Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės treneriu skirti R. Kurtinaitį


Parašų: 5
Paramos: < 20 EUR

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos.

  • Autorius: Rokas
  • Adresuota: LKF federacija
  • Parašai renkami iki: 2024-10-31
  • Kategorija: Kita

Prisidėkite prie šios peticijos:

Pasirašyti Pasidalinti Paremti

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos, skiriant 100% paramos šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas ir kt.). Nepasiekus šios ribos, parama bus skirta bendrai VŠĮ Peticijos veiklai.

Gerbiamieji Lietuvos krepšinio vadovai, kaip matote eilinis bandymas leisti rinktinę treniruotę „žaidėjų“ treneriui (po D. Adomaičio, D. Maskoliūno) K. Maksvyčiui visiškai nepasiteisino.

Reikia griežtesnės rankos ir drausmės, kuria pasižymi R. Kurtinaitis. LKF vadovai, paminkite savo principus ir šalies krepšinio labui pasiūlykite jam užimti šį postą. Reikia ne žaidėjų važinėjimų po draugų vestuves, ne pasiplaukiojimų laiveliu Venecijoje, o sunkaus darbo salėje, imant į rinktinę geriausius žaidėjus, ignoruojant savo draugus ar buvusius auklėtinius.

Prašome siūlyti rinktinės vyr. trenerio postą R. Kurtinaičiui.

Pasirašyti peticiją

Kiekvienas šiai peticijai paaukotas 1 EUR leidžia mums pasiekti apie 500 žmonių su peticijos žinute ir surinkti daugiau parašų. Paramą administruoja ne pelno siekianti organizacija VŠĮ "Peticijos". 100% paramos yra skiriama šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas).


      Jokios kitos informacijos nesiųsime