Dėl teisingumo įgyvendinimo Lietuvoje (32)

Lietuviai. Adresuota: Lietuvos Sąjūdžio pirmininkas Rytas Kupčinskas, Prezidentė Dalia Grybauskaitė, Ministras pirmininkas Andrius Kubilius

Mes, žemiau pasirašę Lietuvos Respublikos piliečiai, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Peticijų įstatymu, prašome šį mūsų kreipimąsi pripažinti peticija. Matydami ir įvertindami Lietuvoje susidariusią situaciją, negalime likti abejingi savo šalies ateičiai. Lietuvos Sąjūdžio inicijuojamoje peticijoje ,,Dėl piliečių paramos, renkant parašus, referendumo sušaukimui teismų sistemos pertvarkos klausimu" ( www.peticijos.lt/visos/59957) yra aiškiai ir objektyviai įvardijamos priežastys, dėl kurių mes nepasitikime teismais ir drįstame teigti, kad Lietuvoje šiuo metu yra įsivyravęs teisinis nihilizmas. Tvirtiname, kad gegužės 17 d. įvykęs teismo sprendimo įvykdymas ir Deimantės Kedytės perdavimas vaiko biologinei motinai Laimutei Stankūnaitei yra neteisingai įgyvendintas. Teismo nutartyje pažymėta, kad prievarta gali būti naudojama ne prieš vaiką, o pašalinant kliūtis sprendimui įvykdyti. Pagal visuotinai priimtą apibrėžimą prievarta yra laikoma ,,asmens privertimas ne savo noru elgtis tam tikru būdu. Gali būti pasiekiamas grasinant, žeminant ar taikant kitas spaudimo ar jėgos formas. Prievartai dažnai būdinga fizinė ar psichologinė žala, daroma tam, kad grasinimas būtų labiau įtikinamas". Iš viešai pateikiamos informacijos matyti, kad prieš vaiką buvo naudojamas psichologinis spaudimas - prievarta. Vaiko teisių apsaugos atstovė grasino vaikui sakydama: ,,Tiesiog tu turi šiandien apsispręsti - ar dabar eini, ar po vienos minutės!". Mažametė mergaitė nėjo savo noru su motina, o buvo ištempta. Suprantame, kad motinos teisė į vaiką tarsi yra prigimtinė teisė, tačiau kažkodėl Konstitucinis Teismas nėra išaiškinęs, ką iš tikrųjų reiškia prigimtinė teisė. Tai yra tik vienas iš daugybės pavyzdžių, skatinančių pasvarstyti, ar tai neįrodo, kad prigimtinės teisės tėra papildomai susikurta dar viena fikcija. Konstatuojame, kad apgailėtinai atrodo ministro pirmininko Andriaus Kubiliaus veiksmai bandant apriboti žodžio laisvę Seimo nariui, Lietuvos Sąjūdžio pirmininkui Rytui Kupčinskui, Seimo nariams Nagliui Puteikiui, Aurelijai Stancikienei ir kitiems už tai, kad pastarieji turi aiškią ir nuoseklią poziciją, nevengia kritikos premjero veiksmams. Pareiškiame, kad esame pasirengę visais įmanomais būdais prisidėti prie Tarėjų instituto įvedimo į teismų sistemą. [b]Reikalaujame:[/b] 1. Neteisingai Deimantės Kedytės perdavimo motinai procedūrą atlikusius asmenis patraukti atsakomybėn; 2. Prezidentę ir ministrą pirmininką imtis visų įmanomų priemonių, kad Tarėjų instituto įvedimas į teismų sistemą būtų kuo skubiau realizuotas; 3. Rytą Kupčinską imtis iniciatyvos ir sudaryti kandidatų į Seimą sąrašą nuo Lietuvos Sąjūdžio, kuriam reiškiame paramą ir palaikymą. Į sąrašą įtraukti tik nepriekaištingos reputacijos žmones.

