Vidaus Reikalu Ministerijos vadovo aplaidus darbas (5)

D.. Adresuota: Vidaus reikalų ministras Raimondas Šukys

Mes žemiau pasirašiusieji kreipiamėsįi Jus prašįydami nedelsiant radikaliai spręsti susidariusias problemas Valstybės tarnyboje. Taip pat: - sugriežtinti vidaus reikalų sistemos darbuotojų darbo kontrolę, - atrankos administracijos darbuotojų reorganizavima, - šiu darbuotoju bausmių už tyčinius prasižengimus sugriežtinimą, - užtikrinti visuomenės saugumą, nes Lietuvos gyventojai nėra apsaugoti nuo smurto ir agresijos, - nuolat kelti šios ministerijos darbuotojų kvalifikaciją. Jeigu šie reikalavimai Jums yra neįvykdomi ir per aukšti, prašome nedelsiant užleisti postą kitam kandidatui.