Parašo atšaukimas peticijoje: „UŽ kaimiškosios Bategolos mokyklos išlikimą!“