DK 187 straipsnio panaikinimas (2)

M.Kiršanskas. Adresuota: LRTT

Panaikinti Darbo Kodekso 187 straipsnį - Darbo užmokesčio minimumas [url=http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=404220#straipsnis187]http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=404220#straipsnis187[/url] Straipsnis: - suvaržo asmens laisvę rinktis (darbdavys privalo diskriminuoti nekvalifikuotus darbuotojus, ir darbuotojas negali legaliai dirbti už mažesnį atlyginimą) - iškreipia/paneigia laisvą rinką (rinkos dalyvių išlaidos darbuotojams vienodos) - didina socialinę atskirti (nekvalifikuotiems asmenims sunkiau rasti darba, nes jis galbūt nevertas tokio atlygio) - didina bedarbystę (daugiau nekvalifikuotų darbuotojų be darbo) ... - nėra nei vieno teigiamo aspekto šiame straipsnyje Trumpai paaiškina Milton Friedman: http://www.youtube.com/watch?v=ca8Z__o52sk