Psichologinis smurtas Klaipėdos S. Šimkaus konservatorijoje?

Psichologinis smurtas Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijoje?

Mūsų senoji, numylėta „Šimkinė", kurios dvasia lydi visą likusį gyvenimą, šildo prisiminimais, traukia grįžti per atostogas su koncertais, rečitaliais, o ir šiaip: aplankyti, apkabinti, prie arbatos puodelio pasikalbėti su savo mokytojais, tais, kurie nuoširdžiai dirbo, dalindamiesi savo unikalia, per ilgus pedagoginio darbo metus sukaupta patirtimi ir skiepydami meilę muzikai ir žmogui. Tik kodėl vis mažiau į šiuos namus traukia? Nors jie gražėja, modernėja ir atsinaujina, nežinia, kur dingsta šiluma ir bendravimo džiaugsmas.
Net sovietmečio konservatorijoje, kai žmogaus įtarinėjimai, tikrinimai ir persekiojimai buvo gyvenimo realybė, pedagogo kompetencijomis niekas neabejojo. Pedagogai savo ruožtu neabejojo mokinių gebėjimais. Gal todėl tiek daug laisvai mąstančių asmenybių, kūrybingų ir individualių menininkų išugdė konservatorija! Greta meninių įgūdžių buvo skatinamas ne tik profesinis ambicingumas, bet ir puoselėjama pagarba ŽMOGUI: dėstytojui, budėtojai, instrumentų meistrui, bibliotekininkei, valytojai, moksleiviui. Buvome vyresni ir jaunesni kolegos, mokėmės iš vyresnių, sėmėmės iš jų profesinės ir gyvenimiškos patirties. Gerbėme vieni kitus, nepaisydami amžiaus, užimamos padėties. Toks buvo išskirtinis konservatorijos bruožas.
Nerimą kelia išgirdus senųjų konservatorijos pedagogų išsakytas mintis, širdyje darosi tuščia ir skaudu. Nejaugi palaipsniui su naujom auditorijom ir dažų kvapais išsitrina S. Šimkaus kūrybinė dvasia? Gal didžio kūrėjo meilę mokiniams, mokinių pagarbą mokytojams, gyvavusį didžiulį entuziazmą kažkas skandina užmarštin? Kas vyksta šioje mokykloje? Mokykla tampa įstaiga, kur vyrauja autokratija, intrigos ir šantažas?
Keistas mokyklos administracijos požiūris į pedagogus. Viešai skleidžiamos paskalos apie „prastus“ ir „nusenusius“ koncertmeisterius bei mokytojus, kuriais norima atsikratyti, yra tiesa? Savotiškas administracijos požiūris ir į mokyklos profesinę organizaciją. Ar ignoruoti, stengtis pakenkti ir trukdyti jai dirbti yra būtinas kelias, juolab, kad DK 23 str. 1 d., 35 str. 2 d. draudžia tai daryti?
Dabar gi laikai pasikeitę. Esame laisva šalis. Žmogaus teisės ir pagarba žmogui – ką jau bekalbėti apie ilgametį kolegą – turėtų tapti moralinių vertybių pagrindu. Bet, pasak mokytojų, tarp pedagogų tvyro nepasitikėjimas vieni kitais, nerimas ir įtampa, kurios apogėjumi tapo paskutiniai visus sukrėtę įvykiai. Šviesios atminties mokytojos Zitos Žilinskienės istorija sukėlė daug klausimų, į kuriuos nėra atsakymų. O kažkas