Dėl mokytojų padėjėjų trūkumo Alytaus miesto ugdymo įstaigose


Parašų: 387
Paramos: 20.00 EUR

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos.

  • Autorius: Valerijus Vencius
  • Adresuota: LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai, Alytaus miesto savivaldybės tarybai, Alytaus miesto savivaldybės merui N. Cesiuliui
  • Kategorija: Švietimas

Mes, Lietuvos Respublikos piliečiai, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos peticijų įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 3 punktu bei 14 straipsnio nuostatomis, kreipiamės į LR Švietimo, mokslo ir sporto ministeriją, Alytaus miesto savivaldybės tarybą ir Alytaus miesto merą su prašymu pripažinti šį mūsų kreipimąsi peticija.

Kreipimosi priežastys ir tikslai:
Alytaus miesto savivaldybės taryba 2022 m. rugsėjo 29 d. išbraukė iš posėdžio darbotvarkės, o savo 2022 m. gruodžio 22 d. sprendimu atidėjo Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2020-08-27 sprendimo Nr. T-270 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės švietimo biudžetinių įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo svarstymą neapibrėžtam laikui. Sprendimo projekto esmė – užtikrinti tinkamą specialiųjų poreikių turinčių vaikų ugdymą Alytaus miesto švietimo įstaigose įsteigiant trūkstamus mokytojų padėjėjų etatus.
Visose Alytaus miesto švietimo įstaigose šiais mokslo metais yra 628 vaikai su specialiaisiais ugdymosi poreikiais: 540 bendrojo ugdymo mokyklose ir 88 – ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Iš 628 net 309 vaikai turi didelius, 283 – vidutinius, 29 – labai didelius ir 7 nedidelius specialiuosius ugdymosi poreikius. Pastaraisiais metais vaikų su specialiaisiais ugdymosi poreikiais daugėja, didžioji jų dalis turi judėjimo, intelekto sutrikimo negalią, emocijų ir elgesio bei įvairiapusius raidos sutrikimus, taip pat mokymosi sunkumų. Kadangi daugėja tokių vaikų švietimo įstaigose, jų ugdymui reikia daugiau ir mokytojų padėjėjų. Dėl padėjėjų trūkumo sunku užtikrinti vaikų saugumą ugdymo įstaigoje, ugdymo kokybę ne tik šiems vaikams, bet ir kitiems su jais besimokantiems. Tuo labiau, kad darosi neramu, jog jau įvykęs ne vienas incidentas, kuomet yra ir fiziškai nukentėjusių vaikų, vienam net lūžusi nosis. O juk mokykloje turi būti saugi aplinka visiems vaikams! Pastebimas ir kitas reiškinys - didėja įtampa tarp tose pačiose klasėse besimokančių vaikų tėvų. Sunku dirbti ir patiems pedagogams. Švietimo pagalbos užtikrinimas yra savarankiška savivaldybių funkcija. Nežiūrint to Švietimo, mokslo ir sporto ministerija šios kadencijos laikotarpiu nuosekliai remia savivaldybes ir didina švietimo pagalbos finansavimą mokyklose. Pedagogų padėjėjų klausimo svarbą bei savivaldybių atsakomybę yra akcentavusi ir ministrė J. Šiugždinienė. Alytaus miesto švietimo įstaigos sprendimo dėl trūkstamų etatų įsteigimo laukia nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. Todėl mums nesuprantamas savivaldybės vadovų bei valdančiajai daugumai priklausančių tarybos narių nenoras padėti ne tik specialiųjų poreikių turintiems vaikams, bet ir visiems kitiems kartu besimokantiems mokiniams ir juos ugdantiems pedagogams.

Reikalavimai ir siūlymai:
Mes, pasirašę šią peticiją, nesutinkame su 2022 m. rugsėjo 29 d. sprendimu nesvarstyti ir 2022 gruodžio 22 d. Alytaus miesto tarybos sprendimu atidėti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2020-08-27 sprendimo Nr. T-270 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės švietimo biudžetinių įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo svarstymą.
Reikalaujame, kad Alytaus miesto savivaldybės tarybos nariai ir Alytaus miesto meras priimtų reikalingus sprendimus dėl saugaus ir tinkamo mokinių ugdymo bendrojo lavinimo mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose.
Siūlome artimiausiame Alytaus miesto tarybos posėdyje svarstyti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2020-08-27 sprendimo Nr. T-270 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės švietimo biudžetinių įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimą teiktą 2022 m. gruodžio 22 d. Alytaus miesto tarybos posėdžiui bei Alytaus švietimo įstaigose įsteigti negalią ir/ar specialiuosius poreikius turintiems vaikams trūkstamus 15,7 mokytojo padėjėjų bei švietimo pagalbos specialistų etatus.

# Vardas Komentaras
1 Neskelbiama
2023-01-16 / 15:01
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
2 Neskelbiama
2023-01-15 / 13:50
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
3 Neskelbiama
2023-01-15 / 12:54
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
4 Neskelbiama
2023-01-12 / 08:59
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
5 Neskelbiama
2023-01-11 / 18:56
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
6 Neskelbiama
2023-01-10 / 21:16
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
7 Neskelbiama
2023-01-10 / 18:25
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
8 Neskelbiama
2023-01-10 / 09:45
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
9 Neskelbiama
2023-01-08 / 17:05
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
10 Neskelbiama
2023-01-07 / 22:21
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
11 Neskelbiama
2023-01-07 / 18:01
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
12 Neskelbiama
2023-01-07 / 17:42
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
13 Neskelbiama
2023-01-07 / 17:22
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
14 Neskelbiama
2023-01-07 / 10:40
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
15 Neskelbiama
2023-01-07 / 09:18
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
16 Neskelbiama
2023-01-07 / 06:28
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
17 Neskelbiama
2023-01-06 / 21:53
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
18 Neskelbiama
2023-01-06 / 21:39
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
19 Neskelbiama
2023-01-06 / 19:37
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
20 Neskelbiama
2023-01-06 / 19:08
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas