Dėl įstatymo Nr. I-1562 9 straipsnio


Parašų: 81


  • Autorius: E.S.
  • Adresuota: Tarnautojams pagal kompetenciją
  • Parašai renkami iki: 2028-08-22
  • Kategorija: Kita

Prisidėkite prie šios peticijos:

Pasirašyti Pasidalinti

............................................Lietuviai ir Lietuvoje teisėtai gyvenantys Lietuvos gyventojai

[Įmonės 111105555 LR valstybės] tarnautojams pagal kompetenciją,
[ES] tarnautojams pagal kompetenciją,
Turintiems galią įvykdyti Lietuvių Tautos
ir teisėtų Lietuvos gyventojų valią


.............................................................Dėl įstatymo Nr. I-1562 9 straipsnio

Mes Lietuviai vykdydami savo aukščiausią suverenią galią tiesiogiai ir teisėti Lietuvos teritorijos gyventojai:
- draudžiame: įgyvendinti įstatymo Nr. I-1562 9 straipsnio pakeitimą; [projektą, dokumento Nr. XIVP-770] (žr. nuorodą Nr. 2);
- įsakome: paviešinti ir nušalinti šio projekto rengėjus nuo pareigų be teisės dirbti įmonės [LR valstybė] kodas 111105555 institucijose ir įstaigose.

*Pritariantiems šiai valiai rekomenduotina siųsti popierinį savo valios išreiškimo variantą registruotu laišku (arba elektroniniu būdu), tarnautojams pagal kompetenciją, jeigu norite įpareigoti atsakyti Jums oficialiu raštu. Siunčiant rekomenduotina nurodyti asmens kuriam siunčiate vardą, pavardę ir einamas pareigas.

Visi veiksmai (neveikimas) priešiški, šiame dokumente išdėstytos tiesioginės valios atžvilgiu, laikomi Lietuvių Tautos ir teisėtų Lietuvos teritorijos gyventojų tiesioginės valios ir [LR KONSTITUCIJOS 4 str. 1 dalies] rimtais pažeidimais.
Visiems [VALSTYBĖS] tarnautojams, kurie nepaklus šiai Lietuvių Tautos ir teisėtai Lietuvos teritorijoje gyvenančių gyventojų tiesioginiai valiai gali būti ir / arba bus taikoma atsakomybė.
Nuo šio dokumento atsiradimo viešoje erdvėje (peticijų tinklalapyje) momento, [VALSTYBĖS] tarnautojai bus laikomi tinkamai informuotais apie Lietuvių Tautos ir teisėtai Lietuvos teritorijoje gyvenančių gyventojų tiesioginę valią ir atsakomybę nepaklusus.

Šaltiniai, nuorodos:
Nr. 1 - https://laisvaslaikrastis.lt/istatymai-draudzia-parduotuvems-ir-kavinems-reikalauti-is-zmoniu-galimybiu-paso/
Nr. 2 - https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/7841ba40ff1d11ebb4af84e751d2e0c9

Pasirašyti peticiją


      Jokios kitos informacijos nesiųsime
# Vardas Komentaras
1 Neskelbiama
2021-08-23 / 14:13
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas