Parašo atšaukimas peticijoje: „Regioninei komunalinių atliekų deginimo gamyklos statyboms Jočionių g. 13 - NE!“