Pagerinti geriamo vandens kokybę Raseinių raj. gyventojams.


Parašų: 2
Paramos: < 20 EUR

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos.

  • Autorius: Erikas Spila
  • Adresuota: Raseinių rajono savivaldybės, Merui, Administracijai, Tarybos nariams
  • Parašai renkami iki: 2022-12-12
  • Kategorija: Kita

Prisidėkite prie šios peticijos:

Pasirašyti Pasidalinti Paremti

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos, skiriant 100% paramos šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas ir kt.). Nepasiekus šios ribos, parama bus skirta bendrai VŠĮ Peticijos veiklai.

Įpareigoti UAB “Raseinių vandenys” užtikrinti kokybiško geriamo vandens tiekimą ,Raseinių rajono gyventojams.
Prašome vygdyti , nustatytas Europos Sąjungos direktyvas ir Lietuvos Respublikos teisės aktus. Pasiliekame teisę kreiptis į Europos Komisiją .

Pasirašyti peticiją

Kiekvienas šiai peticijai paaukotas 1 EUR leidžia mums pasiekti apie 500 žmonių su peticijos žinute ir surinkti daugiau parašų. Paramą administruoja ne pelno siekianti organizacija VŠĮ "Peticijos". 100% paramos yra skiriama šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas).


      Jokios kitos informacijos nesiųsime
# Vardas Komentaras
1 Erikas
2022-09-12 / 16:17
Ar bus kada vandens kokybė ar tik milijonai teisingai įsisąvinami?