Parašo atšaukimas peticijoje: „Kur dingo klumpės ?“