turėtų atsakyti. Kodėl silpnos sveikatos vyresnio amžiaus mokytojai, neseniai palaidojusiai artimiausią žmogų – savo vyrą, jau kitą savaitę administracija surengė pamokų patikrą? Kodėl mokyklos vadovai perdavė mokytoją Zitą Žilinskienę į prokuratūros rankas – ar toks sunkus ir nepataisomas bei institucijos viduje neišsprendžiamas klausimas buvo pataisytas mokinio pažymys elektroniniame dienyne, kad reikėtų viešai tai įvardinti klastote – nusikaltimu, kurį tirti turi valstybės institucijos?
Mokytoja Zita, kuri turėjo būti teisiama pagal Baudžiamojo kodekso 300 straipsnį, t. y., dokumentų klastojimą, mirė visiškai pašlijus ir taip silpnai jos sveikatai taip ir nesulaukusi teismo proceso. Apkaltinta, bet neišteisinta.
Ir tai ne viskas. Mokyklos administracija buvo suplanavusi iš naujo peratestuoti mokytoją Zitą Žilinskienę dėl jos turimos kvalifikacinės kategorijos, apie tai paskelbė metodinių grupių susirinkimuose. Mokytojai Zitai tai turėjo didelį pshichologinį poveikį. Tik po švietimo ministerijos atstovo išaiškinimo mokyklos vadovams, jog vertinamas pedagogo trejų metų darbas (bet ne vienerių), mokyklos administracija šių veiksmų atsisakė.
Šie (ir, beje, ne tik šie) dabartinės mokyklos vadovės ir administracijos poelgiai buvo įvertinti mokytojos Zitos Žilinskienės artimųjų – jie uždraudė mokyklos vadovams dalyvauti laidotuvėse.
Mes, kurie mokėmės šioje konservatorijoje, kurie gerbėme ir gerbiame mus išugdžiusius pedagogus, kviečiame visus išreikšti savo nuomonę apie teisingumą ir žmogiškumą. Esame įsitikinę, kad šiandien konservatorijoje tvyro laisvai šaliai ir menininkus ugdančiai institucijai nebūdinga įtarumo, nepasitikėjimo ir baimės atmosfera, kurios terpėje negali būti ugdomas teisingas ir tvirtos moralės žmogus.
Manome, kad mokyklos vadovai savo veiksmais rodo nepagarbą ilgamečiams, atsidavusiu darbu pagarbos nusipelniusiems garbaus amžiaus mokytojams.
Smerkiame direktorės L. Jonavičienės elgesį naudojant nusikaltėlių pasauliui priskiriamas priemones, kurios šiuo atveju buvo panaudotos sprendžiant paprastas mokyklos vidaus problemas.
Manome, kad mokyklos direktorė prarado moralinį autoritetą bei pasitikėjimą ir turėtų pati atsistatydinti iš Klaipėdos S. Šimkaus konservatorijos direktorės pareigų. To direktorei nepadarius, prašome Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministeriją ir Lietuvos Respublikos Seimo švietimo, mokslo ir kultūros komitetą imtis atitinkamų veiksmų mokyklos vadovą pakeisti.
Šią peticiją pasirašydami išreiškiame susirūpinimą nederamu moraliniu mokyklos klimatu ir kviečiame pasirašyti buvusius mokinius, muzikų bendruomenės narius, pilietiškus mokytojus.