AB banko Snoras administravimo išlaidų sąmata (4)

Banko. Adresuota: P. Neil Cooper, Lietuvos banko valdybos pirmininkas p. Vitas Vasiliauskas, Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas p. Andrius Kubilius, Lietuvos Respublikos finansų ministrė p. Ingrida Šimonytė, ki

Ponui Neil Cooper Lietuvos banko valdybos pirmininkui ponui Vitui Vasiliauskui Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui ponui Andriui Kubiliui Lietuvos Respublikos finansų ministrei poniai Ingridai Šimonytei Kitiems susijusiems asmenis ATVIRAS PAREIŠKIMAS 2012 m. sausio 6 dieną spaudoje paviešintais duomenimis ponas Neil Cooper pateikė, o Vilniaus apygardos teismas mašinaliai patvirtino laikiną trijų mėnesių bankrutuojančio AB banko SNORAS bankroto administravimo išlaidų sąmatą, kuri sudaro apie 61 mln.litų. Iš šios sumos net 31 mln. litų skirta pono Neil Cooper ir jo samdomų konsultantų honorarams, skaičiuojamiems pagal mums nesuvokiamo dydžio tarifus, siekiančius net iki 800-1000 eurų už valandą. Norėtume atkreipti Jūsų dėmesį, kad tokios sumos, kurias „konsultantams” rengiamasi mokėti už jų valandą darbo, gerokai viršija Lietuvos vidutinį mėnesinį darbo užmokestį bei iki dešimies kartų viršija Lietuvoje nusistovėjusias atitinkamų konsultantų paslaugų rinkos kainas. Kitos bankroto administravimo išlaidų sąmatų pozicijos taip pat kelia itin didelių abejonių ir neaiškumų. Įvertinus šiandienos Lietuvos ekonominę situaciją, nurodyti skaičiai aiškiai prasilenkia su sveiku protu. Tokių „kosminio dydžio” sąmatų teikimas tvirtinti ir vadovavimasis jomis, o Lietuvos banko ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės, kurių teikimu ir su kurių pritarimu ponas Neil Cooper ėmėsi administruoti bankrutuojantį AB banką SNORAS, neveikimas bei nevykę bandymai abstrakčiais pasamprotavimais pateisinti šiuos skaičius yra nesuderinami su viešuoju interesu, pažeidžia ne tik bankrutuojančio AB banko SNORAS kreditorių teises ir interesus, bet ir visų Lietuvos Respublikos mokesčių mokėtojų interesus. Nemažiau stebina ir tai, kad visa tiksli informacija apie bankrutuojančio AB bankas SNORAS būklę, konkrečius atliekamus jame veiksmus, turto ir išlaidų pozicijas ir kitus susijusius faktus bei procesus laikoma didžiausia paslaptimi. Kodėl tai slepiate? Nuo ko? Ar aiškumas ir skaidrumas, Jūsų manymu, neturėtų būti esminiu principu šiame mums asmeniškai ir visai Lietuvai itin skausmingame procese? Todėl raginame Jus nedelsiant peržiūrėti ir mažiausiai tris keturis kartus sumažinti bankrutuojančio AB banko SNORAS bankroto išlaidų administravimo sąmatą. Iš anksto dar prieš teikiant atitinkamą prašymą teismui viešai paskelbti, išsamiai paaiškinti ir svariai pagrįsti visas naujai teikiamos tvirtinti sąmatos eilutes, kad teismas ir kiti suinteresuoti asmenys galėtų įsitikinti jų pagrįstumu bei protingumu. O jeigu kuri nors dalis nebūtų įtikinamai pagrįsta, šios dalies nederinti ir netvirtinti. Taip pat raginame visą bankroto procesą vykdyti skaidriai, viešai atskleisti visą reikšmingą informaciją ir detales apie faktinę banko būklę prieš nacionalizavimą, inicijuojant bankrotą bei po bankroto iniciavimo, paaiškinti kokie veiksmai ir kodėl dabar atlikinėjami su banko turtu ir ką toliau ketinama atlikti bent jau pačiu artimiausiu metu. Pašome išsamiai paaiškinti ir pagrįsti, kaip ketinama užtikrinti kreditorių interesų patenkinimą. Siekiant išvengti tokių problemų ateityje, prašome nedelsiant įdiegti mechanizmą, pagal kurį visų kreditorių grupių atstovai bei visuomenės atstovai būtų įtraukti į visų reikšmingų sprendimų, susijusių su bankrutuojančio AB banko SNORAS bankrotu, priėmimą. Tikimės Jūsų supratingumo, greito ir adekvataus sureagavimo į šį viešą pareiškimą. Pagarbiai Bankrutuojančio AB banko SNORAS kreditoriai ir kiti aukščiau įvardintomis negerovėmis susirūpinę Lietuvos mokesčių mokėtojai

