Švietimas

Dėl galimybės karantino metu pradinukams mokytis namuose

Laura. Adresuota: LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, LRS Švietimo ir mokslo komitetas, Vilniaus miesto savivaldybė, Lietuvos mokyklų vadovų asociacija

Atsižvelgiant į žemiau nurodytą teisinį reguliavimą ir susiklosčiusią situaciją tėvams karantino metu privalo būti užtikrinama galimybė rinktis kokiu būdu: kontaktiniu ar nuotoliniu bus vykdomas jų vaikų ugdymas. Atitinkamai tėvams, galintiems užtikrinti vaikų ugdymą nuotoliniu būdu, ugdymo įstaigos turi teikti visokeriopą pagalbą tam, kad vaikų ugdymo kokybė nenukentėtų. Remiantis tuo, kad išdėstyta, prašome: - įpareigoti mokyklų administracijas nurodyti konkrečius mokymosi būdus, kuriuos gali užtikrinti 1-4 klasių mokiniams, ir apklausti mokinių tėvus, kuriuo būdu nori, kad būtų vykdomas jų vaikų ugdymas karantino metu; - tėvams, kurių vaikai ugdomi pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas užtikrinti galimybę pateikiant prašymą raštu rinktis kokiu būdu (kontaktiniu ar nuotoliniu) bus vykdomas jų vaikų ugdymas; - įpareigoti ugdymo įstaigas užtikrinti nuotolinį ugdymą to pageidaujantiems asmenims, teikiant visokeriopą pagalbą, būtiną užtikrinti kokybišką ugdymą. Dėl koronaviruso plitimo LR Vyriausybei nuo 2020 m. lapkričio 7 d. paskelbus karantiną visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje yra taikomi ribojimai, inter alia susiję su ugdymo proceso vykdymu. Vilniaus miesto savivaldybės internetiniame puslapyje yra nurodoma, kad vaikams, ugdomiems pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas yra palikta ir alternatyvi galimybė: jei tėvai išreiškia norą patys karantino metu ugdyti vaiką – jie tai taip pat gali daryti, informavę savo klasės auklėtoją. Kai kurie mokytojai jau dabar savo iniciatyva tokiems vaikams skiria papildomo laiko ir patikrina, kaip vaikui sekasi mokytis namuose, skiria užduotis nuotoliniu būdu ir patikrina rezultatus (https://vilnius.lt/lt/2020/11/06/ugdymas-vilniuje-karantino-metu-ka-svarbu-zinoti/). Pažymėtina, kad LR CK 3.165 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad tėvai privalo rūpintis savo vaikų sveikata; atlikdami savo pareigas turi pirmumo teisę prieš kitus asmenis. Atitinkamai Švietimo įstatymo 47 straipsnio 2 dalies 2 punkte įtvirtinta, kad tėvai privalo sudaryti vaikui sveikas ir saugias gyvenimo sąlygas. To paties straipsnio 1 dalies 8 punktas nustato, kad tėvai turi teisę reikalauti, kad vaikui būtų teikiamas geros kokybės ugdymas. Remiantis Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 4 straipsniu, tėvai, kiti vaiko atstovai pagal įstatymą, valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos privalo vadovautis geriausių vaiko interesų prioriteto principu, t. y. priimant sprendimus ar imantis bet kokių veiksmų, susijusių su vaiku garantuoti vaiko teisės į sveikatą ir mokslą užtikrinimą. Atsakomybę už valstybės ar savivaldybės institucijų veiksmus, kurie tiesiogiai daro įtaką asmenų teisėms, laisvėms ir interesams numato teisės aktai.

Ne kaukėms pamokų metu

Lina. Adresuota: Švietimo ministerija

Nuo lapkričio 9 dienos vaikai privalės pamokų metu būti su kaukėmis. Tai visiškai nenormalu. Yra alergiškų vaikų, kurie fiziškai to negali daryti. Tai yra nepatogu rašyti, nes kaukė uždengia matymo lauką. Privalės kvepuoti 6 valandas savo iškvėptu dvidegeniu.

