Parašo atšaukimas peticijoje: „Dėl automobilių atvežtų iš JAV registravimo supaprastinimo “