MES PRIEŠ BET KOKIUS ABONEMENTINIUS MOKESČIUS, NES TAI PARSIDAVĖLIŠKOS VALDŽIOS ĮTEISINTAS ŽMONIŲ PLĖŠMAS (5)

Voldemaras. Adresuota: Lietuvos Respublikos Ministras pirmininkas

Bet kurioje civilizuotoje šalyje nuolatiniai klientai yra skatinami materialiai. Tik Lietuvoje jie plėšiami! Ir tai daroma su valdžios žinia bei tyliu sutikimu per abonementinius mokesčius. Kur tai matyta, kad aš turiu mokėti už daiktą, jei juo kurį laiką nesinaudoju, nes esu, pavyzdžiui, išvykęs atostogų?! Būtų gražiausiai, jei ir parduotuvės įvestų abonentinius mokesčius savo nuolatiniams pirkėjams vietoj dabar teikiamų lengvatinių nuolaidų. Visokie teo, dujotekanos ir į juos panašūs plėšia mus, kaip beįmanydami, kraudamiesi milijardus! Dar mažai? Žmonės aikteltų, sužinoję, jog už gamtinius išteklius bei įvairias paslaugas permokame daugiau negu dvigubai! O juk paprastas lietuvėlis pinigų kubiluose nalaiko, ponas Kubiliau! Gal laikas tas niekingas apgaules ir plėšimus sustabdyti? O tai sėdite valdžioje apsimetę, kaip jūs neleidžiate kelti kainas, o kad žmonės apvagiami visokių "abonentinių mokesčių" pagalba, jums nė motais. Laikas baigti tą visuotinį mulkinimą! Šalin abonentinius mokesčius prisiplėšėliams pelnus didinti.

Peticija dėl Baltarusijos įvykių (9)

Natalija. Adresuota: LR prezidentė, ministras pirmininkas, užsienio reikalų ministras