Prieš kaukes visiems ugdymo įstaigose esantiems vaikams.

Dovilė. Adresuota: Lietuvos Respublikos seimos

Nuo pirmadienio kaukės bus privalomos visiems ugdymo įstaigose (ir pamokų metu) esantiems vaikams, kurie yra vyresni negu šešerių metų. Neleiskime vaikams kentėti! Užkirskim kelią tokiam sprendimui! Sakom pagaliau NE, priimtiems jų sprendimas! Pasirašom peticiją!

VTPL pamokos karantino laikotarpiu/les cours au LIFV pendant la période de quarantaine

VTPL. Adresuota: Vilniaus Tarptautinis Prancūzų Licėjus

LT: Pasirašykite šią peticiją, kad būtų pakeistas sprendimas vykdyti nuotolines pamokas vieną pusdienį, o normalias kitą. Tai sukelia transporto problemas daugumai mokinių. Pvz. Tie kas gyvena toli ir turi jaunesnį brolį/sesę turės atvykti anksti ryte nors pamokos jiems prasidės po pietų arba atvirkščiai. Geriau būtų viena diena nuotolinio, o kita normalių pamokų arba viena savaitė nuotolinio, o kita normalių arba tiktais nuotolinis. Taip pat šis sprendimas buvo priimtas be pasitarimo su tėvais. Apie kokią mes sveikatą galim kalbėti jeigu dalis mokinių praleis po kelias valandas autobuse. Šiandien buvo paskelbtas naujas rekordas-beveik 2000 atvejų. Taipogi, kaip mums kiekviena diena po kelias valandas prasėdėti su kaukėm-mums pasidaro sunku kvėpuoti su kauke uždaroje patalpoje. P. S. Labai prašau-neslėpkite savo vardų. FR: Signez cette pétition pour que la décision de faire les cours à distance une demi-journée et les cours en personne l’autre soit changée. On le demande car ça crée des problèmes pour la plupart des élèves. Par exemple, ceux qui vivent loin d’école et ont un frère ou sœur plus jeune devront arriver tôt même si leurs cours se commenceront en après-midi ou à l’inverse. Ce serait mieux si une semaine serait à distance lorsque l’autre en personne ou bien qu’un jour soit à distance et l’autre en personne ou juste à distance. Aussi, cette décision a été prise sans consultation avec les parents. Comment est-ce qu’on peut parler de santé si une partie d’élèves vont passer plusieurs heures par jour dans le bus? Aujourd’hui, la Lituanie a atteint un anti-record : presque 2 000 cas de Covid-19. En plus, comme chaque jour les élèves devront passer les cours, donc des heures avec un masque, l’expérience sera difficile pour sa plupart des élèves car c’est difficile de respirer de cette façon. P.S. S’il vous plaît, ne cachez pas votre noms.

Atšaukti 2021 VBE

Greta. Adresuota: Lietuvos švietimo ministerija

Prasidėjus antrąjam karantinui, puikiai žinome, kad mokymosi kokybė vėl kris. Kaip jau dauguma pastebėjo - nuotolinis mokymasis yra pamokų imitacija. Tik savarankiškas namų darbų darymas negali būti prilyginamas įprastiniam ugdymo procesui. Didžioji dalis dabartinių dvyliktokų vis dar mokosi 11klasės kursą, kadangi nuotolinio mokymosi tempas kur kas lėtesnis. Jau dabar matome, kad nespėsime išmokti visko, o tuo labiau pasikartoti prieš egzaminus. Egzaminai neparodytų mūsų tikrųjų gebėjimų, o tik išryškins tai ko nespėjome ar tai ką pamiršome. Be to daugelyje švietime priaujančių valstybių (Norvegija, Belgija, Didžioji Britanija) egzaminų praktika nėra taikoma. Galbūt šis sunkus laikotarpis, kaip sako VU rektorius, yra puiki galimybė pakeisti sistemą ir išbandyti naujus vertinimo būdus, kurie galbūt pasiteisintų ir būtų juos galima atitinkamai pritaikyti ateityje.