# Vardas Komentaras
1 anitra
buvau koncervatorijos studente. L.Jonaviciene,kiek pamenu niekada nebuvo kompetetinga daugeliu atzvilgiu. sia koncervatorija baigiau kada ji dar buvo pavaduotoja.
2 Arūnas
Toks vadovas, kaip L.Jonavičienė, neturėtų egzistuoti mūsų demokratinėje visuomenėje.
3 Reda
Neturiu komentarų, bet tas vyksta ne vienoje mokymo įstaigoje Lietuvoje
4 Audronė
Vis dažnai pasitaiko įstaigose psichologinis smurtas ....
5 EDVARDAS
Tokią administraciją reikia nedelsiant pakeisti (nušalinti), kad netrukdytų doriems pedagogams dirbti.
6 SSSSSSSSSSSSSS
Ponas Aras Rohrer, direktorės vardas Loreta, ne Lorkė, kaip Pečiulis visur ją įvardina. Ar tai nėra žmogaus žeminimas, kažkokia pagieža ir pyktis.......Jei pasirašyčiau, tai būtų sutikimas.....deja
7 Aras
Skaudu, kad tai vyksta. Apie kokia Peciulio pagieza yra rasoma? Ir zmogus nepasiraso?
8 Aušra
Negalime leisti žlugdyti kolegų vien dėl administracijos įgeidžių.
9 Ingrida
Zita Žilinskienė buvo mano mokytoja. Nuostabus žmogus, puiki pedagogė.
10 Urte
ten jau visada taip buvo, barako valdytojos mafija ir direktore. Tikiuos kad mano parasas ka nors pakeis.Ne tik kad mokytojai eingiami, bet ir bendrabucio budetojai, mokiniai ir darbuotojai.
11 nesamone
Idomiausia, kad peticija parase zmones i kuriu darza tikrai galima imesti ne viena akmeni, pirmiausia reikia pradeti nuo saves
12 šššššššššššššš
Taip, žmonės per feisbuka buvo klaidinami, kadangi pražystu Pečiulį, tai piktas pagiežingas ir susireikšminęs atseit didis muzikas. Nepritariu šitai peticijai
13 Sonata
Aš esu už kompromisų paieškas prie derybų stalo "mažiausio vieneto" - šeimos, klasės, draugų rato, mokyklos, universiteto ar kt. struktūros viduje.
14 Agnė
labai svarbu, kad yra dar žmonių kuriems rūpi ir jie susivienija panašaus pobūdžio problemoms spręsti
15 B
Bijome atiduoti šiai mokyklai gabų, bet jautrų ,meniškos sielos vaiką .
16 Jolita
Tiesiog sutrupėjęs moralinis stuburas. Deja, taip yra daug kur. Valdančiuosiuose postuose yra daug nusikalstamai netinkamų, itin susi, abejotinos moralės ir kultūros piliečiųreikšminusių
17 Raimondas
Panašiais metodais "vadovaujama" Alytaus dailės mokykloje.
18 ingrida
daugelyje ugdymo istaigu vadovai jauciasi nebaudziamais, visagaliais karaliais
19 Rima
Tai nužmogėjimas, nepagarba vyresnio amžiaus pedagogams, būdinga daugelyje mokyklų
20 Audronė
daug atsidavusių pedagogų Lietuvoje kenčia nuo administratorių-vidutinybių
21 Virginija
Labai skaudu skaityti. Pasirašau, nes psichologinis smurtas mokyklose klesti. Manipuliuojama valdymo įrankiais. Dažniausiai - psichologiniais.
22 Daiva
Baigiau konservatorija 1982. Visada prisiminsiu ten dirbusias asmenybes. Kaip suprantu - vidutinybes virsu ima, deja.
23 Vilija
Dėkoju, Jūsų pilietiškos pozicijos dėka, Tiesa nugali klastą ir melą.
24 Jurgita
Be komentaru! Skaitau ir negaliu patikėti, kokie dalykai dedasi "Šimkinėje", kurioje mokiausi, ir kurią prisimenu itin šiltomis spalvomis. Gėda vadovybei! Nebėra nieko švento.....
25 Sigitas
Esu supykęs. Kaip tokiai mokyklai gali vadovauti bedvasė technokratė-vadybininkė. Baisiai supykęs.
26 Viktorija
Perskaičius peticiją, tikrai pasidarė graudu, kad nepriklausomos, laisvos Lietuvos laikais vyksta sveiku protu nesuprantami dalykai. Esu dėstytoja ir negaliu suvokti tokio nežmogiško elgesio.
27 Violeta
Dukra baigė šią ""įstaigą". Labai pasigailėjau, kad ten nuvedžiau. Intrigomis ir nepagarda kvepia vos duris atidarius.
28 Lina
Negalėjau patikėti tuo,ką perskaičiau.Mokyklos direktorė -buvusi mano dėstytoja,kurią tik geru žodžiu visada minėjau.Labai gaila,jei taip žmogus pasikeitė...
29 Danguole
Žiauru, kaip pažeminta nusipelniusi, gerbiama Mokytoja
30 Skaistutė
Dėstytoja-mokytoja a.a.Z.Žilinskienė buvo mano akomponiatorė .Aš buvau tuo labai patenkinta ir ją atsimenu tik iš geriausios pusės , tiek dėl profesionalumo , tiek dėl asmeninių savybių.Užuojauta ....