Lietuvos Respublikos Prezidentei Daliai Grybauskaitei Lietuvos Respublikos Ministrui Ppirmininkui Andriui Kubiliui Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministrui Audroniui Ažubaliui Gruodžio 19 dieną Baltarusijos Respublikoje vyko prezidento rinkimai. Tą pačią dieną, dar nepaskelbus galutinių rezultatų, pasirodė preliminarūs pranešimai apie valdančiojo prezidento Aleksandro Lukašenkos pergalę. Dešimtys tūkstančių žmonių, palaikančių opozicijos kandidatus arba tiesiog nesutinkančių su prezidento Lukašenkos valdymu, išėjo į Minsko gatves ir aikštes išreikšti protestą prieš rinkimų rezultatus. Taiki protesto akcija buvo žiauriai numalšinta. Suimta daugiau nei 600 žmonių. Smurtiniai areštai, kratos vyksta ir dabar. Kai kurios suimtųjų šeimos nežino, kur yra laikomi vyrai, žmonos, vaikai. 19 suimtųjų paskelbti kaltinimai dėl masinių neramumų kurstymo (http://guvd.gov.by/news/1496.html), šis sąrašas vis didėja. Tarp jų yra beveik visi buvę kandidatai į Baltarusijos Respublikos prezidentus, kultūros ir mokslo veikėjai. Pagal šiuos kaltinimus jie gali būti įkalinti iki 15 metų. Mes reikalaujame nedelsiant išreikšti aiškią poziciją dėl vykusių rinkimų ir įvykių po jų ir pasmerkti Baltarusijos Respublikos valdžios smurtą prieš politinius oponentus. Natalija Arlauskaitė, Vilniaus universiteto Lyčių studijų centro docentė Laima Arnatkevičiūtė, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto vyresn. mokslo darbuotoja Algirdas Povilas Ažubalis, Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos profesorius Vaclovas Bagdonavičius, dr., Vydūno draugijos pirmininkas Gintarė Bernotienė, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Šiuolaikinės literatūros skyriaus mokslo darbuotoja Rima Bertašavičiūtė, Vilniaus universiteto magistrantė Natalja Botkina, Vilniaus universiteto Filologojos fakulteto doktorantė Jelena Brazauskienė, Vilniaus universiteto Rusu filologijos katedros docentė Vladas Braziūnas, Lietuvos rašytojų sąjungos narys, Lietuvos literatūros vertėjų sąjungos narys, Lietuvos PEN centro narys Jūratė Butkutė, VU filologijos fakulteto doktorantė Ona Daukšienė, VU Klasikinės filologijos katedros dėstytoja Rasa Erentaitė, Mykolo Romerio universiteto Psichologijos katedros lektorė, doktorantė Silvestras Gaižiūnas, Baltijos Asamblėjos premijos laureatas, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto vyresnysis mokslo darbuotojas Birutė Jonuškaitė, rašytoja Artūras Judžentis, Vilniaus universiteto Lietuvių kalbos katedros docentas Danutė Kalinauskaitė, rašytoja Petras Kalnius, Lietuvos istorijos instituto vyresnysis mokslo darbuotojas Nijolė Keršytė, Vilniaus Universiteto A. J. Greimo semiotikos ir literatūros teorijos centras; Lietuvos kultūros tyrimų institutas Laima Kreivytė, Vilniaus dailes akademijos dėstytoja Darius Kuolys Eleonora Lassan, Vilniaus universiteto Rusu filologijos katedros profesorė Taisija Laukkonėn, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto doktorantė Ieva Lauraitytė, Association for non-violent communication, Slovenija Jekaterina Lavrinec, VGTU Filosofijos ir politologijos katedros docentė Pavel Lavrinec, Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Rusų filologijos katedros docentas Larisa Lempertienė, Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto Kultūrinių bendrijų centro dėstytoja Irmina Matonytė, ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto profesorė, Lietuvos socialinių tyrimų centro vyriausioji mokslo darbuotoja Gintautas Mažeikis, Vytauto Didžiojo universiteto profesorius Irina Melnikova, Vilniaus universiteto A.J.Greimo semiotikos ir literatūros teorijos centro docentė Tojana Račiūnaitė, Vilniaus dailės akademijos Dailėtyros institutas Dalia Rudytė, Šiauliu universiteto Ekonomikos katedros docentė Erika Sausverde, Vilniaus universiteto docentė, Skandinavistikos centro vedėja Birutė Sinočkina, humanitarinių mokslų daktarė, docentė Bonifacas Stundžia, Vilniaus universiteto Baltistikos katedros profesorius Agnė Sūnaitė, vertėja Arūnas Sverdiolas, Vilniaus universiteto profesorius, A.J. Greimo semiotikos ir literatūros teorijos centro vadovas Vytautas Toleikis, Jungtinių pasaulio koledžų nacionalinio komiteto direktorius Veronika Urbonaitė, Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto sociologijos doktorantė Algimantas Valantiejus, Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Sociologijos katedros profesorius Vaidotas Valantiejus, Vilniaus universiteto Tarptautinių Santykių ir Politikos Mokslų instituto doktorantas Laimutė Valantiejienė, Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos mokytoja Nida Vasiliauskaitė, VGTU Humanitarinio instituto docentė Tomas Venclova, poetas, Yale Universiteto profesorius Inga Vidugirytė-Pakerienė, Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Rusų filologijos katedros docentė Anelė Vosyliūtė, Lietuvos socialinių tyrimų centro vyresn. mokslo darbuotoja

Lietuva GALI ir TURI padėti Afrikos mergaitėms – pasirašyk peticiją! (17)

Šeimos. Adresuota: LR Prezidentė, LR Ministras Pirmininkas, LR užsienio reikalų ministras

