VDU “Rasos” Gimnazijos abiturientu paskutinio skambučio paankstinimas


Parašų: 7
Paramos: < 20 EUR

Pasiekus 100 parašų ir 100 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos.

  • Autorius: P. Juškevičius
  • Adresuota: VDU “Rasos” Gimnazijos direktoriui
  • Parašai renkami iki: 2022-06-02
  • Kategorija: Švietimas

Prisidėkite prie šios peticijos:

Pasirašyti Pasidalinti Paremti

Pasiekus 100 parašų ir 100 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos, skiriant 100% paramos šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas ir kt.). Nepasiekus šios ribos, parama bus skirta bendrai VŠĮ Peticijos veiklai.

Kaip žinote mokyklos paskutinio skambučio(mokslo metu pabaigos) data buvo paskelbta kaip Gegužes 30, visu abiturientu bei mokytoju nuomone neišsiskiria ir visi vienareikšmiškai pritaria kad ši data yra visiškai netinkama kadangi lietuviu kalbos egzaminas Birželio 1. Ši data paskambinus švietimo ministerijai buvo patikslinta kaip priklausoma nuo pačios švietimo įstaigos, t.y. nuo mokyklos. Maloniai prašome šia data perkelti anksčiau.

Pasirašyti peticiją

Kiekvienas šiai peticijai paaukotas 1 EUR leidžia mums pasiekti apie 500 žmonių su peticijos žinute ir surinkti daugiau parašų. Paramą administruoja ne pelno siekianti organizacija VŠĮ "Peticijos". 100% paramos yra skiriama šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas).


      Jokios kitos informacijos nesiųsime