Parašo atšaukimas peticijoje: „Laukiame LinkinPark 2009-aisiais“