Prašome pakeisti dailės ir technologijų mokytoją


Parašų: 50
Paramos: < 20 EUR

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos.

  • Autorius: Laima Poškuvienė
  • Adresuota: Šiaulių sporto gimnazija Vilniaus g. 297 Šiauliai
  • Parašai renkami iki: 2023-05-21
  • Kategorija: Kita

Prisidėkite prie šios peticijos:

Pasirašyti Pasidalinti Paremti

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos, skiriant 100% paramos šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas ir kt.). Nepasiekus šios ribos, parama bus skirta bendrai VŠĮ Peticijos veiklai.

Prašome pakeisti dailės ir technologijų mokytoją - Vitaliją Daužvardienę.
Dėl mokytojos perdėto susireikšminimo kenčia mokinių vidurkiai, pedagogė nesuteikia mokiniams motyvacijos išreikšti savo vizijos dailės pamokose, rašomi neigiami įvertinimai/pastabos. Mokiniai patiria priešišką nusistatymą, dėl kurio nenori dalyvauti pamokose.

Pasirašyti peticiją

Kiekvienas šiai peticijai paaukotas 1 EUR leidžia mums pasiekti apie 500 žmonių su peticijos žinute ir surinkti daugiau parašų. Paramą administruoja ne pelno siekianti organizacija VŠĮ "Peticijos". 100% paramos yra skiriama šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas).


      Jokios kitos informacijos nesiųsime