Dėl ribojimo priešmokyklinukams pasirinkti norimą ugdymo įstaigą Alytaus mieste


Parašų: 244
Paramos: 50.00 EUR

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos.

  • Autorius: Leonilė Tretiak
  • Adresuota: Alytaus miesto savivaldybės tarybai, Alytaus miesto merui Nerijui Cesiuliui
  • Kategorija: Švietimas

Alytaus miesto savivaldybės tarybai
Alytaus miesto savivaldybės merui Nerijui Cesiuliui

PETICIJA
2024-04-12
Alytus

Mes, mokinių tėvai ir kiti pasirašę šį kreipimąsi Lietuvos Respublikos piliečiai, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos peticijų konstitucinio įstatymo 7 straipsnio 1 dalies bei 8 straipsnio nuostatomis, kreipiamės į Alytaus miesto savivaldybės tarybą ir Alytaus miesto merą su prašymu pripažinti šį mūsų kreipimąsi peticija.

Kreipimosi priežastys ir tikslai:
Dėl 2024 m. kovo 28 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos (toliau – Taryba) sprendimo Nr. T-132 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės lopšelių-darželių, mokyklų-darželių ir bendrojo ugdymo mokyklų priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus pagal vykdomą priešmokyklinio ugdymo programą 2024–2025 m. m. nustatymo” (toliau – Sprendimas), kuriuo mažinamas priešmokyklinių grupių skaičius lopšeliuose-darželiuose didinant jų skaičių mokyklose, t. y. dalis priešmokyklinio ugdymo grupių perkeliamos į bendrojo ugdymo mokyklas. Taryba savo Sprendimu nusprendė 2024-2025 mokslo metais sumažinti priešmokyklinio ugdymo grupių skaičių darželiuose (toliau – PUG), motyvuodama tuo, kad kitose Alytaus miesto mokyklose priešmokyklinukams bus patogiau. Šiuo Sprendimu Taryba pažeidė teisėtus PUG tėvelių, jų vaikų bei kitų alytiškių interesus bei lūkesčius. Sprendimas priimtas neatsižvelgus į tėvelių teiktus raštus, juose išsakytus argumentus apie realų tinkamumą, saugumą, įstaigų pritaikymą PUG mokiniams. Taip pat manome, kad yra pažeisti PUG mokinių tėvų lūkesčiai dėl galimybės pasirinkti norimą ugdymo įstaigą, vadovaujantis LR Švietimo įstatymo 29 straipsniu. Lopšelių-darželių ir būsimų PUG mokinių bei jų tėvelių atžvilgiu priimtas sprendimas yra diskriminacinis, lyginant su kitomis Alytaus miesto ugdymo įstaigomis, kurioms patvirtintos pageidaujamas PUG skaičius ir mokinių skaičius jose. Teikdami peticiją mes siekiame, kad visi norintys lankyti priešmokyklinio ugdymo grupes lopšeliuose-darželiuose „Obelėlė“, "Vyturėlis" bei „Linelis“ tokią galimybę turėtų ir 2024-2025 mokslo metais.

Reikalavimai ir siūlymai:
Mes, priešmokyklinių ugdymo grupių vaikų tėvai ir kiti Peticiją pasirašę asmenys nesutinkame su Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2024-03-28 dienos Sprendimu Nr. T-132, kuriame sumažinamas priešmokyklinių grupių skaičius Alytaus lopšeliuose-darželiuose „Obelėlė“ bei „Linelis“. Reikalaujame, kad artimiausiame Tarybos posėdyje Alytaus miesto savivaldybės taryba šį klausimą svarstytų iš naujo.
Siūlome skubiai kviesti Alytaus miesto savivaldybės tarybos posėdį bei priimti mums palankų sprendimą – 2024-2025 mokslo metais Alytaus lopšeliuose-darželiuose „Obelėlė“, "Vyturėlis" bei „Linelis“ leisti formuoti po 2 priešmokyklinio ugdymo grupes.

# Vardas Komentaras
1 Eglė (Alytus)
2024-04-22 / 22:16
Kiekvienas turi turėti teisę laisvai rinktis, kur jo vaikas turi ruoštis pirmajai klasei, atsižvelgdamas į savo vaiko gebėjimus ir poreikius.
2 Meilė
2024-04-19 / 17:17
Tėvai turi patys nuspręsti į kokią ugdymo įstaigą nori leisti savo vaikus, nes deklaruojam demokratišką valstybę, tai ir būkim visur demokratiški, nekurkim dvigubų standartų ( ar vėl grįžtama prie niūrių sovietmečio laikų}
3 Mindaugas (Alytus)
2024-04-19 / 13:24
Meras gyventojus, jau šūdais pila... Gėda kas rinko tokią purvina valdžią...
4 Liveta
2024-04-18 / 21:40
Pasirašau dėl to,kad kėkvienas tėvas turėtų teise, leist savo vaika ,ten kur jam geriau.
5 Neringa (Alytus)
2024-04-18 / 19:32
Mes norime patys rinktis ugdymo įstaigą savo vaikams
6 Valerijus (Alytus)
2024-04-17 / 23:45
Tėveliai turi teisę pasirinkti ugdymo įstaigą. Reikia girdėti žmones ne tik prieš rinkimus.
7 Deividas
2024-04-17 / 16:39
Vaikų priešmokyklinis ugdymas turi vykti darželiuose.
8 Ineta (Alytus)
2024-04-17 / 10:43
Tėvai turi teisę pasirinkti,kurioje įstaigoje vesti savo vaiką.
9 Samanta (Alytus)
2024-04-17 / 08:18
Tėvai visada turėtų turėti teise pasirinkti kur nori vesti savo vaikus!
10 Evelina (Alytus)
2024-04-16 / 16:40
Tėvai turi teisę pasirinkti, kur nori vesti savo vaiką į priešmokyklinę grupę.
11 Laima (Alytus)
2024-04-16 / 15:57
Pokyčiams reikia rimtesnių argumentų.Daugiau atsižvelgti į moksleivių poreikius ypač mažiausių.
12 Eimantas (Alytus)
2024-04-16 / 14:09
Tėvai turi turėti teisę pasirinkti, kurioje ugdymo įstaigoje norėtų ugdyti savo priešmokyklinio amžiaus vaiką.
13 Vilma (Alytus)
2024-04-16 / 13:36
Tėvai turi turėti teisę pasirinkti, kurioje ugdymo įstaigoje norėtų ugdyti savo priešmokyklinio amžiaus vaiką.
14 Vaida (Alytus)
2024-04-16 / 11:12
Noriu, kad mano vaikas liktų “Obelėlės” darželyje.
15 Rasa
2024-04-16 / 10:58
Pritariu peticijos reikalavimams, nes tėvai turi turėti teisę į pasirinkimą.
16 Alma (Alytus)
2024-04-16 / 10:06
Pritariu peticijos reikalavimams. Tėvų nuomonę ir pasirinkimą privalu gerbti!!!