Dėl naktinio baro uždarymo gyvenamųjų namų rajone Lukšio 60


Parašų: 2
Paramos: < 20 EUR

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos.

  • Autorius: Mantas Ivanauskas
  • Adresuota: Kauno miesto savivaldybėi
  • Parašai renkami iki: 2024-02-16
  • Kategorija: Kita

Prisidėkite prie šios peticijos:

Pasirašyti Pasidalinti Paremti

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos, skiriant 100% paramos šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas ir kt.). Nepasiekus šios ribos, parama bus skirta bendrai VŠĮ Peticijos veiklai.

kreipiuosi į Kauno miesto gyventojus ir visos Lietuvos gyventojus su prašymu palaikyti peticiją dėl įmonės VKA paslaugos Lukšio 60 naktinio baro uždarymo. Problema yra tame, kad naktinis baras, kuris veikia 24 valandas per parą, yra visai netoli (apie šimtą metrų) nuo daugiabučio: neįmanoma žmonėms po darbų išsimiegoti dėl triukšmo kurį sukelia jų klientai, pastovios muštynės, policijos, žmonės negali ramiai gyventi, o ką mato vaikai?? Pro langus, kurie aplinkui gyvena, kurie žaidžia vos ne kiekvieną dieną kieme ?? tiek dieną, tiek naktį, vartojamas alkoholis, apsvaigę asmenys eidami rūkyti keikiasi, rėkauja, mušasi... Kauniečiai, ar jūs norite, kad jūsų mieste taip būtų??  Gyvendami aplink barą net negalime naktį atsidaryti langų, nes jų klientai eidami į kiemą rėkauja girti. Prašau viso miesto, kurie žino šitą naktinį barą, pasirašyti peticiją dėl naktinio baro uždarymo. Taip pat, ką būtina pridurti, tai, kad tai liečia visus Lietuvos gyventojus, kadangi vaikai tai yra mūsų ateitis - nebūkite abejingi ir pasirašykite .

Pasirašyti peticiją

Kiekvienas šiai peticijai paaukotas 1 EUR leidžia mums pasiekti apie 500 žmonių su peticijos žinute ir surinkti daugiau parašų. Paramą administruoja ne pelno siekianti organizacija VŠĮ "Peticijos". 100% paramos yra skiriama šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas).


      Jokios kitos informacijos nesiųsime