Lietuva GALI ir TURI padėti Afrikos mergaitėms – pasirašyk peticiją! Ar žinai, kad Afrikoje... • Nėštumas yra pagrindinė 15-19 m. amžiaus merginų mirties priežastis. • Kiekvienais metais tūkstančiai merginų miršta dėl nėštumo ar gimdymo komplikacijų ir nesaugaus aborto. • Registruojamas didžiausias pasaulyje neplanuotų nėštumų bei gimdyvių mirtingumo rodiklis. • Kasmet 5,5 mln. abortų atlieka medicininio išsilavinimo neturintys asmenys. • 15 mln. moterų dėl su nėštumų susijusių priežasčių tampa neįgalios. • Daugiau nei 130 mln. mergaičių yra patyrusios lytinių organų sužalojimus, atliekamus laikantis religinių tradicijų. Deja, Lietuva iki šiol vystomojo bendradarbiavimo politikoje neskyrė prioriteto reprodukcinės sveikatos ir teisių užtikrinimui besivystančiose šalyse, ir ypač Afrikoje. 2000 m. Jungtinių Tautų viršūnių susitikime 188 pasaulio valstybės, tarp jų ir Lietuva, pasirašė Tūkstantmečio deklaraciją, kuria įsipareigojo iki 2015 m. įgyvendinti aštuonis Tūkstantmečio vystymosi tikslus (TVT). Tarptautinė bendruomenė pažymi, kad TVT 5 - trimis ketvirtadaliais sumažinti gimdyvių mirtingumą besivystančiose šalyse ir užtikrinti, kad reprodukcinės sveikatos paslaugos būtų prieinamos visiems - labiausiai užmirštamas įgyvendinti, ir dėl to itin skaudžias pasekmes patiria Afrikoje gyvenančios paauglės ir moterys. Afrikos valstybės yra prioritetinis ES oficialios paramos vystymuisi regionas. Dauguma ES šalių reprodukcinę sveikatą ir teises yra įtraukusios į šalies vystomojo bendradarbiavimo politikos prioritetinių sričių sąrašą Lietuvos įsipareigojimai turi būti įgyvendinti - Lietuvos pagalba besivystančioms šalims reprodukcinės sveikatos ir teisių srityje turi tapti nacionalinės vystomojo bendradarbiavimo politikos dalimi, skiriant šiai politikos daliai reikiamą finansavimą. Ši peticija bus pateikta Lietuvos Prezidentei, LR Ministrui Pirmininkui, LR užsienio reikalų ministrui. www.signoflife.eu

Ar galime sau leisti skirti 19,7mln. KAM valdininkų ir kariškiu premijoms? (31)

O.. Adresuota: Ministras Pirmininkas

"Krašto apsaugos sistemoje dirbantiems tarnautojams ir LR kariams artėjančių Kalėdų bei jubiliejaus progomis išmokėtos premijos, siekiančios 19,7 mln. litų (š.m.lapkričio 24dieną)." Negalime ramiai stebėti, kokio dydžio lėšos skiriamos kariškių bei valdininkų premijoms pasaulinės ekonomikos krizės laikotarpiu. Kviečiame ministrą nedelsiant prisiimti atsakomybę ir garbingai atsistatydinti, taip pat LR seimą priimti atitinkamas įstatymų pataisas, užtikrinačias kariškių bei KAM valdininkų premijų eliminavimą ekonominės krizės laikotarpiu. [url=http://www.peticija.lt/forumas/viewtopic.php?f=3&t=157]Peticijos aptarimas[/url]

Grąžinkite ežiuką Lietuvai! (23)

J.. Adresuota: LR Preizidentas, LR Ministras Pirmininkas, LR UR Ministras, LR Ūkio Ministras

[img=http://www.nestandartiniai.lt/ezys/eziukas.jpg]Ežiukas[/img] Jo Ekselencijai LR Prezidentui Valdui Adamkui LR Ministrui Pirmininkui gerb. Gediminui Kirkilui LR UR Ministrui gerb. P. Vaitiekūnui LR Ūkio Ministrui gerb. V. Navickui PRAŠYMAS-PETICIJA 2008 m. gegužės 23 d. 2008 m. kovą LR Turizmo plėtros agentūra paskelbė konkursą Lietuvos turizmo ir verslo prekės ženklui sukurti. Nelemtų aplinkybių dėka prekės ženklą-Ežiuką atmetė komisija, nes neva buvo pažeistas anonimiškumo reikalavimas. Visą informaciją apie prekės ženklą Ežiuką galite rasti interneto tinklalapyje www.milzinai.com, naujienų skyrelyje. Apie Ežiuką, jo vargus ir nuotykius jau rašė svarbiausi šalies dienraščiai (pavyzdžiui, 2008 05 17 "Lietuvos Rytas", ekonomikos skiltis). Mes manome, netgi esame tikri, kad Ežiukas privalo būti Lietuvos prekės ženklas, tad neabejojame, kad su Jūsų pagalba ir užtarimu Ežiukas bus grąžintas į konkursą, o Lietuva galės pelnytai vadintis drąsia šalimi. Tikimės Jūsų supratimo, palaikymo ir bet kokios pagalbos siekiant, kad Ežiukas neišbėstų tautos sąmonėje, istorijoje ir perspektyvoje. Manome, kad biurokratiniai reikalavimai negali ir neturi sutrukdyti Lietuvai pasirinkti tinkamiausią jos įvaizdžiui prekės ženklą. "ES finansuojamo Lietuvos prekės ženklo tikslas – padėti atskleisti valstybės išskirtinumą, lengviau pritraukti investuotojų, atkreipti strateginių partnerių ir tarptautinės žiniasklaidos dėmesį, didinti šalies atpažįstamumą pasaulyje. Be to, ženklas turi formuoti vientisą Lietuvos įvaizdį pasaulyje, būti lengvai atpažįstamas ir suvokiamas įvairioms tikslinėms grupėms" - rašoma LR Turizmo plėtros agentūros svetainėje. Būtent šiuos žodžius vienintelis iš pasiūlytų logotipų atitinka Ežiukas. Prašome pareikalauti minėto konkurso komisijos narių pareikšti, kad jie neturi intereso konflikto su pasiūlytu logotipu, - tai panaikintų anonimiškumo konkurse reikalingumą ir leistų Ežiukui toliau dalyvauti konkurse - taip pat užtarti ežiuką kaip tikrąjį Lietuvos prekės ženklą. Tikime, kad palaikysite siekį ne tiesiog įgyvendinti tiesės aktus, o pasirinkti lietuviams artimiausią ir drąsiausią logotipą - Ežiuką! Dėkojame.

