„Peticijos.lt“ ir Pilietinės visuomenės kūrėjų diskusija – kodėl šiuolaikinės demokratijos nebegalime vadinti demokratija

Praėjusią savaitę įvyko „Peticijos.lt“ komandos bei Pilietinės visuomenės kūrėjų paramos fondo diskusija apie šiandienos iššūkius šiuolaikinėje demokratijoje bei konkretų Lietuvos atvejį. Abi pusės sutarė – valdančiųjų mažumos sprendimų galia privalo būti pasidalinta su piliečių dauguma.

„Mūsų tikslas – pasinaudoti šiuolaikinių technologijų galimybėmis, suskaitmeninti procesus ir įgalinti kuo daugiau valstybės piliečių tapti išgirstais. Tikime, kad tik tuomet, kai kiekvieno valstybę kuriančiojo nuomonė bus svarbi ir girdima, judėsime į priekį valstybės lygmeniu link tokių pokyčių, kurie tikrai bus tikslingi ir naudingi visiems. Įdomu buvo išgirsti Pilietinės visuomenės kūrėjų paramos fondo, „Pilietininkai.lt“ portalo vadovo Juozo Aleksandravičiaus mintis apie šiuolaikinės valdžios pasimetimą bei ekonominį dominavimą valdžioje. Informacinių technologijų revoliucija jau įsisiūbavo, tačiau valstybės valdymo principai liko pasenę,“ – apie diskusiją atsiliepė platformos „Peticijos.lt“ vadovė Ugnė Kontarė.

Pilietinės visuomenės kūrėjų paramos fondas, dar vadinamas „Pilietininkais“ kuria gerovės valstybės sisteminių pagrindų modelį. Pagrindiniai fondo siekiai: žmogaus ir konstitucinių piliečio teisių apsauga, antikorupcinis proveržis, turtinės atskirties mažinimas ir kt.

„Vos keliems procentams žmonių valdant daugiau kaip pusę visos žmonijos finansinių išteklių ir per ekonominio dominavimo prizmę nulemiant didžiosios dalies visuomenės gyvenimo sąlygas, tai vadinti demokratija nebegalime. Džiugu, kad platformos „Peticijos.lt“ tikslai sutampa su mūsiškiais – norime grąžinti demokratijai jos tikrąją reikšmę ir suteikti balso teisę daugumai ne tik renkant tautos atstovus, bet ir priimant reikšmingus mums visiems sprendimus,“ – sakė J. Aleksandravičius.

Diskusijoje Pilietininkų atstovai J. Aleksandravičius ir Vilma Narbutienė kartu su portalo „Peticijos.lt“ komanda aptarė piliečių demokratijos įrankio – piliečių asamblėjos steigimo galimybę Lietuvoje bei jos naudą ir reikalingumą.