Konstitucinių asmens teisių institutas: Ekspertinės nuomonės dėl COVID-19 ribojimų

1. Konstitucijos 48 ir 52 straipsniuose numatyta, jog kiekvienas žmogus gali laisvai pasirinkti darbą bei verslą, o nedarbo atveju valstybė laiduoja piliečių teisę gauti socialinę paramą. Tuo tarpu Konstitucijos 53 straipsnyje taip pat numatyta, jog valstybė rūpinasi žmonių sveikata ir laiduoja medicinos pagalbą bei paslaugas žmogui susirgus. Minėti Konstitucijos straipsniai jokių specialių žmogus teisių ribojimų pagrindų nenumato, o pagal Konstitucijos 144 straipsnį, šių teisių negalima labiau riboti net nepaprastosios padėties metu.

2. Remiantis šiomis Konstitucijos nuostatomis, Užkrečiamųjų ligų įstatymas ir Darbo kodeksas nustatė darbuotojams pareigą profilaktiškai tikrinti savo sveikatą sveikatos priežiūros įstaigoje, bet nenumatė jiems pareigos daryti antigenų ar kitokių testų bei darbdaviui teikti jų rezultatus. Be to, minėti įstatymai nenumato (ir pagal Konstituciją negalėtų numatyti) galimybės darbdaviui nušalinti darbuotoją nuo darbo ar kitaip riboti darbuotojo teises dėl antigeno testų ar antikūnių tyrimo neatlikimo.

3. Pagal Užkrečiamųjų ligų įstatymo 7 straipsnį bei 1999 m. gegužės 7 d. Vyriausybės nutarimą Nr. 544, užkrečiamųjų ligų klinikinius požymius nustato, diagnozę patvirtinančius ar paneigiančius tyrimus skiria ir užkrečiamąsias ligas pagal kompetenciją diagnozuoja šeimos gydytojai ir asmens sveikatos priežiūros įstaigų specialistai. Dėl šios priežasties šiame įstatyme įvardintas, “įtarimas, kad asmuo serga užkrečiamąja liga“ ir ar jis turi įstatyme numatytus jos pažymius, gali būti konstatuotas tik gydytojo ar sveikatos priežiūros įstaigos specialisto, o ne preziumuojamas darbdavio ar kito asmens, remiantis kokio nors testo rezultatais. Kitaip tariant, visų valstybės gyventojų a priori laikymas „įtariamais“, kad serga užkreičiamąja liga („sergamumo prezumpcija“), neatitinka ne tik įstatymų, bet, visų pirma, konstitucinių teisinio aiškumo, protingumo ir proporcingumo principų.

4. Tuo pačiu konstatuotina, jog Covid-19 “ligos atvejo“ samprata (šiuo metu reguliuojama Operacijų vadovo sprendimu), kuri nėra numatyta Užkrečiamųjų ligų įstatyme, neturėtų būti prilyginama pačiai Covid-19 ligai ir būti naudojama, kaip pagrindas žmogaus teisės į darbą ir kitų žmogaus teisių suvaržymams.

5. Dėl šios priežasties, konstatuotina, kad 2021 m. liepos 14 d. Vyriausybės nutarimas Nr. 559 ta apimti, pagal kurią tam tikrų sričių darbuotojai kas savaitę privalo testuotis, ar neserga užkrečiamąja liga, nepriklausomai nuo to, ar jie turi tos ligos požymių, prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 39 str. 2 d., 48 str. 1 d., 53 str. 1 d. ir minėtų įstatymų nuostatoms bei teisinio aiškumo, protingumo ir proporcingumo konstituciniams principams.

Daugiau informacijos: Ekspertinės nuomonės dėl COVID-19 ribojimų