Ne 'trigalviui slibinui' (118)

Paulius. Adresuota: Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkas, Ministras Pirmininkas ir Prezidentas

Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkui, Ministrui Pirmininkui ir Prezidentui Mes, žemiau pasirašiusieji Lietuvos Respublikos piliečiai, kreipiamės į Jus dėl nacionalinio investuotojo bendrovės, vadinamojo ‘trigalvio slibino’ steigimo. Mes manome, kad šios įmonės steigimas yra nenaudingas Lietuvos valstybei ir nepasieks tikslų, kurie keliami šiai įmonei. Mes taip manome dėl sekančių trijų pagrindinių priežasčių: 1. Viena iš bendrovių: VST, dalyvaujančių ‘trigalvio slibino’ kūrime ėmėsi žingsnių padidinti įmonės vertę: ženkliau padidino elektros kainas ir padidino veiklos efektyvumą. Iš kitos pusės valstybės valdomos įmonės RST ir Lietuvos Energija nedarė tokių žingsnių, kas nulėmė prastesnes derybines pozicijas derybose dėl ‘trigalvio slibino’ kūrimo. To pasekmėje valstybė gaus gerokai mažesnę naujai kuriamos įmonės akcijų dalį nei ji galėtų pasiekti. Tai reiškia kad valstybės turtas yra perduodamas Nacionalinio investuotojo bendrovei per pigiai ir dėl to valstybė – ir mes visi piliečiai ir mokesčių mokėtojai patirsime nuostolius. 2. Naujai kuriama įmonė tikriausiai negalės statyti atominės elektrinės dėl to kad šiuo metu Europos Sąjunga siūlo atskirti elektros gamybą nuo jos paskirstymo ir numatomai iki tol kol bus statoma atominė elektrinė, Europos Sąjunga patvirtins jau pasiūlytus įstatymus reikalaujančius, kad elektros gamyba ir paskirstymas negali priklausyti tiems patiems savininkams – taigi ši įmonė negalės statyti ar valdyti naujosios atominės elektrinės, kadangi ji sujungtų energijos gamybą ir paskirstymą. 3. Mes remiame ekonomiškai naudingos ir ekologiškai saugios naujos atominės elektrinės statybą. Sveikiname privataus verslo dalyvavimą tokiame projekte, tačiau bet koks privataus verslo dalyvavimas turi būti paremtas laisvos rinkos ir konkurencijos principais tam kad nenukentėtų valstybės interesai. Dabar vykstantis procesas to neužtikrina. Kadangi dėl aukščiau išvardintų priežasčių nacionalinis investuotojas nėra būtinas atominei elektrinei statyti, gali neatlikti savo funkcijų ir bus finansiškai nenaudingas valstybei, siūlome šį procesą nutraukti. Jei būtų nuspręsta kad privataus kapitalo dalyvavimas yra reikalingas tokiam projektui, turi būti skelbiamas viešas konkursas privačiam kapitalui pritraukti ir valstybei numatant atitinkamus saugiklius valstybiniams interesams apsaugoti. Lietuvos Respublikos piliečiai