Prieš Skuodo rajono Ylakių ir Mosėdžio gimnazijų naikinimą


Parašų: 759
Paramos: 200.00 EUR


  • Autorius: Lidija Drukteinienė
  • Adresuota: SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA, SKUODO RAJONO MERAS
  • Kategorija: Švietimas

Pagal Skuodo rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2022–2026 metų bendrąjį planą, patvirtintą Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 24 d. sprendimu Nr. T9-39, numatoma nuo 2026 m. rugsėjo 1 d. pradėti Skuodo Ylakių gimnazijos struktūros pertvarkymą nepriimant mokinių į III gimnazijos klasę, ir Skuodo Mosėdžio gimnazijos struktūros pertvarkymą nepriimant mokinių į III gimnazijos klasę. Siekdami išsaugoti Skuodo rajono miestelių gimnazijas, nepritariame numatomai struktūros pertvarkai. Sprendžiant gimnazijų likimą, siūlome netaikyti LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos numatyto minimalaus klasės mokinių skaičiaus kriterijaus, nes jis Ylakių ir Mosėdžio miesteliams yra per didelis.
Mes, žemiau pasirašiusieji, r e i k a l a u j a m e atšaukti Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 24 d. sprendimą Nr. T9-39 ir nenaikinti Skuodo rajono miestelių gimnazijose III ir IV gimnazinių klasių.

# Vardas Komentaras
1 Gintarė
2023-02-16 / 21:29
Puikios mokyklos, šaunūs mokytojai. Pati baigiau Mosėdžio gimnaziją ir galiu atsiliepti tik geriausiais žodžiais. Būtina suteikti galimybę mokiniams lankyti gimnazines klases!
2 Dovilė
2023-02-16 / 13:20
Prieš Skuodo rajono Ylakių ir Mosėdžio gimnazijų naikinimą.
3 Inga
2023-02-16 / 09:44
Pati geriausios mokiklos nereikia kad uždaritu kur vaikai eis mokyntis jus nejuokaukite
4 Rūta (Skuodas)
2023-02-15 / 23:28
Pasisakau prieš mokyklų naikinimą!! Lietuva nyksta, prašau ,palikite vaikams bent minimalų pradinį mokslą mažuose miesteliuose!!!!
5 Tomas (Skuodas)
2023-02-15 / 20:19
Nepalaikau nuomonei, jog reikia uždaryti nurodytas gimnazijas
6 Sandra (Klaipėda)
2023-02-15 / 19:27
Ylakių gimnazija puiki, turinti ilgametes tradicijas. Skubotas sprendimas naikinti III ir IV klases
7 Vilma
2023-02-15 / 19:26
Nesutinku, kad būtų naikinamos Ylakių ir Mosėdžio gimnazijos
8 Giedre (Skuodas)
2023-02-15 / 19:05
Palikt mokyklas ramybėje jos reikalingos !!!! O valdžia parsiduotu ir už saga
9 Daiva
2023-02-15 / 18:03
Kraštui reikia gimnazijos. Skuodo raj. valdantieji - būkite žemaičiais, kurie nenaikins švietimo, o kurs jam palankias sąlygas, rems savų žmonių jaunimą.
10 Vaida
2023-02-15 / 07:40
Viską tik uždaryt, naikint, perkelti kuo toliau, kad būtų sunkiau pasiekti. Ne veltui žmonės pasirenka geriau išvis iš tos Lietuvos važiuoti lauk
11 Julius (Skuodas)
2023-02-15 / 00:51
Nenaikinkit švietimo ,rajoninėse mokymo įstaigose!
12 Marija
2023-02-15 / 00:16
NESUTINKU!!!!!!! Prašau nepanaikinti Ylakiu gimnazijos. Tai yra nuostabi mokykla su nuostabiais mokytojais. Arčiau gyventiems žmonėms o ypač jų vaikams yra lengva pasiekti mokykla. Pagalvokit apie tai kad ne visi išgales leisti savo vaikus į Skuodo ar Mažeikių mokyklas. Ačiū !!!!!!!!
13 Jok (Skuodas)
2023-02-14 / 22:52
Nesutinku kad būtų tik naikinamos Ylakių ir Mosėdžio gimnazijos
14 Giedrius
2023-02-14 / 21:49
Nesutinku, kad būtų naikinamos Ylakių ir Mosėdžio gimnazijos.
15 Karolina (Skuodas)
2023-02-14 / 20:29
Nesutinku, kad būtų naikinamos Mosėdžio ir Ylakių gimnazijos.
16 Živile
2023-02-14 / 19:35
Nesutinku, kad būtų naikinamos Ylakių ir Mosėdžio gimnazijos.
17 Judita
2023-02-14 / 19:25
Prieš Skuodo rajono Ylakių ir Mosėdžio gimnazijų naikinimą.
18 Irena
2023-02-14 / 19:11
Nesutinku, kad būtų panaikintos Ylakių ir Mosėdžio gimnazijos
19 Asta
2023-02-14 / 18:09
Nepritariu Ylakių ir Mosėdžio gimnazijų III ir IV klasių numatytai komplektavimo tvarkai.
20 Sandra (Skuodas)
2023-02-14 / 18:03
Pati ejau i ylakiu gimnazija ir vaikus planuoju ten leisti, nuostabi, aukšto lygio mokykla. Privalo išlikti!!!
21 Edvardas (Skuodas)
2023-02-14 / 17:17
Nesutinku, kad būtų naikinamos Mosėdžio ir Ylakių gimnazijos.
22 Milda
2023-02-14 / 17:10
Griežtai prieš gimnazijų III ir IV klasių naikinimą!
23 Karolis (Skuodas)
2023-02-14 / 16:19
Mokyklos yra reikalingos ugdymui. Geriau spreskit klausimą kodėl mažėja mokinių.
24 Irma
2023-02-14 / 16:12
Nesutinku, kad būtų naikinamos Mosėdžio ir Ylakių gimnazijos.
25 Marius (Skuodas)
2023-02-14 / 11:21
Nesutinku, kad būtų panaikintos Ylakių ir Mosėdžio gimnazijos.
26 Živilė
2023-02-14 / 11:15
Esu prieš Skuodo rajono Ylakių gimnazijos ir Mosėdžio gimnazijos naikinimą!
27 Jūratė (Skuodas)
2023-02-14 / 10:39
Nesutinku!! Ar jūs norite kad visai jaunimas pabėgtų į miestus ar užsienius gyvent?
28 Laurynas (Skuodas)
2023-02-14 / 10:28
Nesutinku, kad būtų naikinamos Mosėdžio ir Ylakių gimnazijos
29 Andrius (Mažeikiai)
2023-02-14 / 10:02
Valdžiažmogiai, leiskit vaikams normaliai pabaigt gimnaziją savo gyvenamoj vietoj, o ne tampykit juos nuo ankstaus ryto autobusuose.
30 Akvile (Skuodas)
2023-02-14 / 09:24
Nesutinku, kad būtu naikinamos Ylakių ir Mosėdžio gimnazijos.