Psichologinis smurtas Klaipėdos S. Šimkaus konservatorijoje?

Psichologinis smurtas Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijoje?

Mūsų senoji, numylėta „Šimkinė", kurios dvasia lydi visą likusį gyvenimą, šildo prisiminimais, traukia grįžti per atostogas su koncertais, rečitaliais, o ir šiaip: aplankyti, apkabinti, prie arbatos puodelio pasikalbėti su savo mokytojais, tais, kurie nuoširdžiai dirbo, dalindamiesi savo unikalia, per ilgus pedagoginio darbo metus sukaupta patirtimi ir skiepydami meilę muzikai ir žmogui. Tik kodėl vis mažiau į šiuos namus traukia? Nors jie gražėja, modernėja ir atsinaujina, nežinia, kur dingsta šiluma ir bendravimo džiaugsmas.
Net sovietmečio konservatorijoje, kai žmogaus įtarinėjimai, tikrinimai ir persekiojimai buvo gyvenimo realybė, pedagogo kompetencijomis niekas neabejojo. Pedagogai savo ruožtu neabejojo mokinių gebėjimais. Gal todėl tiek daug laisvai mąstančių asmenybių, kūrybingų ir individualių menininkų išugdė konservatorija! Greta meninių įgūdžių buvo skatinamas ne tik profesinis ambicingumas, bet ir puoselėjama pagarba ŽMOGUI: dėstytojui, budėtojai, instrumentų meistrui, bibliotekininkei, valytojai, moksleiviui. Buvome vyresni ir jaunesni kolegos, mokėmės iš vyresnių, sėmėmės iš jų profesinės ir gyvenimiškos patirties. Gerbėme vieni kitus, nepaisydami amžiaus, užimamos padėties. Toks buvo išskirtinis konservatorijos bruožas.
Nerimą kelia išgirdus senųjų konservatorijos pedagogų išsakytas mintis, širdyje darosi tuščia ir skaudu. Nejaugi palaipsniui su naujom auditorijom ir dažų kvapais išsitrina S. Šimkaus kūrybinė dvasia? Gal didžio kūrėjo meilę mokiniams, mokinių pagarbą mokytojams, gyvavusį didžiulį entuziazmą kažkas skandina užmarštin? Kas vyksta šioje mokykloje? Mokykla tampa įstaiga, kur vyrauja autokratija, intrigos ir šantažas?
Keistas mokyklos administracijos požiūris į pedagogus. Viešai skleidžiamos paskalos apie „prastus“ ir „nusenusius“ koncertmeisterius bei mokytojus, kuriais norima atsikratyti, yra tiesa? Savotiškas administracijos požiūris ir į mokyklos profesinę organizaciją. Ar ignoruoti, stengtis pakenkti ir trukdyti jai dirbti yra būtinas kelias, juolab, kad DK 23 str. 1 d., 35 str. 2 d. draudžia tai daryti?
Dabar gi laikai pasikeitę. Esame laisva šalis. Žmogaus teisės ir pagarba žmogui – ką jau bekalbėti apie ilgametį kolegą – turėtų tapti moralinių vertybių pagrindu. Bet, pasak mokytojų, tarp pedagogų tvyro nepasitikėjimas vieni kitais, nerimas ir įtampa, kurios apogėjumi tapo paskutiniai visus sukrėtę įvykiai. Šviesios atminties mokytojos Zitos Žilinskienės istorija sukėlė daug klausimų, į kuriuos nėra atsakymų. O kažkas turėtų atsakyti. Kodėl silpnos sveikatos vyresnio amžiaus mokytojai, neseniai palaidojusiai artimiausią žmogų – savo vyrą, jau kitą savaitę administracija surengė pamokų patikrą? Kodėl mokyklos vadovai perdavė mokytoją Zitą Žilinskienę į prokuratūros rankas – ar toks sunkus ir nepataisomas bei institucijos viduje neišsprendžiamas klausimas buvo pataisytas mokinio pažymys elektroniniame dienyne, kad reikėtų viešai tai įvardinti klastote – nusikaltimu, kurį tirti turi valstybės institucijos?
Mokytoja Zita, kuri turėjo būti teisiama pagal Baudžiamojo kodekso 300 straipsnį, t. y., dokumentų klastojimą, mirė visiškai pašlijus ir taip silpnai jos sveikatai taip ir nesulaukusi teismo proceso. Apkaltinta, bet neišteisinta.
Ir tai ne viskas. Mokyklos administracija buvo suplanavusi iš naujo peratestuoti mokytoją Zitą Žilinskienę dėl jos turimos kvalifikacinės kategorijos, apie tai paskelbė metodinių grupių susirinkimuose. Mokytojai Zitai tai turėjo didelį pshichologinį poveikį. Tik po švietimo ministerijos atstovo išaiškinimo mokyklos vadovams, jog vertinamas pedagogo trejų metų darbas (bet ne vienerių), mokyklos administracija šių veiksmų atsisakė.
Šie (ir, beje, ne tik šie) dabartinės mokyklos vadovės ir administracijos poelgiai buvo įvertinti mokytojos Zitos Žilinskienės artimųjų – jie uždraudė mokyklos vadovams dalyvauti laidotuvėse.
Mes, kurie mokėmės šioje konservatorijoje, kurie gerbėme ir gerbiame mus išugdžiusius pedagogus, kviečiame visus išreikšti savo nuomonę apie teisingumą ir žmogiškumą. Esame įsitikinę, kad šiandien konservatorijoje tvyro laisvai šaliai ir menininkus ugdančiai institucijai nebūdinga įtarumo, nepasitikėjimo ir baimės atmosfera, kurios terpėje negali būti ugdomas teisingas ir tvirtos moralės žmogus.
Manome, kad mokyklos vadovai savo veiksmais rodo nepagarbą ilgamečiams, atsidavusiu darbu pagarbos nusipelniusiems garbaus amžiaus mokytojams.
Smerkiame direktorės L. Jonavičienės elgesį naudojant nusikaltėlių pasauliui priskiriamas priemones, kurios šiuo atveju buvo panaudotos sprendžiant paprastas mokyklos vidaus problemas.
Manome, kad mokyklos direktorė prarado moralinį autoritetą bei pasitikėjimą ir turėtų pati atsistatydinti iš Klaipėdos S. Šimkaus konservatorijos direktorės pareigų. To direktorei nepadarius, prašome Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministeriją ir Lietuvos Respublikos Seimo švietimo, mokslo ir kultūros komitetą imtis atitinkamų veiksmų mokyklos vadovą pakeisti.
Šią peticiją pasirašydami išreiškiame susirūpinimą nederamu moraliniu mokyklos klimatu ir kviečiame pasirašyti buvusius mokinius, muzikų bendruomenės narius, pilietiškus mokytojus.

