Už politinių partijų rinkiminių programų atskaitomybės priėmimą


Parašų: 8
Paramos: < 20 EUR

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos.


Lietuvos politinės partijos pateikia savo partijų rinkimines programas, bet dėja programos dažniausiai lieka tik
tuščiais pažadais, kai net nesistengiama programos įgyvendinti.

Siūlymas visoms politinėms partijoms kadencijos pabaigoje pateikti išsamią partijos darbų analizę, įvertinant kiek rinkiminės programos pavyko įgyvendinti.

Neišpildžius bent %70 rinkimių pažadų partija nebegalėtų būtų perrenkama sekančiai kadencijai, o partijos nariai negalėtų pereiti į kitą partiją.


Peticija gali būti panaudota politinėje ar partijų veikloje, teikiant siūlymus valstybinėms institucijoms.