Parašo atšaukimas peticijoje: „VU TVM nevienodam kainų už mokslą kilimui - NE!“