# Vardas Komentaras Miestas Pasirašymo data
1 anitra r... buvau koncervatorijos studente. L.Jonaviciene,kiek pamenu niekada nebuvo kompetetinga daugeliu atzvilgiu. sia koncervatorija baigiau kada ji dar buvo pavaduotoja.
2 Arūnas B... Toks vadovas, kaip L.Jonavičienė, neturėtų egzistuoti mūsų demokratinėje visuomenėje.
3 Reda D... Neturiu komentarų, bet tas vyksta ne vienoje mokymo įstaigoje Lietuvoje
4 Audronė J... Vis dažnai pasitaiko įstaigose psichologinis smurtas ....
5 EDVARDAS Š... Tokią administraciją reikia nedelsiant pakeisti (nušalinti), kad netrukdytų doriems pedagogams dirbti.
6 SSSSSSSSSSSSSS ... Ponas Aras Rohrer, direktorės vardas Loreta, ne Lorkė, kaip Pečiulis visur ją įvardina. Ar tai nėra žmogaus žeminimas, kažkokia pagieža ir pyktis.......Jei pasirašyčiau, tai būtų sutikimas.....deja
7 Aras R... Skaudu, kad tai vyksta. Apie kokia Peciulio pagieza yra rasoma? Ir zmogus nepasiraso?
8 Aušra A... Negalime leisti žlugdyti kolegų vien dėl administracijos įgeidžių.
9 Ingrida P... Zita Žilinskienė buvo mano mokytoja. Nuostabus žmogus, puiki pedagogė.
10 Urte K... ten jau visada taip buvo, barako valdytojos mafija ir direktore. Tikiuos kad mano parasas ka nors pakeis.Ne tik kad mokytojai eingiami, bet ir bendrabucio budetojai, mokiniai ir darbuotojai.
11 nesamone ... Idomiausia, kad peticija parase zmones i kuriu darza tikrai galima imesti ne viena akmeni, pirmiausia reikia pradeti nuo saves
12 šššššššššššššš ... Taip, žmonės per feisbuka buvo klaidinami, kadangi pražystu Pečiulį, tai piktas pagiežingas ir susireikšminęs atseit didis muzikas. Nepritariu šitai peticijai
13 Sonata Š... Aš esu už kompromisų paieškas prie derybų stalo "mažiausio vieneto" - šeimos, klasės, draugų rato, mokyklos, universiteto ar kt. struktūros viduje.
14 Agnė R... labai svarbu, kad yra dar žmonių kuriems rūpi ir jie susivienija panašaus pobūdžio problemoms spręsti
15 B .... Bijome atiduoti šiai mokyklai gabų, bet jautrų ,meniškos sielos vaiką .
16 Jolita B... Tiesiog sutrupėjęs moralinis stuburas. Deja, taip yra daug kur. Valdančiuosiuose postuose yra daug nusikalstamai netinkamų, itin susi, abejotinos moralės ir kultūros piliečiųreikšminusių
17 Raimondas Š... Panašiais metodais "vadovaujama" Alytaus dailės mokykloje.
18 ingrida v... daugelyje ugdymo istaigu vadovai jauciasi nebaudziamais, visagaliais karaliais
19 Rima A... Tai nužmogėjimas, nepagarba vyresnio amžiaus pedagogams, būdinga daugelyje mokyklų
20 Audronė B... daug atsidavusių pedagogų Lietuvoje kenčia nuo administratorių-vidutinybių
21 Virginija A... Labai skaudu skaityti. Pasirašau, nes psichologinis smurtas mokyklose klesti. Manipuliuojama valdymo įrankiais. Dažniausiai - psichologiniais.
22 Daiva S... Baigiau konservatorija 1982. Visada prisiminsiu ten dirbusias asmenybes. Kaip suprantu - vidutinybes virsu ima, deja.
23 Vilija Ž... Dėkoju, Jūsų pilietiškos pozicijos dėka, Tiesa nugali klastą ir melą.
24 Jurgita Š... Be komentaru! Skaitau ir negaliu patikėti, kokie dalykai dedasi "Šimkinėje", kurioje mokiausi, ir kurią prisimenu itin šiltomis spalvomis. Gėda vadovybei! Nebėra nieko švento.....
25 Sigitas B... Esu supykęs. Kaip tokiai mokyklai gali vadovauti bedvasė technokratė-vadybininkė. Baisiai supykęs.
26 Viktorija L... Perskaičius peticiją, tikrai pasidarė graudu, kad nepriklausomos, laisvos Lietuvos laikais vyksta sveiku protu nesuprantami dalykai. Esu dėstytoja ir negaliu suvokti tokio nežmogiško elgesio.
27 Violeta G... Dukra baigė šią ""įstaigą". Labai pasigailėjau, kad ten nuvedžiau. Intrigomis ir nepagarda kvepia vos duris atidarius.
28 Lina Z... Negalėjau patikėti tuo,ką perskaičiau.Mokyklos direktorė -buvusi mano dėstytoja,kurią tik geru žodžiu visada minėjau.Labai gaila,jei taip žmogus pasikeitė...
29 Danguole R... Žiauru, kaip pažeminta nusipelniusi, gerbiama Mokytoja
30 Skaistutė U... Dėstytoja-mokytoja a.a.Z.Žilinskienė buvo mano akomponiatorė .Aš buvau tuo labai patenkinta ir ją atsimenu tik iš geriausios pusės , tiek dėl profesionalumo , tiek dėl asmeninių savybių.Užuojauta ....