Nuotolinis mokymas

A.. Adresuota: Visa Lietuva

Sveiki. Prašau, pasirašykite šią peticija vardan vaikų. Tegu vaikai geriau mokosi namie, negu mokykloje su kaukėmis. Mano brolis ir sesuo, asmeniškai mokytis, norėtų šitaip. Kas man pritariate, pasirašykite...

Peticijai "Dainai "Robinzonas" ne" ne

Samuelis. Adresuota: Peticijos "Dainai "Robinzonas" ne" autorius

Peticijos "Dainai "Robinzonas" ne" yra neo-fašistinio, užsimaskavusio kaip "žmogaus teisių", judėjimo šalininkas. Šis judėjimas siekia cenzūruoti viską ką jie paženklina "rasistiško", ar įžeidžiančio pobūdžio. Tuo tarpu atvirai kritikuoja bet kokią Europietišką kultūrą tiek rasistiškais, tiek įžeidžiančiais garbę bei orumą žodžiais. Laisvoje šalyje nėra vietos cenzūrai, Lietuva išgyveno Sovietinę, bei carinės Rusijos cenzūrą. Dėl šios priežasties negalime leisti pasiduoti šio neo-fašistinio judėjimo priespaudai bei prarasti savo nacionalinį identitetą bei kultūrą.

Dėl A. G. Astrauskaitės atleidimo

M.Libas. Adresuota: Vilniaus miesto savivaldybė

Šia peticija siekiama atleisti mokytoją A. G. Astrauskaitę iš mokytojos pareigų ir taip stabdyti sistematinį rasizmo plitimą. Mokytojas yra pavyzdys, todėl svarbu, kad jo skleidžiamos idėjos būtų moralios bei racionalios, o ne rasistinės - kurstančios nesantaiką bei socialinę atskirtį. A.G. Astrauskaitė birželio 4d. buvo sulaikyta bei padarė viešą amoralų pareiškimą prieš juodaodžių teises ir kultūrą, bei plėšė plakatus skirtus solidarizacijai su šiuo metu JAV vykstančiais protestais prieš rasizmą ir G. Floyd'o nužudimą. Tokiu elgesiu ne vien bandydama pridengti rasizmą pilietiškumu, bet taip pat savo pavyzdžiu prisidedama prie sisteminio rasizmo plitimo. Šio akto metu, ji įvykdė rasistinį pareiškimą prisidengdama pilietiškumu - plėšė plakatus su užrašais "stabdykite rasizmą", "negaliu kvepuoti" bei "dalinkitės lygybe, o ne ašarinėmis dujomis" bei skleidė dezinformaciją apie juodaodžių kultūrą bei istoriją. Kelios Citatos iš A.G. Astrauskaitės pareiškimų "Facebook" įkeltame video: 1. "Ten jokio rasizmo nėra". - Oficialiai vergija buvo panaikinta 1833, tačiau ne klasinė atskirtis. Juodaodžiai iki 1964 turėjo atskirą viešąjį transportą, mokyklas, gydimo įstaigas.. Prieš juos pateisinamai buvo naudojamas smurtas, linčiavimas bei karimas net jeigu trukdavo įrodymų dėl padarytų nusikaltimų. Oficialiai rasinė atskirtis JAV panaikinta civilinių teisių aktu 1964 metais, po ilgų metų protestų prieš juodaodžių diskriminaciją, engimą ir smurtą. Vakaruose ir įsišaknijęs rasizmas juntamas iki šiol. 2. "Nereikia iš protesto daryti riaušių" - hipokritiškas pareiškimas. Žvakutėmis, plakatais bei gėlėmis žmonės parodė savo solidarumą ne riaušėms, o tiems kurie nukentėjo, o ši moteris išvadino šiuos solidarumo simbolius šiukšlėmis. 3. "Čia „Antifa“ skatina, sorošistai. Ir, iš tikrųjų, čia į šiukšlynus reikia nunešti ir nepalikti“ - ši aktyvistų akcija buvo taiki, prieš diskriminavimą, neskatinanti jokių riaušių ir neapykantos. 4. "Kas čia per savivalė, laisvė turi savo ribas." Kiekvienas turime laisvę reikšti savo nuomonę, protestuot. Su žodžiais, kad laisvė turi savo ribas sutinku, gerbiamą mokytojos profesiją dirbanti moteris peržengė moralės ribas ir turi už tai atsakyti. Užkirskite kelią, propogandos plitimui akademinėje bendruomenėje, pasirašykite! Ši mokytoja skatina patyčias, rasizmą bei nelygybę, žemina savo profesiją ir turi būti skubiai ATLEISTA. 15 min straipsnis: https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/kalvele-dazais-apliejusi-mokytoja-nerimsta-nuplese-prie-jav-ambasados-zmogaus-teisiu-gyneju-pakabintus-plakatus-56-1327800?copied

