DĖL 2023-03-20 PASKELBTOS MOKESČIŲ REFORMOS (GPM LENGVATŲ MAŽINIMO III. PAK. KAUPIME)


Parašų: 49
Paramos: < 20 EUR

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos.

  • Autorius: Edgaras Valiūnas
  • Adresuota: Lietuvos Respublikos finansų ministerijai, Lietuvos Respublikos Prezidentui, Lietuvos Respublikos Seimui, Lietuvos Respublikos Vyriausybei
  • Kategorija: Švietimas

2023-03-20 Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pateikta mokesčių reforma siūlo papildomai apmokestinti dalį pradedančiūjų investuotojų, naudojančių savarankiško kaupimo įrankius priklausančius III pakopų pensijų fondams, garantuotų palūkanų ir investiciniams gyvybės draudimams.

2023-03-21 užregistruotas GPM projektas, pagal kurį (jam pritarus) pasikeis vienos III pak. savarankiško kaupimo lengvatos dydis (bus panaikinamas/mažinimas).

2023-03-21 užregistruotame GPM projekte pradedantys investuotojai pažeidžiami labiausiai, nors juos skatinti investuoti reikėtų dauugiausiai.

2023-03-21 užregistruotame projekte GPM lengvatos panaikinimas ne tik padidintų „šešėlį“ (dabar GPM lengvata kaupiamajam gyvybės draudimui efektyviai skatina gyventojus deklaruoti pajamas), bet ir sumažintų gyventojų ilgalaikio taupymo lygį.

Pasiūlymas:

a) Nekeisti 300eu GPM lengvatos dydžio nustatytos 2016 metais.
b) Taikyti 300eu GPM lengvatą didesniam finansinių įrankių pasirinkimui

Norint skatinti savarankišką kaupimą ir didinti finansinį gyventojų švietimą, būtinas profesionalus konsultavimas ir reguliuojamos finansinės priemonės turinčios lengvatas kaupimo skatinimui.