Mokyklos TURI informuoti moksleivius apie karą Ukrainoje


Parašų: 16
Paramos: < 20 EUR

Pasiekus 100 parašų ir 100 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos.

  • Autorius: Arnas Lukšas
  • Adresuota: Lietuvos Respublikos Švietimo, Mokslo ir Sporto Ministerija
  • Parašai renkami iki: 2022-06-01
  • Kategorija: Švietimas

Prisidėkite prie šios peticijos:

Pasirašyti Pasidalinti Paremti

Pasiekus 100 parašų ir 100 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos, skiriant 100% paramos šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas ir kt.). Nepasiekus šios ribos, parama bus skirta bendrai VŠĮ Peticijos veiklai.

Pasirašydami peticiją sutinkate ir pritariate, kad mokyklos turi šviesti moksleivius apie karą Ukrainoje. Tokiose pamokose kaip istorija ar pilietiškumo pagrindai/pilietinis ugdymas, privalo būti skiriama pamoka per savaitę tam, kad mokiniai būtų informuoti apie esamą situaciją. Daugiausiai dėmesio turi būti skirta komunikacijos ugdymui, t.y. Kaip atskirti propagandą nuo patikimos informacijos, kaip atsirinkti patikimus informacijos šaltinius, kaip neužkibti ant rusų propagandos kabliuko. Taip pat, moksleiviai turi būti informuojami apie naujausius ir aktualiausius rusų propagandos pavidalus. Retkarčiais galima moksleivius informuoti apie tai, kas vyksta Ukrainoje (kokia karo situacija). Turime suprasti, jog vyksta karas, žudomi žmonės, tad informuoti moksleivius apie vykdomą ukrainiečių genocidą - privaloma. Moksleiviai yra viena lengviausiai pažeidžiamų grupių ir gali labai lengvai įsitraukti į rusų propagandos tinklą.

Pasirašyti peticiją

Kiekvienas šiai peticijai paaukotas 1 EUR leidžia mums pasiekti apie 500 žmonių su peticijos žinute ir surinkti daugiau parašų. Paramą administruoja ne pelno siekianti organizacija VŠĮ "Peticijos". 100% paramos yra skiriama šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas).


      Jokios kitos informacijos nesiųsime
# Vardas Komentaras
1 Anreta
2022-03-24 / 16:47
neturime pamiršti šių dienų istorijos, ją mokyt taip pat privalu!

Peticija gali būti panaudota politinėje ar partijų veikloje, teikiant siūlymus valstybinėms institucijoms.