DĖL VISAGINO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO ŠVIETIMO IR FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIO UGDYMO PROGRAMAS VYKDANČIŲ VISAGINO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ TINKLO OPTIMIZAVIMO KONCEPCIJOS

J.Monachova. Adresuota: Visagino savivaldybė

Vietos savivaldybės bendradarbiavimas turėtų būti grindžiamas aiškia esamos situacijos analize ir vietos bendruomenės poreikių tenkinimu, įtraukiant vietos gyventojus į sprendimų priėmimo procesą. Nagrinėjant šį klausimą, nebuvo paisoma VKN bendruomenės ir atskirų savivaldybės gyventojų interesų. Visų pirma nebuvo atliktas Visagino miesto gyventojų nuomonės apklausa ir tyrimas šiuo klausimu. Nagrinėjant esamą koncepciją, kyla daug neišspręstų klausimų. Koncepcijoje nėra kalbama apie VKN darbuotojų socialinių garantijų užtikrinimą. Visagino kūrybos namuose sukurta moderni, saugi, jauki ugdymosi aplinka, padedant tenkinti ugdytinių poreikius ir polinkius; įstaiga aprūpinta naujausiomis technologijomis ir priemonėmis. Koncepcijoje nėra nurodyta, kaip bus paskirstytos patalpos ir priemonės, įvykus tinkle optimizavimui. Taip pat koncepcijoje nėra atlikta tikslių skaičiavimų, koks bus lėšų poreikis, įgyvendinant tinklo optimizavimą. Nepateikta jokia tinklo optimizavimo finansinė analizė. Remiantis statistiniais VKN duomenimis dėl ugdytinių skaičiaus, aiškiai matomas šios įstaigos populiarumas ir paklausa mieste. Šiose įstaigoje sukurtos ne tik puikios sąlygos ugdyti vaikus, bet ir ypatingas saugumo, pagalbos ir meilės žmogui jausmas. Prašome sustabdyti skubotą neracionalų įstaigų tinklo optimizavimą.

Peticija prieš pliusų vertinimo sistemą

Justas,. Adresuota: Auklytė

Mes, Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijos mokiniai, renkame parašus, kad būtų panaikinta pliusų vertinimo sistema, vedant 2020 metų I klasių antrus pusmečius ir metinius įvertinimus. Šiuo metu ši vertinimo sistema nėra efektyvi, nes ne visi mokiniai turi galimybę atsakinėti pamokų metu ir susirinkti reikiamų pliusų skaičių. Mokiniams trukdo tokie veiksniai, kaip: šeimyniniai konfliktai, mikrofonų neturėjimas. Reikalaujame, kad būtų panaikinta ši vertinimo sistema arba, kad mokiniams būtų suteikta teisė pasirinkti patiems ar nori gauti pažymį.