Taisyklės

Peticijos pateikimas:

1. Užpildykite peticiją.

2. Jeigu pageidaujate per peticiją rinkti  2% paramą, vienkartinis paslaugos mokestis - 30 €, apie tai informuokite el. paštu [email protected]

Taisyklės:

1. Peticijų kūrimas ir pasirašymas:

Kurti peticijas gali tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys, asmenų grupės, neformalios ir visuomeninės organizacijos, bei kitos grupės.

Visos temos kurti peticijai tinka, jeigu neprieštarauja taisyklėmis.

Patartina peticijos autoriui/iams kuriant peticiją ją priskirti tinkamai kategorijai: Aplinkosauga, ekonomika ir verslas,  švietimas, sveikatos apsauga,  sportas, valdžia ir politika,  žmogaus teisės, žiniasklaida ir kita kategorija.

Už paskelbtą peticijos turinį atsako ją sukūręs asmuo.

Kurdamas peticiją, asmuo privalo užpildyti visus laukelius taisyklinga lietuvių kalba, nevartoti užgaulių, įžeidžiančių žodžių.

Skiltyje „Peticijos aprašymas“ naudojant argumentus stenkitės  pateikti kuo išsamesnę informaciją apie kuriamą peticiją.  Draudžiama pateikti informaciją, kuri prieštarautų Lietuvos Respublikos įstatymams, teisės aktams ir Lietuvos Respublikos konstitucijai.

Skiltyje „Peticijos aprašymas“ aprašant kuriamą peticiją, galite naudoti turimas nuotraukas, vaizdo medžiagą, duoti nuorodą į susijusį tinklapį ar į internetinę naujieną.

Sukurtos peticijos pradės veikti tik tuomet, kai administracija peržiūrės ar sukurta peticija atitinka reikalavimus.

2. Peticijų  patvirtinimas:

 • Jeigu sukurta peticija neprieštaravo pirmajai taisyklių daliai - ji bus patvirtinta
 • Sukurta peticija turi tik jai skirtą adresą, kurį autorius ir kiti asmenys gali nurodyti kitiems asmenims,  kurie nuspręs  pasirašyti ar ne.
 • Visos peticijos publikuojamos viešai.
 • Jūs pasirenkate kaip populiarinti peticija, tačiau tai privalote daryti korektiškai.
 • Draudžiama nuorodas platinti įtartinuose tinklapiuose.
 • Autorius patvirtintą peticiją gali papildyti papildomais argumentais apie tai informavęs administracija ir atsiuntęs papildymus elektroniniu paštu. Draudžiama pildant peticiją pakeisti jos temą.
 • Galima sukurtą peticiją atšaukti, būtina apie tai informuoti administraciją.

3. Peticijų šalinimas ir sustabdymas:

 • Peticija gali būti nepatvirtinta, kurioje yra pateikta informacija, galinti žeisti, skaudinti, menkinti kitą asmenį.
 • Jeigu „Peticijos aprašyme“ pateikta informacija prieštarauja Lietuvos Respublikos  įstatymams, teisės aktams ir Lietuvos Respublikos konstitucijai.
 • Peticija gali būti šalinama, jeigu kyla įtarimas, kad autorius ją kurdamas siekė kažkokių negerų tikslų.
 • Sukurta peticija yra netvarkinga, parašyta netaisyklinga lietuvių kalba.
 • Jeigu padaryti skyrybos, gramatikos klaidų, administracija turi teisę jas ištaisyti, o jeigu klaidų skaičius didelis atmesti peticiją.
 • Sukurta peticija, taip pat gali būti pašalinta, jeigu to pageidauja sukūręs asmuo, asmenų grupė ar organizacija informavę apie tai  administracija.
 • Peticijos pasirašymai sustabdomi, kai baigiasi autoriaus nurodytas galiojimo laikas.

 4. Peticijos.lt teisės

 • Susisiekti su peticijos autoriais dėl tolimesnio peticijos administravimo klausimų.
 • Susisiekti su peticiją pasirašiusiais asmenimis telefonu arba el.paštu bei teikti komercinius ir nekomercinius pasiūlymus.
 • Ištrinti parašus to pegeidaujant parašo autoriui jam susisiekus el.paštu. užregistravus prašymą.

5. Vartotojų pareiga

 • Būtume dėkingi, jeigu pastebėjote netikslumų, klaidų, atskirų asmenų piktnaudžiavimą, praneštumėte mums [email protected]
 • Vienas lankytojas gali pasirašyti kiekvienoje peticijoje tik po vieną kartą. Jeigu bus pastebėta piktnaudžiavimų visi to asmens parašai bus ištrinti.
 • Susipažinti su taisyklėmis: vartotojų pareigomis, administracijos teisėmis, peticijų šalinimo ir patvirtinimo taisyklėmis.

6. Peticijų teikimas

 • Sukurtas peticijas valdžios institucijoms ar kitiems adresatams teikia peticijos autorius ar organizacijos.
 • Peticijos autorius susisiekęs su peticijos.lt administratoriumi gali gauti peticijoje surinktus parašus.
 • Parašus autorius gali gauti tik tuo atveju, jeigu peticija bus teikiama adresatui/ams, kurie buvo nurodyti peticijoje.
 • Parašus naudoti kitiems tikslams draudžiama.

Jeigu turite klausimų, pasiūlymų, reklamos užklausų kreipkitės [email protected]