Dalios Krauzienės atleidimas iš pareigų


Parašų: 1
Paramos: < 20 EUR

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos.

  • Autorius: Anonimas
  • Adresuota: Telšių rajono savivaldybė
  • Parašai renkami iki: 2024-09-29
  • Kategorija: Kita

Prisidėkite prie šios peticijos:

Pasirašyti Pasidalinti Paremti

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos, skiriant 100% paramos šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas ir kt.). Nepasiekus šios ribos, parama bus skirta bendrai VŠĮ Peticijos veiklai.

Gerb. Telšių „Atžalyno“ progimnazijos administracija ir Švietimo ministerija,

Norime pateikti skundą dėl skaityklos vedėjos, Dalios Krauzienės, elgesio, kuri, mūsų nuomone, neatitinka jos pareigų bei amžiaus.

Pirma, pastebėjome, kad Dalia Krauzienė dažnai elgiasi netinkamai su mokiniais – glėbesčiuojasi su jais, kas sukelia nepatogumo jausmą tiek mokiniams, tiek stebintiems aplinkiniams. Toks elgesys nėra tinkamas mokyklos aplinkoje ir gali būti netinkamai interpretuotas.

Antra, ji dažnai dalina nepageidaujamus patarimus mokiniams, kurie kartais gali būti klaidinantys ar netinkami. Nors pagalba mokiniams yra svarbi, tačiau ji turi būti teikiama tik tada, kai jos prašoma, ir atitinkamai pagal mokyklos nustatytas taisykles.

Trečia, yra atvejų, kai ji fotografuoja mokinius be jų ar jų tėvų sutikimo. Tai yra rimtas privatumo pažeidimas ir gali sukelti teisinių pasekmių mokyklai.

Galiausiai, ji dažnai pasakoja mokiniams apie savo asmeninį gyvenimą, kas nėra tinkama nei laiko, nei vietos atžvilgiu. Tokie pokalbiai gali blaškyti mokinius ir neigiamai paveikti jų mokymosi procesą.

Siūlome imtis šių veiksmų, siekiant išspręsti problemą:
1. **Įspėjimas ir konsultacija:** Surengti pokalbį su Dalia Krauziene, aiškiai nurodant netinkamo elgesio atvejus ir paaiškinant, kokie elgesio pokyčiai yra būtini.
2. **Elgesio taisyklių peržiūra:** Patikslinti mokyklos vidaus taisykles, susijusias su darbuotojų ir mokinių bendravimu, bei užtikrinti, kad visi darbuotojai jų laikytųsi.
3. **Privatumo apsauga:** Informuoti darbuotojus apie fotografavimo taisykles ir užtikrinti, kad būtų gaunami tėvų sutikimai fotografuoti mokinius mokyklos renginiuose.
4. **Profesinio elgesio mokymai:** Organizuoti mokymus visiems darbuotojams apie profesionalų elgesį mokyklos aplinkoje ir tinkamą bendravimą su mokiniais.

Esame įsitikinę, kad šie veiksmai padės pagerinti mokyklos aplinką ir užtikrinti, kad mokiniai jaustųsi saugiai bei patogiai.

Pagarbiai,
Mokyklos mokiniai.

Pasirašyti peticiją

Kiekvienas šiai peticijai paaukotas 1 EUR leidžia mums pasiekti apie 500 žmonių su peticijos žinute ir surinkti daugiau parašų. Paramą administruoja ne pelno siekianti organizacija VŠĮ "Peticijos". 100% paramos yra skiriama šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas).


      Jokios kitos informacijos nesiųsime