Naujas Prezidentės lėktuvas (10)

D.Patašius. Adresuota: Lietuvos Respublikos gyventojai

Pasimokę iš Lenkijos Prezidento lėktuvo katastrofos, turime nedelsiant imtis priemonių. Reikia Lietuvos Respublikos prezidentei pirkti naują, saugų lėktuvą.

ŠACHTOMS prie Kauno – NE! (404)

Iniciatyvinė. Adresuota: Lietuvos Respublikos gyventojai

ŠACHTOMS prie Kauno – NE! Kauno apskrities, Garliavos apylinkių seniūnijoje, Pagirių km. (2 km. nuo Garliavos ir tik 10 km. nuo Kauno centro!) numatoma požeminiu būdu (iškasant šachtą ir į ją nutiesus geležinkelio atšaka bei automobilių kelią) eksploatuoti Pagirių anhidrito telkinio išteklius, gaminti prekinį trupintą anhidritą. Per parą planuojama iškasti, apdirbti (susmulkinti) ir išvežti 38 vagonus (po 60 tonų) ir po 33 sunkvežimius (po 30 tonų) anhidrito. Tai GIGANTIŠKA GAMYKLA, kelianti realų pavojų aplinkai bei žmonių sveikatai ir gerovei dėl: - triukšmo gamybos, perdirbimo, transportavimo cikle; - oro taršos kietosiomis dalelėmis; - oro taršos lakiais cheminiais junginiais; - gruntinių ir paviršinių vandenų tarša ir gruntinių vandenų lygio kritimu; - galimo sprogimo pavojaus sprogstamųjų dujų bei degalų saugyklose; - gyvenamųjų namų ir ūkinių pastatų deformacijos požeminių darbų zonoje, kuri užims kelis šimtus ha; - nekilnojamojo turto ir (žemės sklypų ir statinių/sodybų) ženklaus nuvertėjimo dėl šio gamybinio monstro kaimynystės. Be to, o tai yra pats didžiausias pavojus, iškastas ertmes numatoma pritaikyti įvairių produktų sandėliavimui, įskaitant ir žalingas aplinkai medžiagas. Pagal visus Tarptautinės atominės energetikos agentūros (TATENA) suformuotus reikalavimus šios ertmės idealiai tiktų ir radioaktyvių atliekų ilgalaikiam saugojimui. Tai BOMBA visai Lietuvai pačiame Lietuvos centre! Nelikime abejingi savo ir ateinančių kartų sveikatai ir gerovei! Tarkime griežtą NE šio MONSTRO atsiradimui! Aš, pasirašęs šią peticija, vienareikšmiškai ir kategoriškai pasisakau prieš šachtos įrengimą minėtoje vietoje!