Atkreipkite visuomenės dėmesį į svarbią problemą
ir siekite pokyčio

  • 1 Atkreipkite visuomenės dėmesį į svarbią problemą.
    Galite užduotį viešąjį klausimą, pareikšti pilietinę poziciją arba pateikti peticiją.

  • 2 Peticijos.lt paviešins jūsų iniciatyvą, surinks parašus ir paramą bei įteiks adresatams.

  • 3 Peticijos.lt kontroliuos iniciatyvų eigą ir viešins institucijų atsakymus.


  • EU lygio peticijas galite inicijuoti Petition.eu svetainėje (Start online petition)

Svarbūs viešieji klausimai, į kurios norite išgirsti aiškius atsakymus.


Norite pranešti apie savo pilietinę poziciją vienu ar kitu svarbiu klausimu.


Norite kreiptis į įmonę, įstaigą, savivaldybę, vyriausybę, seimą ir pan. su konkrečių prašymu.


 

Trumpas ir aiškus sakinys, efektyviausia 3-7 žodžiai.

Įmonės pavadinimas, seimas, vyriausybė, savivaldybė ar kt.
Jei nurodysite daugiau kaip vieną, mūsų teisininkas įteikiant kreipimąsį pasirinks tinkamiausią.

Rekomenduojamas terminas 3 mėn.

Pasirinkus "pageidauju gauti atlygį", mes leisime aukojantiems dalį paramos skirti Autoriui, taip palaikant Jūsų socialinį aktyvumą. Visos išmokos atliekamos tik paaukotam atlygiui pasiekus 250 EUR, pagal platformos taisykles.

   

Aprašykite ir išdėstykite Jūsų problemą ar siūlomą idėją

Vardas, pavardė

Pvz.: [email protected]

Iniciatyvos, surinkusios virš 250 EUR paramos, yra automatiškai perduodamos teisininkams administravimui (įforminimas, įteikimas, atsakymo paviešinimas ir kt.). Jei norite administruoti patys, pažymėkite "Įteiksiu pats/pati".