Už politinių partijų rinkiminių programų atskaitomybės priėmimą


Parašų: 7
Paramos: < 20 EUR

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos.

  • Autorius: Dalius Pocius
  • Adresuota: Lietuvos Respublikos seimas
  • Parašai renkami iki: 2022-10-30
  • Kategorija: Valdžia ir politika

Prisidėkite prie šios peticijos:

Pasirašyti Pasidalinti Paremti

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos, skiriant 100% paramos šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas ir kt.). Nepasiekus šios ribos, parama bus skirta bendrai VŠĮ Peticijos veiklai.

Lietuvos politinės partijos pateikia savo partijų rinkimines programas, bet dėja programos dažniausiai lieka tik
tuščiais pažadais, kai net nesistengiama programos įgyvendinti.

Siūlymas visoms politinėms partijoms kadencijos pabaigoje pateikti išsamią partijos darbų analizę, įvertinant kiek rinkiminės programos pavyko įgyvendinti.

Neišpildžius bent %70 rinkimių pažadų partija nebegalėtų būtų perrenkama sekančiai kadencijai, o partijos nariai negalėtų pereiti į kitą partiją.

Pasirašyti peticiją

Kiekvienas šiai peticijai paaukotas 1 EUR leidžia mums pasiekti apie 500 žmonių su peticijos žinute ir surinkti daugiau parašų. Paramą administruoja ne pelno siekianti organizacija VŠĮ "Peticijos". 100% paramos yra skiriama šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas).


      Jokios kitos informacijos nesiųsime

Peticija gali būti panaudota politinėje ar partijų veikloje, teikiant siūlymus valstybinėms institucijoms.