Karių, atliekančių privalomąją karinę tarnybą, paleidimas namo savaitgaliais ir švenčių dienomis. (956)

B.. Adresuota: Lietuvos Respublikos seimas

Kariai, atliekantys privalomąją karinę tarnybą, dėl karantino Lietuvoje nėra išleidžiami net savaitgaliais namo, ir taip jau ketvirtas mėnuo. Kariams jau darosi psichologiškai sunku be namų ir artimųjų. Peticijos tikslas iškovoti, kad kariai savaitgaliais ir šventinėmis dienomis būtų išleisti namo.

Jurbarko smurtautojui - REALIĄ LAISVĖS ATĖMIMO BAUSMĘ! (138)

Centro. Adresuota: Generalinė prokuratūra | Lietuvos Respublikos prokuratūra

Jurbarko prievartautojas negavo realios laisvės atėmimo bausmės, padarius tokį sunkų nusikaltimą prieš merginą. Pagal Lietuvos Respublikos įstatymus už mažesnius nusižengimus žmogui gręsia realus laisvės atėmimas. Sulaikius M.I., jam buvo nustatytas 1,12 promilės girtumas. Tai taip pat sunkinanti aplinkybė. Atsiprašyti taip pat neatsiprašė asmeniškai, tai padarė per savo advokatą ir tai pasak tėvų neatrodė įtikinamai. Raginame Lietuvos Respublikos Generalinės prokuratūros kreiptis į Aukščiausią Teismą dėl teisingo nuosprendžio skiriant realią laisvės atėmimo bausmę.

Dėl apšviestų šaligatvių įrengimo Nemėžyje (24)

Indrė. Adresuota: Vilniaus rajono savivaldybė

Mes Nemėžio rajono gyventojai, labai prašome įrengti apšviestą šaligatvi- pesčiųjų- dviratininkų taką Nemėžyje (Baltarusių g - Sirokomlės g) ir pesčiųjų perėjas, kad aplinkiniai gyventojai galėtu saugiai keliauti iki viešojo transporto stotelių, o vaikai iki mokyklos. Nesutvarkyti kelkraščiai verčia pėsčiuosius pažeidinėti eismo taisykles, bei apsunkina eismą vairuotojams. Vaikai - keliaujantys į mokyklą dviračiais, paspirtukais ir pėsčiomis - turi eiti šalikele.

Vilniaus Naujamiesčio rajono žalios zonos išsaugojimas (29)

Tatjana. Adresuota: A.Vivulskio g., Vilnius

Prašome panaikinti šiuo metu patvirtintą 506-osios bendrijos projektą sumažinti kiemą, kuriuo dalijasi namų Muitinės g. 34, A. Vivulskio g. 31 ir 35, Savanorių pr. 6A gyventojai. 506-osios bendrijos nariai didelį kiemą nori sumažinti beveik trečdaliu – medžiais, krūmais apaugusią jaukią kiemo vietą paversti privačia automobilių stovėjimo aikštele. Nepaisant to, kad bendrijos sprendimas yra legalus, mes, bendro kiemo kaimynai, manome, kad jis yra prieštaraujantis mūsų sveikatai ir gerovei. Šis kiemas pritraukia daugybę įvairių žmonių. Šiltuoju metų sezonu ant suoliukų pilna bendraujančių senjorų, vasaros stovyklų vaikų, mažylius prižiūrinčių tėvų, žaidyvietėje ir ant žolės nuolat dūksta vaikai, paaugliai žaidžia futbolą, kiemas atviras, gyvas, bendraujantis, jungiantis. Mūsų kvartalo senjorai ir neįgalieji praleidžia nemažai laiko šiame kieme, nes neturi galimybės nueiti iki Vingio parko. Aplinkinių kiemų aikštelės uždaros, rakinamos, betonuotos, todėl čia suplūsta daugybė naujamiestiečių. Vis daugiau Europos miestų mažina automobilių kiekį, kuria žalias erdves gyventojams, didina parkų, žaidyviečių plotus. Norint pagerinti daugiabučių gyventojų fizinę ir psichinę sveikatą, kiemuose įrengiamos sporto aikštelės, suoliukai, sodinami krūmai ir augalai. Džiaugdamiesi jūsų moderniu projektu ,,Mažiau ratų-daugiau batų!“, tikimės palaikymo ir prašome apsaugoti mūsų kiemo žalią erdvę – neleisti jos dalies paversti automobilių stovėjimo aikštele.