Įspėjamieji ženklai prieš trikojus

A.Maceina. Adresuota: Lietuvos Respublikos seimas

Kelių eismo taisyklėse nurodyta, jog kelio ruožas, kuriame įrengti nustatyto greičio režimo pažeidimus fiksuojantys automatiniai prietaisai, žymimi kelio ženklu „Automatinė greičio kontrolė“. Policija naudoja kilnojamus greičio matuoklius apie kuriuos nėra jokių įspėjamūjų ženklų, visoje europos sąjungoje apie tokius "radarus" įspėja ženklai. Taigi iškyla toks klausimas: - Jei jau esame europos sąjungoje ar neturėtų ir įstatymai buti vienodi? Pvz.: iš kur kitų ES šalių gyventojams žinoti apie tokią tvarką Lietuvoje? Ir kas atsakys jei koks kitos ES šalies pilietis važiuojantis tamsiuoju paros metu bus apakintas blykstės ir padarys auto įvykį? Jis nebus įspėtas apie jokius greičio matuoklius. Taigi nestatydami įspėjamūjų ženklų jūs netik nesilaikot KET (nes trikojus jūs taippat įrenginėjat trumpalaikiui naudojimui, sujungiat viską, sutveriat, nebūna juk taip,kad išimat iš bagažines patstatot ir veikia) bet ir keliat avaringas situacijas tamsiuoju paros metu.

KABLYS-KULTŪRAI

Pilietis. Adresuota: UAB Žibosa, Nacionalinė žemės tarnyba, Vilniaus miesto savivaldybė

Prašome, kad Vilniuje, Kauno g. 5, esančių Kultūros rūmų paskirtis nebūtų keičiama iš kultūrinės į administracinę. Prašome, kad pastato bei žemės ant kurios jis stovi paskirčių nesutapimas būtų sprendžiamas kitu būdu, nes akivaizdu, kad pakeitus paskirtį tik laiko klausimas kada bus renovuota pagal naująjį projektą, o tai reikštų, kad miestas neteks dar vienos unikalios, kultūrai skirtos, erdvės. Mes to nenorim! KABLYS - KULTŪRAI!