloma keletą konkrečių priemonių, kurios gali padėti pasiekti šį tikslą:

Skatinti viešojo transporto naudojimą: padidinti viešojo transporto patogumą ir prieinamumą, daryti tramvajus didmiesčiuose, sumažinti kainas, didinti maršrutų skaičių ir dažnumą.

Plėsti pėsčiųjų ir dviračių takų tinklą: sukurti daugiau saugių pėsčiųjų ir dviračių takų, kad žmonės turėtų alternatyvą važiuoti automobiliu, platinti kelius dviratininkams ir pėstiesiems.

Riboti automobilių eismą: riboti automobilių eismą miesto centre, didinti mokesčius už parkavimą.

Nesubsiduoti automobilių: nesubsiduoti elektromobilių ir verčiau subsiduoti alternatyvas automobiliams.

Tankiau statyti: naujus namus, daugiabučius statyti arčiau vienas kito, arčiau vietų, kur daug kam reikia eiti, pvz., mokyklos, kad būtų trumpesni maršrutai, mažesnės išlaidos infrastruktūrai; mažinti automobilių parkavimo vietas, kad būtų daugiau vietos kitiems statiniams ar apsodinti medžiais bei tam, kad nedarkytų kraštovaizdžio.

Tikimės, kad prašymus priims ir bus imtasi veiksmų, kad sumažintų automobilių skaičių miestuose ir padarytų miestus saugesniais ir sveikesniais.

Pasirašyti peticiją

Kiekvienas šiai peticijai paaukotas 1 EUR leidžia mums pasiekti apie 500 žmonių su peticijos žinute ir surinkti daugiau parašų. Paramą administruoja ne pelno siekianti organizacija VŠĮ "Peticijos". 100% paramos yra skiriama šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas).


      Jokios kitos informacijos nesiųsime